Zaproszenie do złożenia oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia ofert pn.         
Budowa zbiornika retencyjnego w ulicy Kaczkowskiego w Nysie.

 


Termin składania ofert  upływa w dniu 3 lipca 2019 r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami