BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności

nieruchomości gruntowej, położonej  w Nysie, obręb Średnia Wieś, w rejonie ul. Morcinka

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca  2020 r. 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "Ogłoszenie.pdf")

obrazek