BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż hali magazynowej, posadowionej na działce

nr 18/26 k.m. 24, położonej w Nysie przy ul. Szlak Chrobrego

 

przetarg odbędzie się  w dniu 23 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15

 

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")