Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa  w art. 60 Ustawy o finansach publicznych: I kwartał 2020 r. , II kwartał, III kwartał , IV kwartał 2020r.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję, iż I kwartale 2020 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 1 296,02.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję, iż II kwartale 2020 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 64,68.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję, iż III kwartale 2020 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 42,12.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję, iż IV kwartale 2020 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 2 422,65.


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2020 roku Burmistrz Nysy udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie odroczenia terminu płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2020 roku Burmistrz Nysy udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2020 roku Burmistrz Nysy udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie umorzenia w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku