Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach stwierdzono, iż petycja nie spełnia wymogów formalnych i pozostaje bez rozpatrzenia.