Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

 

Wykonanie i utrzymanie letniej obsady kwiatowej na wskazanych terenach
Nysy w 2020 r

 

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail: a.lis@www.nysa.pl

             Termin przesłania oferty upływa w dniu 25.03.2020 r. o godzinie 10.00.

 

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia