1. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( załącznik PDF )
 2. Wszelkie informacje dotyczące wszystkich wyborów i referendów można znaleźć również na stronie https://wybory.gov.pl/prezydent2020/
 3. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 4. https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k
 5. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 7. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 8. Zgoda na przyjęcie pełnomocnistwa do głosowania
 9. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 10. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 11. Instrukcja wpisania do rejestru wyborców
 12. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców 
 13. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.
 14. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 15. Obwieszczenie Burmistrza Nysy z dnia 10 kwietnia 2020 r. informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 16. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.
 17. Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 18. Komunikat PKW z dnia 7 maja 2020r. dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.

Wypełnione zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych prosimy przekazywać do 10 kwietnia 2020r. drogą mailową (zdjęcie lub skan) na adres:

nysa@www.nysa.pl  lub e.konstanty@www.nysa.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 77 40 80 509, 77 40 80 527.