1. Kalendarz wyborczy https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/kalendarz

2. Informacje - Państwowa Komisja Wyborcza https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

3. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2020r. o możliwości składania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

4. Komunikat PKW z dnia 7 maja 2020r. dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.

Dyżury Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 209 II piętro.

 

1)            04.03.2020          -              godz.  900  - 1300

2)            10.03.2020          -              godz. 1000 - 1400

3)            16.03.2020          -              godz. 900  - 1300

4)            24.03.2020          -              godz. 900 - 1300

5)            30.03.2020          -              godz. 900  - 1300

6)            01.04.2020          -              godz. 800  - 1200

7)            07.04.2020          -              godz. 1000 - 1400

8)            10.04.2020          -              godz. 1100 - 1500

 

UWAGA : DYŻURY ODWOŁANE !

Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych komitetów lub osób upoważnionych przez pełnomocników można przesyłać pocztą tradycyjną lub w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej do 10 kwietnia 2020r.  W przypadku przesłania skanem oryginały zgłoszeń należy następnie przesłać do urzędu pocztą tradycyjną.

adres:
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
Z dopiskiem: WYBORY

e-mail
nysa@www.nysa.pl
e.konstanty@www.nysa.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 77 40 80 509, 77 40 80 527.