Burmistrz Nysy

 

ogłasza I przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego w ilości 75,46 m3.

 

 Termin skladania ofert upływa w dniu 7 lutego 2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz terminy, zostały zawarte

 w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf