Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Informacje>Praca w Urzędzie  21822
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach  20997
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Zamówienia publiczne - wyniki postępowań  6801
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.>Przetargi  5801
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Przetargi  5753
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Nieruchomości  4936
>Informacje>Konkursy  3487
Władze gminne>Protokoły Sesji>2016  3356
>Informacje>Strona powitalna  3173
Władze gminne>Protokoły Sesji>2017  2522
>Informacje>Redakcja BIP-u  2385
>Informacje>Instrukcja  2144
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2016  2035
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2016  1963
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2017  1768
>Prawne podstawy działania>Regulamin  1551
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2016  1541
>Informacje>Informacja publiczna  1461
>Informacje>Dane teleadresowe  1434
>Sprawy Urzędowe>Architektura i Urbanistyka  1330
>Gospodarka majątkiem gminy>Budżet  1269
>Władze gminne>Burmistrz Miasta  1149
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Pracowników Urzędu  1106
Władze gminne>Rada Miejska>Projekty Uchwał RM  1000
Władze gminne>Rada Miejska>Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi  982
>Władze gminne>Urząd Miejski w Nysie  891
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Radnych  879
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2017  860
>Informacje>Sołectwa  856
>Informacje>Miasto i Gmina  852
>Sprawy Urzędowe>Ochrona Środowiska  850
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne>Dane teleadresowe  838
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Cennik usług RCGO Domaszkowice  826
>Prawne podstawy działania>Instrukcja kancelaryjna  813
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>karty przyjęć  813
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Akty prawne  776
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Burmistrza i Zastępców  776
>Gospodarka majątkiem gminy>Majątek Gminy Nysa  770
>Sprawy Urzędowe>Sprawy obywatelskie  759
>Informacje>Stan załatwienia sprawy  755
>Informacje>Formularze  750
>Prawne podstawy działania>Statut  726
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2003  716
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Dyrektorów jednostek samorządowych  647
Władze gminne>Rada Miejska>Informacje o RM  625
>Prawo Lokalne>Protokoły, akty, konsultacje społeczne  614
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Prezesów spółek  595
>Władze gminne>Działalność Burmistrza  563
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Dane teleadresowe  545
>Gospodarka majątkiem gminy>Zamierzenia Programy  544
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Dane teleadresowe  542
>Inne dokumenty>Rejestry i ewidencje  534
>Inne dokumenty>Rejestr umów  531
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2015  516
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2015  512
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2017  508
>Sprawy Urzędowe>Geodezja i gospodarka gruntami  503
>Sprawy Urzędowe>Inwestycje i Remonty  497
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Dyrektorów placówek oświatowych  495
Władze gminne>Rada Miejska>Komisje RM  489
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Statut  488
>Sprawy Urzędowe>Sprawy lokalowe  488
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Aktualności i komunikaty  487
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Programy i Projekty  485
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Rada Pedagogiczna  474
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Dane teleadresowe  467
>Informacje>Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  464
Władze gminne>Rada Miejska>Porządek Sesji  462
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Dane teleadresowe  461
>Sprawy Urzędowe>Kadry  459
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Przetargi  453
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Redakcja BIP  447
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Majątek przedszkola  441
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Obwód szkolny  429
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Budżet  422
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Rada Rodziców  422
>Informacje>Strefa Płatnego Parkowania  421
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Statut  420
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Majątek szkoły  405
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>O Przedszkolu  403
>Sprawy Urzędowe>Urząd Stanu Cywilnego  401
>Informacje>Nieodpłatna pomoc prawna  397
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Ogłoszenia i Przetargi  385
>Sprawy Urzędowe>Drogownictwo  381
>Sprawy Urzędowe>Administracja  379
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Dane teleadresowe  378
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Budżet  373
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2003  369
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2004  359
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2016  359
>Gospodarka majątkiem gminy>Projekty  357
>Sprawy Urzędowe>Polityka społeczna i Rynek Pracy  349
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Dane teleadresowe  347
>Informacje>Elektroniczna skrzynka podawcza  344
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.>Aktualności i komunikaty  344
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Praca w NDK  343
>Sprawy Urzędowe>Komunikacja Społeczna i Promocja  342
Protokoły Komisji>2016> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  331
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2014  328
>Sprawy Urzędowe>Gospodarka Komunalna  325
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Mapka sieci komunikacyjnej MZK Nysa  324
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  323
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2004  323
>Inne dokumenty>Rady Nadzorcze Gminnych Spółek  320
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2009  316
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Dane teleadresowe  312
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2014  308
>Informacje>Zasłużony dla Ziemi Nyskiej  307
>Prawo Lokalne>Przeprowadzone kontrole  306
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Dane teleadresowe  301
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  301
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Dane teleadresowe  300
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Praca w GZO  299
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Aktualności i komunikaty  298
Protokoły Komisji>2016>Komisji Rewizyjnej  298
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  298
>Informacje>Honorowy Obywatel Miasta  298
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Aktualności i komunikaty  290
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2013  287
>Sprawy Urzędowe>Kultura, Sport, Turystyka  287
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Plan postępowań 2017r.  286
>Jednostki samorządowe>Wykaz jednostek  285
Spółki gminne>Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  284
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2017  284
>Sprawy Urzędowe>Zgromadzenia publiczne  279
Władze gminne>Protokoły Komisji>2004  276
Władze gminne>Rada Miejska>Komunikaty  270
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2010  268
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Gminny Zarząd Oświaty  267
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2012  266
Protokoły Komisji>2016>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  264
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Imprezy  263
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2005  263
>Sprawy Urzędowe>Informacje niejawne  263
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2008  261
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2011  261
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Rada Pedagogiczna  261
>Prawo Lokalne>Czystość i porządek - zasady  260
>Sprawy Urzędowe>Inicjatywy  260
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Dane teleadresowe  259
>Inne dokumenty>Wykaz informacji o środowisku  256
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Dane teleadresowe  251
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Praca w ośrodku  250
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Aktualności i komunikaty  247
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.>Strona Główna  247
>Sprawy Urzędowe>Audyt i kontrole wewnętrzne  245
Władze gminne>Protokoły Sesji>2015  243
>Informacje>Wykaz przystanków komunikacyjnych  238
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2007  235
Protokoły Komisji>2016>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  234
Informacje>Wybory 2014>Wybory Samorządowe  232
Władze gminne>Protokoły Komisji>2006  231
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Redakcja BIP  229
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.>Organizacja  227
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Przetargi  226
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2010  225
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Dane teleadresowe  225
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Dane teleadresowe  225
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Dane teleadresowe  225
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2009  225
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Dane teleadresowe  225
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Przetargi  224
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Dane teleadresowe  224
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Program Wychowawczy  223
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Dane teleadresowe  222
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2009  221
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Dane teleadresowe  220
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Organizacja  219
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Dane teleadresowe  219
>Prawo Lokalne>Opinie wystąpienia  218
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Rada Rodziców  218
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2015  217
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Regulamin  217
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Komunikaty i zamówienia publiczne  216
Władze gminne>Protokoły Komisji>2005  216
>Informacje>Bezpieczeństwo ludności  214
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Aktualności i komunikaty  214
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Dane teleadresowe  214
>Gospodarka majątkiem gminy>Ulgi odroczenia umorzenia  214
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2014  214
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Cennik  212
>Informacje>Polityka prywatności  212
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Dane teleadresowe  211
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Statut  210
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Statut  210
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Komunikaty i informacje  210
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2011  210
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2013  208
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Regulamin oceniania, klasyfikowania, promowania  208
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Budżet  208
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Majątek przedszkola  207
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Cenniki  207
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2005  207
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Program wychowawczy  207
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Rada Pedagogiczna  206
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Misja szkoły  206
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Aktualności i komunikaty  206
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Program wywchowawczy  204
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Dane teleadresowe  204
>Sprawy Urzędowe>Zarządzanie kryzysowe  203
>Prawo Lokalne>Kontrola Zarządcza  203
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Programy  202
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2006  202
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Rada Pedagogiczna  202
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Aktualności i komunikaty  202
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2013  202
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Dane teleadresowe  201
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Aktualności i komunikaty  201
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Dane teleadresowe  201
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Obwód szkolny  201
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Budżet  200
Protokoły Komisji>2016>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  198
>Sprawy Urzędowe>Ochotnicza Straż Pożarna  197
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Praca w Przedszkolu, Zamówienia Publiczne  196
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2006  196
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Aktualności i komunikaty  196
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.>Majątek  196
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Majątek  195
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.>Regulamin  194
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Budżet  194
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Rada Pedagogiczna  194
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Dane teleadresowe  194
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Komitet Rodzicielski  193
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Majątek szkoły  193
>Prawo Lokalne>Opłaty skarbowe  192
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Budżet  192
Władze gminne>Protokoły Komisji>2008  192
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Aktualności i komunikaty  192
Władze gminne>Protokoły Sesji>2004  192
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2007  192
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Regulamin szkoły  192
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Samorząd Uczniowski  192
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Samorząd Uczniowski  192
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Rada Pedagogiczna  191
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Obwód szkolny  191
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Regulamin wynagradzania  191
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Rada Pedagogiczna  191
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Statut  190
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  189
Protokoły Komisji>2015>Komisji Rewizyjnej  189
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Komitet Rodzicielski  189
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Regulamin pracy  189
>Prawo Lokalne>Interpretacje podatkowe  189
Żłobki>Żłobek Nr 1>Dane teleadresowe  188
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Regulamin wynagradzania  188
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2011  187
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Organizacja  187
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Obwód szkolny  187
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Rada Rodziców  187
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Redakcja BIP  186
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2008  186
>Prawo Lokalne>Punkty składnia sprzętu RTV i AGD  186
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Majątek  185
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Przetargi  185
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Organizacja  185
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Rada Pedagogiczna  185
Władze gminne>Protokoły Sesji>2005  185
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2012  184
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Inne dokumenty szkoły  184
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Budżet  183
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>O przedszkolu  183
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Komitet Rodzicielski  183
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Redakcja BIP  183
>Gospodarka majątkiem gminy>Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  183
Protokoły Komisji>2014>Komisji Rewizyjnej  183
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.>Budżet  183
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2014  182
Władze gminne>Protokoły Sesji>2013  182
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>Dane teleadresowe  182
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Programy  181
>Informacje>Wybory do Senatu i Sejmu 2011  181
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Budżet  181
Żłobki>Żłobek Nr 2>Dane teleadresowe  181
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Samorząd Uczniowski  181
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Redakcja BIP  181
>Sprawy Urzędowe>Straż Miejska  179
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Rada Rodziców  178
Władze gminne>Protokoły Sesji>2012  178
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2012  177
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Rada Rodziców  177
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Majątek szkoły  177
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Samorząd Uczniowski  177
Protokoły Komisji>2012>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  177
Władze gminne>Protokoły Komisji>2009  177
Władze gminne>Protokoły Komisji>2010  176
Władze gminne>Protokoły Sesji>2008  176
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Obwód szkolny  175
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Redakcja BIP  175
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Rada Rodziców  175
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Program wychowawczy  175
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Dane teleadresowe  175
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Organizacja-Statut  175
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Statut  175
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Regulaminy  175
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Majątek szkoły  175
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Statut  175
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  175
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Samorząd Uczniowski  175
>Sprawy Urzędowe>Schronisko dla bezdomnych zwierząt  175
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Redakcja BIP  175
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Budżet  175
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Rada Pedagogiczna  174
Protokoły Komisji>2013>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  174
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Statut  173
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Obwód szkolny  173
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.>Redakcja BIP  173
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Aktualności i komunikaty  173
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Statut  173
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Dane teleadresowe  173
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Majątek  173
Protokoły Komisji>2012>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  173
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Organizacja  173
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Statut  172
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Statut  172
Władze gminne>Protokoły Komisji>2007  172
Władze gminne>Protokoły Sesji>2014  172
Protokoły Komisji>2013>Komisji Rewizyjnej  172
Jednostki organizacyjne>Centrum Integracji Społecznej w Nysie>Dane teleadresowe  172
Władze gminne>Protokoły Sesji>2009  172
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Program wychowawczy  172
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Regulamin wynagradzania  171
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Rada Pedagogiczna  171
Protokoły Komisji>2014>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  171
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Regulamin  171
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Budżet  170
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Rada Pedagogiczna  170
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Sprawozdanie finansowe  170
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Organizacja  170
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Obwód szkolny  170
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.>Informacje Ogłoszenia  170
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Zarządzenia  170
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Majątek gimnazjum  169
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Regulaminy  169
Protokoły Komisji>2015>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  169
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Wewnątrzszkolne zasady oceniania, kalsyfikowania, promowania  169
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Budżet  169
Żłobki>Żłobek Nr 1>Kadra  169
Protokoły Komisji>2013>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  168
Protokoły Komisji>2012>Komisji Rewizyjnej  168
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Rada Rodziców  168
Władze gminne>Protokoły Sesji>2007  168
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Majątek szkoły  168
>Informacje>Referendum 2015  167
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Regulamin  167
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Majątek szkoły  167
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Statut  167
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Aktualności  167
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Aktualności i komunikaty  166
Protokoły Komisji>2014>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  166
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Budżet  166
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Samorząd Uczniowski  166
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Regulamin Pracy  166
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Program profilaktyki  165
Władze gminne>Protokoły Sesji>2006  165
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Statut  165
Protokoły Komisji>2014> Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  165
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Obwód szkolny  164
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Organizacja  164
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Program wychowawczy  164
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Majątek  163
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Redakcja BIP  163
Władze gminne>Protokoły Sesji>2010  163
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Rada Pedagogiczna  163
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Zamówienia publiczne  162
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Program wychowawczy  162
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Obwód szkolny  162
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Regulamin przewozów  162
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>BIP  162
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Samorząd Uczniowski  162
>Informacje>Laureaci Trytona Nyskiego  161
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Redakcja BIP  161
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Redakcja BIP  161
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  161
Protokoły Komisji>2012>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  161
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Majątek  160
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Redakcja BIP  160
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Redakcja BIP  160
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Majątek  159
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Ogłoszenia  159
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Informacje z działalności  159
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Obwód szkolny  159
Protokoły Komisji>2014>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  159
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  158
Jednostki organizacyjne>Centrum Integracji Społecznej w Nysie>BIP  158
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Regulamin  158
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2010  158
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Redakcja BIP  158
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Regulamin pracy  158
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2015  157
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Dane teleadresowe  157
Władze gminne>Protokoły Sesji>2002  157
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  157
Władze gminne>Protokoły Sesji>2011  157
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Komitet Rodzicielski  156
Protokoły Komisji>2015>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  156
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Rada Pedagogiczna  156
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Rada Rodziców  155
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Obwód szkolny  155
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Komunikaty  154
Informacje>Wybory 2014>Wybory do Parlamentu Europejskiego  154
Informacje>Wybory 2015>Parlamentarne  154
Informacje>Wybory 2015>Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  154
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Budżet  153
Protokoły Komisji>2015>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  152
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Regulamin  152
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Rada Pedagogiczna  152
Władze gminne>Protokoły Komisji>2011  151
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Rada Pedagogiczna  151
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Organizacja  151
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Redakcja BIP  151
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.>Taryfa dla ciepła  151
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>ogłoszenia  151
>Gospodarka majątkiem gminy>Majątek Gminnych Spółek  151
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Program wychowawczy  150
Protokoły Komisji>2013>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  150
Żłobki>Żłobek Nr 2>Aktualności, Komunikaty  149
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Regulamin wynagradzania  149
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Dane teleadresowe  148
Władze gminne>Protokoły Komisji>2003  148
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Redakcja BIP  148
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2002  148
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Rada Pedagogiczna  148
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Rozkład dnia w przedszkolu  148
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Statut  148
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Majątek szkoły  148
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Regulamin pracy  148
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Kierownictwo  147
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Budżet  147
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Majątek  145
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Komunikaty  145
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Struktura organizacyjna  145
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Konkursy ofert  145
Żłobki>Żłobek Nr 1>Redakcja BIP  144
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Sprawozdanie  144
Protokoły Komisji>2015>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  144
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Budżet  144
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Regulamin pracy  144
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Zasady rekrutacji do klasy I  144
Protokoły Komisji>2013>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  143
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Redakcja BIP  143
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Samorząd Uczniowski  142
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Rada Rodziców  142
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Redakcja BIP  142
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Budżet  142
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Statut  141
Władze gminne>Protokoły Sesji>2003  141
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Majątek ośrodka  141
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.>Organizacja Spółki  141
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Aktualności i komunikaty  141
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Majątek szkoły  141
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Komitet Rodzicielski  141
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Protokóły z kontroli  141
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Regulamin ośrodka  141
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Komitet Rodzicielski  140
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Majątek  140
Władze gminne>Protokoły Komisji>2002  140
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Redakcja BIP  140
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Redakcja BIP  139
Żłobki>Żłobek Nr 1>Aktualności,Komunikaty  138
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Kalendarz roku szkolnego  138
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Pomoc materialna dla uczniów  138
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Budżet  137
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Status prawny  137
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Regulamin wynagradzania  136
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Statut  136
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Obwód szkolny  136
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Komunikaty  135
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Regulamin wynagradzania  135
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Samorząd Uczniowski  135
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  135
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Dane teleadresowe  135
Żłobki>Żłobek Nr 2>Kadra  134
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Profil działalności  134
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Krajowy Rejestr Sądowy  133
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Program profilaktyczny  133
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Budżet  132
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Program wychowawczy  132
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Redakcja BIP  132
Protokoły Komisji>2012>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  132
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Budżet  132
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Majątek  132
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Komitet Rodzicielski  131
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Akty prawne  131
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.>Plan ograniczenia dostaw energii  131
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Redakcja BIP  131
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Program profilaktyki i wychowawczy  131
Żłobki>Żłobek Nr 1>Statut  130
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Informacja publiczna  130
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Obwód przedszkolny  130
Żłobki>Żłobek Nr 1>Regulaminy i Zarządzenia  129
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Program Profilaktyki  129
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Struktura organizacyjna  129
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Komunikaty  128
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Statut  128
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Statut ośrodka  128
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Komunikaty  128
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Rada Rodziców  128
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Redakcja BIP  128
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Aktualności i komunikaty  128
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Sposób przyjmowania i załatwiania spraw  127
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Informacja o działalności  127
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Regulamin wycieczek  126
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Redakcja BIP  126
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>statut  126
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Rada Pedagogiczna  126
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Rada Rodziców  126
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Rada Pedagogiczna  126
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Statut  125
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Redakcja BIP  124
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Kontrole  124
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Szkolny zestaw podręczników  124
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Redakcja BIP  124
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Statut  123
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Redakcja BIP  123
Żłobki>Żłobek Nr 1>Majątek  123
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Komitet Rodzicielski  123
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Regulamin Przedszkola  122
Żłobki>Żłobek Nr 2>Regulaminy  122
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Program wychowawczy  122
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>O przedszkolu  122
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Rada Pedagogiczna  122
Żłobki>Żłobek Nr 2>Statut  121
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Zarządzenia  121
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Samorząd Uczniowski  121
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Akt notarialny  121
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Samorząd uczniowski  121
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Występienia pokontrolne  120
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Aktualności  119
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Komunikaty  119
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Obwód szkolny  118
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Redakcja BIP  117
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Regulamin Rady Rodziców  117
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Budżet  117
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Program profilaktyczny  117
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Rekrutacja  117
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin pracy  117
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Rada Pedagogiczna  117
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Aktualności i komunikaty  116
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Obwód szkoły  116
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Ramowy rozkład dnia  116
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Program profilaktyki  116
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Komitet Rodzicielski  115
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Majątek szkoły  115
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  115
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Budżet  114
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Majątek przedszkola  114
Żłobki>Żłobek Nr 2>Redakcja BIP  114
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Majątek szkoły  114
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Aktualności i komunikaty  113
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Budżet  113
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Regulamin  113
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  113
Spółki gminne>Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  113
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Samorząd Uczniowski  113
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Program wychowawczy  113
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Obwód szkolny  113
Żłobki>Żłobek Nr 2>Budżet  112
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Majątek  112
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin wynagradzania  112
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Komunikaty  112
Protokoły Komisji>2017> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  112
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Program wychowawczy  111
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  111
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Budżet  110
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>Krajowy Rejestr Sądowy  110
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Aktualności i komunikaty  110
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Statut  110
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin pracy  110
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin wynagradzania  110
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Regulamin pracy  110
Żłobki>Żłobek Nr 1>Budżet  110
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Redakcja BIP  109
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Budżet  109
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Rada Pedagogiczna  109
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Program profilaktyki  108
Żłobki>Żłobek Nr 2>Majątek  108
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Komunikaty  107
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Regulamin wynagradzania  107
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Budżet  107
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Regulamin pracy  106
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Regulamin wynagradzania  106
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Statut przedszkola  106
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Majątek szkoły  106
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Majątek szkoły  105
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Rada Rodziców  105
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Aktualności i komunikaty  105
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Budżet  105
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Statut  105
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Ogłoszenia/ Przetargi  104
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Rada Pedagogiczna  104
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Obwód szkolny  103
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Redakcja BIP  103
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Aktualności i komunikaty  102
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>BIP Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie  100
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Regulamin pracy  99
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Redakcja BIP  97
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Statut  97
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Majątek szkoły  93
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Komunikaty  92
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Samorząd Uczniowski  91
Protokoły Komisji>2017>Komisji Rewizyjnej  89
Żłobki>Żłobek Nr 1>Zamówienia Publiczne  86
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Skrzynka podawcza  83
Protokoły Komisji>2017>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  79
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Budżet ZSS  79
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Imprezy  77
>Gospodarka majątkiem gminy>Dotacje placówki oświatowe  72
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Budżet  71
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Obiekty NOR  63
Protokoły Komisji>2017>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  63
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  62
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Majątek  62
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Regulamin pracy  62
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Budżet  60
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Samorząd Uczniowski  59
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Komunikaty  56
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Aktualności i komunikaty  54
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  51
Protokoły Komisji>2017>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  50
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Samorząd Uczniowski  50
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Komunikaty  49
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Majątek szkoły  47
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Inni pracownicy przedszkola i ich zadania  45
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  44
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  44
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Regulamin pracy  44
>>Władze gminne  42
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Dane teleadresowe  42
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Komunikaty  42
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Programy  41
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Statut  40
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Aktualności i komunikaty  40
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Aktualności i komunikaty  38
>Inne dokumenty>Akty notarialne  38
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Aktualności i komunikaty  34
>Informacje>Dane osobowe  33
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Wewnątrzszkolny system oceniania  33
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Regulamin Rady Rodziców  26
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Komunikaty  26
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Regulamin oceny z zachowania  26
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Rada Pedagogiczna  26
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Akty prawne  26
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  24
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne>Majątek  24
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Obwód przedszkolny  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Samorząd Uczniowski  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Program wychowawczy  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Regulamin pracy  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Regulaminy  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Samorząd Uczniowski  22
Władze gminne>Rada Miejska>Uchwały RM  22
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Aktualności i komunikaty  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Obwód przedszkolny  22
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Rada Pedagogiczna  21
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Rada Pedagogiczna  21
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Majątek przedszkola  20
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Regulamin pracy  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Obwód przedszkolny  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Samorząd Uczniowski  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Statut  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Regulamin pracy  20
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Program wychowawczy  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Komunikaty  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Aktualności i komunikaty  20
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  19
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Program wychowawczy  19
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Majątek przedszkola  18
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Regulamin pracy  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  18
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Komunikaty  18
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Statut  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Aktualności i komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Regulamin wynagradzania  18
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Majątek szkoły  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne>Statut  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne>Redakcja BIP  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Obwód przedszkolny  16
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Aktualności i komunikaty  16
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne>Aktualności, Komunikaty  15
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Redakcja BIP  15
>>  14
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Dane teleadresowe  13
>Sprawy Urzędowe>Informatyka  13
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Obwód przedszkolny  12
>Sprawy Urzędowe>Zamówienia Publiczne  12
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Komitet Rodzicielski  12
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Samorząd Uczniowski  12
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Komunikaty  11
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Komitet Rodzicielski  11
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Program wychowawczy  10
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Samorząd Uczniowski  10
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Obwód szkolny  10
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Regulamin wynagradzania  10
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Redakcja BIP  9
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Regulamin pracy  9
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Regulamin pracy  9
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Komitet Rodzicielski  9
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Komunikaty  9
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Regulamin wynagradzania  9
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Redakcja BIP  9
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Rada Pedagogiczna  8
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Aktualności i komunikaty  8
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Budżet  8
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Oficjalna strona internetowa SP5 w Nysie  8
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Obwód szkolny  5
Władze gminne>Rada Miejska>Protokoły Komisji  5
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Program wychowawczy  5
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Regulamin pracy  5
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Majątek szkoły  2
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Komunikaty  1
>Informacje>Obwieszczenia, komunikaty  1
>Informacje>Kultura i sport  1
Początek strony