Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Informacje>Praca w Urzędzie  18377
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach  17025
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Zamówienia publiczne - wyniki postępowań  5314
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.>Przetargi  4824
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Przetargi  4767
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Nieruchomości  3954
Władze gminne>Protokoły Sesji>2016  3307
>Informacje>Strona powitalna  3089
>Informacje>Konkursy  2871
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2016  1858
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2016  1647
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2016  1309
>Informacje>Informacja publiczna  1141
Władze gminne>Protokoły Sesji>2017  1067
>Informacje>Dane teleadresowe  1055
>Prawne podstawy działania>Regulamin  1044
>Sprawy Urzędowe>Architektura i Urbanistyka  989
>Gospodarka majątkiem gminy>Budżet  953
>Władze gminne>Burmistrz Miasta  908
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Pracowników Urzędu  842
Władze gminne>Rada Miejska>Projekty Uchwał RM  811
>Informacje>Redakcja BIP-u  795
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Cennik usług RCGO Domaszkowice  741
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne>Dane teleadresowe  733
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>karty przyjęć  729
>Informacje>Formularze  723
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Akty prawne  699
>Informacje>Sołectwa  693
>Informacje>Miasto i Gmina  682
>Prawne podstawy działania>Instrukcja kancelaryjna  672
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2017  662
>Władze gminne>Urząd Miejski w Nysie  653
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Radnych  652
>Sprawy Urzędowe>Ochrona Środowiska  615
>Informacje>Stan załatwienia sprawy  613
>Gospodarka majątkiem gminy>Majątek Gminy Nysa  605
>Sprawy Urzędowe>Sprawy obywatelskie  602
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Burmistrza i Zastępców  581
>Prawne podstawy działania>Statut  541
>Informacje>Instrukcja  511
>Prawo Lokalne>Protokoły, akty, konsultacje społeczne  479
Władze gminne>Rada Miejska>Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi  473
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Dyrektorów jednostek samorządowych  465
Władze gminne>Rada Miejska>Informacje o RM  460
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Prezesów spółek  436
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Dane teleadresowe  435
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2015  435
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Dane teleadresowe  427
>Gospodarka majątkiem gminy>Zamierzenia Programy  418
>Władze gminne>Działalność Burmistrza  410
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2015  409
>Inne dokumenty>Rejestr umów  400
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Aktualności i komunikaty  399
>Sprawy Urzędowe>Inwestycje i Remonty  398
>Inne dokumenty>Rejestry i ewidencje  396
>Sprawy Urzędowe>Geodezja i gospodarka gruntami  394
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Programy i Projekty  392
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Rada Pedagogiczna  387
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Statut  387
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2003  382
>Sprawy Urzędowe>Sprawy lokalowe  375
Władze gminne>Rada Miejska>Komisje RM  374
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Dane teleadresowe  373
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Obwód szkolny  371
>Sprawy Urzędowe>Kadry  368
>Sprawy Urzędowe>Administracja  365
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Majątek szkoły  364
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Redakcja BIP  364
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Majątek przedszkola  360
Władze gminne>Rada Miejska>Porządek Sesji  359
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Statut  358
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Przetargi  357
>Informacje>Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  356
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Dyrektorów placówek oświatowych  349
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Rada Rodziców  348
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Budżet  343
>Informacje>Strefa Płatnego Parkowania  339
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Budżet  335
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>O Przedszkolu  323
>Informacje>Nieodpłatna pomoc prawna  320
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2017  319
>Sprawy Urzędowe>Urząd Stanu Cywilnego  319
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Ogłoszenia i Przetargi  314
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2016  312
>Sprawy Urzędowe>Drogownictwo  301
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Dane teleadresowe  298
>Gospodarka majątkiem gminy>Projekty  287
>Sprawy Urzędowe>Polityka społeczna i Rynek Pracy  287
>Informacje>Elektroniczna skrzynka podawcza  276
Protokoły Komisji>2016> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  274
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2014  271
>Sprawy Urzędowe>Komunikacja Społeczna i Promocja  267
>Sprawy Urzędowe>Gospodarka Komunalna  254
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.>Aktualności i komunikaty  254
>Inne dokumenty>Rady Nadzorcze Gminnych Spółek  242
>Informacje>Honorowy Obywatel Miasta  238
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Dane teleadresowe  236
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2003  233
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Dane teleadresowe  231
Protokoły Komisji>2016>Komisji Rewizyjnej  231
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Dane teleadresowe  229
>Informacje>Zasłużony dla Ziemi Nyskiej  228
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  225
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  225
Władze gminne>Rada Miejska>Komunikaty  223
>Sprawy Urzędowe>Kultura, Sport, Turystyka  222
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2012  221
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  219
>Jednostki samorządowe>Wykaz jednostek  218
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Mapka sieci komunikacyjnej MZK Nysa  218
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Praca w NDK  216
>Prawo Lokalne>Przeprowadzone kontrole  216
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2017  214
Protokoły Komisji>2016>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  212
Spółki gminne>Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  211
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2011  211
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2008  210
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2013  209
>Sprawy Urzędowe>Zgromadzenia publiczne  208
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2009  207
>Sprawy Urzędowe>Audyt i kontrole wewnętrzne  207
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Praca w GZO  205
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2014  205
>Sprawy Urzędowe>Informacje niejawne  204
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Praca w ośrodku  203
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2017  202
>Prawo Lokalne>Czystość i porządek - zasady  200
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Dane teleadresowe  200
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Aktualności i komunikaty  197
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Dane teleadresowe  196
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2010  193
>Inne dokumenty>Wykaz informacji o środowisku  192
Protokoły Komisji>2016>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  191
>Informacje>Wykaz przystanków komunikacyjnych  190
Władze gminne>Protokoły Sesji>2015  190
>Sprawy Urzędowe>Inicjatywy  189
Władze gminne>Protokoły Komisji>2004  187
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Gminny Zarząd Oświaty  183
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Dane teleadresowe  183
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Dane teleadresowe  181
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.>Strona Główna  181
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Aktualności i komunikaty  176
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2007  174
>Gospodarka majątkiem gminy>Ulgi odroczenia umorzenia  174
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2004  173
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2009  173
>Prawo Lokalne>Opinie wystąpienia  172
>Informacje>Bezpieczeństwo ludności  172
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Rada Pedagogiczna  169
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Dane teleadresowe  169
>Informacje>Polityka prywatności  168
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.>Organizacja  168
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2010  166
Informacje>Wybory 2014>Wybory Samorządowe  166
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Dane teleadresowe  165
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Dane teleadresowe  165
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2009  164
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2005  164
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Dane teleadresowe  163
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Dane teleadresowe  163
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2011  161
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2011  161
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2015  160
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2014  159
Protokoły Komisji>2016>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  159
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Aktualności i komunikaty  158
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Przetargi  157
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Regulamin  156
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2013  156
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Aktualności i komunikaty  156
>Prawo Lokalne>Kontrola Zarządcza  154
Władze gminne>Protokoły Komisji>2006  154
>Sprawy Urzędowe>Ochotnicza Straż Pożarna  154
>Sprawy Urzędowe>Zarządzanie kryzysowe  154
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Dane teleadresowe  154
>Prawo Lokalne>Opłaty skarbowe  154
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Dane teleadresowe  153
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Dane teleadresowe  152
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Program Wychowawczy  151
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Dane teleadresowe  151
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Dane teleadresowe  151
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2006  149
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Budżet  149
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Przetargi  148
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Dane teleadresowe  148
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Imprezy  148
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2006  148
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2012  148
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.>Majątek  147
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Statut  147
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Rada Rodziców  147
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Rada Pedagogiczna  147
>Prawo Lokalne>Interpretacje podatkowe  147
Władze gminne>Protokoły Sesji>2009  147
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Cenniki  147
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Majątek  146
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Samorząd Uczniowski  146
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Aktualności i komunikaty  145
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Dane teleadresowe  145
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2004  145
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Dane teleadresowe  144
Protokoły Komisji>2015>Komisji Rewizyjnej  144
Władze gminne>Protokoły Sesji>2004  144
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Aktualności i komunikaty  144
>Sprawy Urzędowe>Straż Miejska  144
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Komitet Rodzicielski  143
Władze gminne>Protokoły Komisji>2009  142
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Dane teleadresowe  142
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Organizacja  142
Władze gminne>Protokoły Komisji>2005  142
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Budżet  142
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Komunikaty i zamówienia publiczne  142
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Aktualności i komunikaty  142
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Redakcja BIP  142
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2007  141
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2012  141
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Cennik  141
Władze gminne>Protokoły Sesji>2005  141
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Program wywchowawczy  141
Władze gminne>Protokoły Sesji>2012  141
Władze gminne>Protokoły Sesji>2008  140
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Rada Pedagogiczna  140
Władze gminne>Protokoły Komisji>2010  140
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Aktualności i komunikaty  139
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Redakcja BIP  139
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Regulamin wynagradzania  139
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.>Budżet  139
Władze gminne>Protokoły Sesji>2014  139
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Regulamin oceniania, klasyfikowania, promowania  138
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Budżet  138
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.>Regulamin  138
>Informacje>Wybory do Senatu i Sejmu 2011  138
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Regulamin wynagradzania  138
Władze gminne>Protokoły Sesji>2013  138
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Rada Pedagogiczna  138
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Obwód szkolny  138
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Aktualności i komunikaty  138
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Majątek  137
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Rada Pedagogiczna  137
>Prawo Lokalne>Punkty składnia sprzętu RTV i AGD  136
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Organizacja  136
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Statut  136
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Komitet Rodzicielski  136
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2013  136
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Program wychowawczy  136
Władze gminne>Protokoły Komisji>2008  136
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Majątek szkoły  135
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Statut  135
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Misja szkoły  135
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Przetargi  135
Żłobki>Żłobek Nr 1>Kadra  135
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Samorząd Uczniowski  134
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Redakcja BIP  134
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2008  134
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Obwód szkolny  134
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2014  134
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Rada Pedagogiczna  134
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Budżet  134
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>O przedszkolu  134
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Organizacja-Statut  133
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>Dane teleadresowe  133
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Majątek szkoły  133
Władze gminne>Protokoły Sesji>2011  133
>Informacje>Referendum 2015  133
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.>Redakcja BIP  132
Żłobki>Żłobek Nr 1>Dane teleadresowe  132
Władze gminne>Protokoły Sesji>2010  132
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Aktualności i komunikaty  132
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Budżet  132
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Regulamin szkoły  131
Protokoły Komisji>2014>Komisji Rewizyjnej  131
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Organizacja  131
Protokoły Komisji>2015>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  131
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2010  131
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Rada Pedagogiczna  131
Protokoły Komisji>2013>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  130
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Komitet Rodzicielski  130
>Gospodarka majątkiem gminy>Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  130
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  130
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Rada Rodziców  130
Żłobki>Żłobek Nr 2>Dane teleadresowe  130
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Komunikaty i informacje  130
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Budżet  130
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Rada Rodziców  130
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Aktualności  130
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Budżet  130
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Redakcja BIP  130
Władze gminne>Protokoły Komisji>2007  130
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Program wychowawczy  130
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2005  130
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Samorząd Uczniowski  129
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Inne dokumenty szkoły  129
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Statut  129
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Obwód szkolny  128
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Rada Pedagogiczna  128
Protokoły Komisji>2012>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  128
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Rada Rodziców  128
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Redakcja BIP  128
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Programy  128
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Budżet  128
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Regulamin pracy  128
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Regulamin wynagradzania  128
Władze gminne>Protokoły Sesji>2006  127
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Rada Pedagogiczna  127
Protokoły Komisji>2013>Komisji Rewizyjnej  127
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Ogłoszenia  127
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Samorząd Uczniowski  127
Protokoły Komisji>2012>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  127
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2015  127
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Informacje z działalności  127
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Programy  127
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  127
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Organizacja  127
Protokoły Komisji>2014>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  126
Władze gminne>Protokoły Sesji>2007  126
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Aktualności i komunikaty  126
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Obwód szkolny  126
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Statut  126
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Regulamin  126
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Organizacja  125
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Regulamin  125
Protokoły Komisji>2014> Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  125
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Organizacja  125
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Wewnątrzszkolne zasady oceniania, kalsyfikowania, promowania  124
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Majątek szkoły  124
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Dane teleadresowe  124
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Samorząd Uczniowski  124
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Program wychowawczy  124
Protokoły Komisji>2013>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  124
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  124
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.>Informacje Ogłoszenia  124
>Sprawy Urzędowe>Schronisko dla bezdomnych zwierząt  124
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Regulaminy  123
Protokoły Komisji>2012>Komisji Rewizyjnej  123
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Obwód szkolny  123
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Redakcja BIP  123
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Majątek szkoły  122
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Dane teleadresowe  122
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Obwód szkolny  122
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Statut  122
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  122
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Obwód szkolny  122
Protokoły Komisji>2015>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  122
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Statut  122
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Rada Rodziców  122
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Budżet  122
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Statut  121
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Majątek  121
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.>Taryfa dla ciepła  121
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Majątek szkoły  121
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Redakcja BIP  121
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Majątek  121
Protokoły Komisji>2014>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  121
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Program profilaktyki  121
Protokoły Komisji>2013>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  121
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Majątek przedszkola  120
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Rada Pedagogiczna  120
Władze gminne>Protokoły Komisji>2003  120
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Zarządzenia  120
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Rada Rodziców  120
Protokoły Komisji>2013>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  119
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Redakcja BIP  119
Informacje>Wybory 2015>Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  119
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Rada Pedagogiczna  119
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Rada Pedagogiczna  119
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Sprawozdanie finansowe  119
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Regulamin Pracy  119
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Regulamin przewozów  119
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Majątek  118
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2002  118
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Praca w Przedszkolu, Zamówienia Publiczne  118
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Budżet  118
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Obwód szkolny  118
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Majątek gimnazjum  118
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Komunikaty  118
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Majątek  117
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Redakcja BIP  117
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Statut  117
Protokoły Komisji>2015>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  116
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Redakcja BIP  116
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Program wychowawczy  116
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Statut  115
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Regulamin  115
Protokoły Komisji>2014>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  115
Informacje>Wybory 2015>Parlamentarne  115
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Regulamin pracy  115
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Obwód szkolny  115
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Statut  114
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>BIP  114
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Redakcja BIP  114
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Kierownictwo  114
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Program wychowawczy  114
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Regulaminy  113
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  113
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Samorząd Uczniowski  113
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Komitet Rodzicielski  113
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Program wychowawczy  113
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Redakcja BIP  113
>Informacje>Laureaci Trytona Nyskiego  113
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>ogłoszenia  113
Protokoły Komisji>2012>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  113
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Regulamin  112
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Rada Pedagogiczna  112
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Budżet  112
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Majątek szkoły  112
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Rada Pedagogiczna  111
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Organizacja  111
Jednostki organizacyjne>Centrum Integracji Społecznej w Nysie>BIP  111
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Sprawozdanie  111
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Rada Rodziców  111
Władze gminne>Protokoły Komisji>2011  110
Władze gminne>Protokoły Sesji>2003  110
Protokoły Komisji>2015>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  110
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Statut  110
Żłobki>Żłobek Nr 1>Aktualności,Komunikaty  110
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Redakcja BIP  109
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Statut  109
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Redakcja BIP  109
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Samorząd Uczniowski  109
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Struktura organizacyjna  108
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Redakcja BIP  107
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Dane teleadresowe  107
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Konkursy ofert  107
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Majątek  107
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Samorząd Uczniowski  107
Żłobki>Żłobek Nr 2>Aktualności, Komunikaty  107
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Komitet Rodzicielski  106
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Regulamin wynagradzania  106
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Aktualności i komunikaty  106
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Majątek szkoły  106
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Rada Rodziców  106
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Budżet  105
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Rada Pedagogiczna  105
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Program profilaktyczny  105
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Budżet  105
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Zamówienia publiczne  105
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Regulamin wynagradzania  104
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Dane teleadresowe  104
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Budżet  104
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Protokóły z kontroli  104
Protokoły Komisji>2012>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  104
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Kalendarz roku szkolnego  104
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Samorząd Uczniowski  104
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Rozkład dnia w przedszkolu  104
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Majątek ośrodka  104
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Program Profilaktyki  104
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Regulamin pracy  103
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Obwód szkolny  103
Władze gminne>Protokoły Sesji>2002  103
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.>Plan ograniczenia dostaw energii  103
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Statut  103
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Informacja publiczna  103
Żłobki>Żłobek Nr 1>Redakcja BIP  103
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Dane teleadresowe  103
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Regulamin ośrodka  103
Władze gminne>Protokoły Komisji>2002  103
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Status prawny  102
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  102
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Regulamin pracy  102
Żłobki>Żłobek Nr 2>Kadra  102
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Program wychowawczy  101
Żłobki>Żłobek Nr 1>Regulaminy i Zarządzenia  101
Jednostki organizacyjne>Centrum Integracji Społecznej w Nysie>Dane teleadresowe  101
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Majątek  101
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Budżet  100
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Redakcja BIP  100
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Komunikaty  100
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Redakcja BIP  100
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.>Organizacja Spółki  100
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Redakcja BIP  100
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Komitet Rodzicielski  99
Żłobki>Żłobek Nr 1>Statut  99
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Struktura organizacyjna  99
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Zarządzenia  98
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Obwód przedszkolny  98
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>statut  98
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Budżet  98
Informacje>Wybory 2014>Wybory do Parlamentu Europejskiego  98
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Redakcja BIP  98
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Obwód szkolny  98
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Statut  98
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Zasady rekrutacji do klasy I  97
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>O przedszkolu  96
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Redakcja BIP  96
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Komunikaty  96
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Akt notarialny  96
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Profil działalności  96
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Program profilaktyki i wychowawczy  95
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Redakcja BIP  95
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Akty prawne  95
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Majątek  94
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Rada Pedagogiczna  94
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Rada Rodziców  94
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Informacja o działalności  93
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Regulamin Przedszkola  93
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Rada Pedagogiczna  93
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Budżet  93
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Redakcja BIP  92
Żłobki>Żłobek Nr 2>Statut  92
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Regulamin wynagradzania  92
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Komunikaty  92
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna>Redakcja BIP  92
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Aktualności i komunikaty  91
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Redakcja BIP  91
Żłobki>Żłobek Nr 1>Majątek  90
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Rekrutacja  90
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Komitet Rodzicielski  90
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Aktualności  90
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Program profilaktyki  90
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Statut ośrodka  89
Żłobki>Żłobek Nr 2>Regulaminy  89
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2>Statut  89
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Szkolny zestaw podręczników  89
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Rada Pedagogiczna  89
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Regulamin wycieczek  89
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3>Kontrole  89
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Krajowy Rejestr Sądowy  89
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Program profilaktyczny  88
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Komunikaty  88
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej>Redakcja BIP  88
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Samorząd uczniowski  88
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Występienia pokontrolne  88
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury>Sposób przyjmowania i załatwiania spraw  88
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Pomoc materialna dla uczniów  88
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Statut  87
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Samorząd Uczniowski  87
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.>Regulamin  87
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Regulamin Rady Rodziców  87
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Program wychowawczy  87
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Majątek przedszkola  87
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin pracy  86
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Aktualności i komunikaty  86
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Ramowy rozkład dnia  85
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Rada Rodziców  84
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Budżet  84
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Komitet Rodzicielski  84
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Komunikaty  83
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Majątek szkoły  83
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Budżet  83
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Budżet  83
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Regulamin pracy  83
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie>Majątek  83
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Obwód szkolny  83
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Komunikaty  82
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Komunikaty  82
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Budżet  82
Żłobki>Żłobek Nr 1>Budżet  81
Żłobki>Żłobek Nr 2>Majątek  81
Żłobki>Żłobek Nr 2>Redakcja BIP  81
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Rada Pedagogiczna  81
Żłobki>Żłobek Nr 2>Budżet  81
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Redakcja BIP  81
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  80
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Redakcja BIP  80
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Statut przedszkola  80
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Majątek szkoły  80
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Majątek szkoły  80
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Majątek szkoły  80
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Rada Rodziców  80
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  80
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Redakcja BIP  80
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Komitet Rodzicielski  79
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Samorząd Uczniowski  79
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Regulamin wynagradzania  79
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Regulamin pracy  79
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Plan postępowań 2017r.  79
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Obwód szkoły  79
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Aktualności i komunikaty  78
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin wynagradzania  78
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin pracy  77
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  77
>Gospodarka majątkiem gminy>Majątek Gminnych Spółek  77
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Program wychowawczy  77
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Aktualności i komunikaty  76
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Rada Pedagogiczna  76
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>Krajowy Rejestr Sądowy  76
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Ogłoszenia/ Przetargi  76
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Aktualności i komunikaty  76
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy>Aktualności i komunikaty  76
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin wynagradzania  75
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Obwód szkolny  75
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Obwód szkolny  75
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Budżet  75
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Program wychowawczy  75
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Program profilaktyki  75
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Statut  74
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Regulamin wynagradzania  74
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Budżet  73
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Redakcja BIP  72
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Regulamin pracy  72
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Budżet  72
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Budżet  71
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Rada Pedagogiczna  70
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Statut  68
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Statut  66
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Imprezy  64
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>BIP Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie  64
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Samorząd Uczniowski  64
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Komunikaty  64
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Obiekty NOR  63
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Majątek szkoły  63
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Majątek  62
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  62
Żłobki>Żłobek Nr 1>Zamówienia Publiczne  61
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.>Budżet  60
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Skrzynka podawcza  57
Spółki gminne>Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  57
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Budżet ZSS  56
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Komunikaty  56
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Regulamin pracy  51
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Samorząd Uczniowski  51
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Aktualności i komunikaty  51
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Samorząd Uczniowski  50
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Majątek szkoły  47
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Regulamin pracy  44
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  44
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  44
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Inni pracownicy przedszkola i ich zadania  42
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1>Komunikaty  42
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Programy  41
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Aktualności i komunikaty  40
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Komunikaty  39
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Aktualności i komunikaty  38
>Inne dokumenty>Akty notarialne  38
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  38
Protokoły Komisji>2017> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  37
>Informacje>Dane osobowe  33
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Wewnątrzszkolny system oceniania  33
>>Władze gminne  31
Protokoły Komisji>2017>Komisji Rewizyjnej  28
Protokoły Komisji>2017>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  28
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Akty prawne  26
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Komunikaty  26
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Regulamin oceny z zachowania  26
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne>Majątek  24
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Program wychowawczy  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Obwód przedszkolny  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Samorząd Uczniowski  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Regulamin pracy  23
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Obwód przedszkolny  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Samorząd Uczniowski  22
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Regulaminy  22
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach>Aktualności i komunikaty  22
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Rada Pedagogiczna  21
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Rada Pedagogiczna  21
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Regulamin pracy  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 9>Aktualności i komunikaty  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Komunikaty  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Statut  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10>Obwód przedszkolny  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Majątek przedszkola  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Regulamin pracy  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Samorząd Uczniowski  20
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Program wychowawczy  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  19
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Program wychowawczy  19
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 12>Aktualności i komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Regulamin pracy  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8>Majątek przedszkola  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne>Redakcja BIP  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Regulamin Rady Rodziców  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne>Statut  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 6>Obwód przedszkolny  16
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Dane teleadresowe  16
Protokoły Komisji>2017>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  16
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Aktualności i komunikaty  16
Władze gminne>Rada Miejska>Uchwały RM  15
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne>Aktualności, Komunikaty  15
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Redakcja BIP  15
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Komitet Rodzicielski  12
Przedszkola>Przedszkole Nr 1>Obwód przedszkolny  12
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Statut  12
Protokoły Komisji>2017>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  12
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Aktualności i komunikaty  12
>>  11
>Sprawy Urzędowe>Zamówienia Publiczne  11
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Rada Pedagogiczna  10
Przedszkola>Przedszkole nr 14>Regulamin pracy  9
>Gospodarka majątkiem gminy>Dotacje placówki oświatowe  9
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5>Oficjalna strona internetowa SP5 w Nysie  8
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  6
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Statut  6
>Sprawy Urzędowe>Informatyka  5
Władze gminne>Rada Miejska>Protokoły Komisji  5
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Redakcja BIP  4
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Obwód szkolny  4
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Program wychowawczy  4
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Komitet Rodzicielski  4
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Samorząd Uczniowski  4
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Regulamin wynagradzania  4
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Budżet  4
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Komunikaty  4
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Regulamin pracy  4
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Majątek szkoły  4
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  4
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Obwód szkolny  2
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Komitet Rodzicielski  2
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Redakcja BIP  2
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Samorząd Uczniowski  2
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1>Komunikaty  1
>Informacje>Kultura i sport  1
>Informacje>Obwieszczenia, komunikaty  1
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy>Regulamin pracy  1
Początek strony