Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano protokół : Komisji Kultury i Kultury Fizycznej nr. 35/18 Protokoły 21.02.2018 15:22 Joanna Mrukowicz-Ternik
2 Dodano protokół : Komisji Rewizyjnej nr. 43/17 Protokoły 21.02.2018 15:15 Joanna Mrukowicz-Ternik
3 Dodano uchwałę :2018 z dn. 20-02-2018 Uchwały 21.02.2018 15:06 Joanna Mrukowicz-Ternik
4 Dodano uchwałę :2018 z dn. 21-02-2018 Uchwały 21.02.2018 15:01 Joanna Mrukowicz-Ternik
5 Dodano uchwałę :2018 z dn. 21-02-2018 Uchwały 21.02.2018 14:57 Joanna Mrukowicz-Ternik
6 Dodano uchwałę :2018 z dn. 16-02-2018 Uchwały 21.02.2018 14:53 Joanna Mrukowicz-Ternik
7 Dodano przetarg :Nysa, ul. Armii Krajowej 2/9 - lokal mieszkalny z dn. 21-02-2018 Przetargi 21.02.2018 14:33 Andrzej Lis
8 Dodano przetarg :Sprzedaż drewna opałowego z dn. 21-02-2018 Przetargi 21.02.2018 14:25 Andrzej Lis
9 Dodano przetarg :Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego w granicach administracyjnych gminy Nysa z dn. 21-02-2018 Przetargi 21.02.2018 9:56 Andrzej Lis
10 Dodano przetarg :Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z dn. 21-02-2018 Przetargi 21.02.2018 9:52 Andrzej Lis

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 3539  prawy

Do druku Początek strony