Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono przetarg :Roboty budowlane etap I obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Radzikowickiej z dn. 15-10-2018 Przetargi 15.10.2018 13:28 Andrzej Lis
2 Zmieniono przetarg :EKO PRACOWNIA” - doposażenie pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej w Zespole Szkół Sportowyc z dn. 15-10-2018 Przetargi 15.10.2018 11:34 Andrzej Lis
3 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 15-10-2018 Ogłoszenia 15.10.2018 11:20 Agnieszka Sokołowska
4 Dodano uchwałę :2018 z dn. 12-10-2018 Uchwały 15.10.2018 7:21 Agnieszka Sokołowska
5 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie PP.6733.46.2018 z dn. 12-10-2018 Ogłoszenia 12.10.2018 14:23 Paulina Tokarczyk
6 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie PP.6733.45.2018 z dn. 12-10-2018 Ogłoszenia 12.10.2018 14:21 Zofia Kasprzyk
7 Zmieniono przetarg :Nysa, obręb Śródmieście, w rejonie ul. Szlak Chrobrego - nieruchomość gruntowa zabudowana z dn. 12-10-2018 Przetargi 12.10.2018 14:16 Andrzej Lis
8 Zmieniono przetarg :Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Sękowicach– I etap z dn. 12-10-2018 Przetargi 12.10.2018 14:11 Andrzej Lis
9 Dodano przetarg :Nysa, obręb Śródmieście, w rejonie ul. Szlak Chrobrego - nieruchomość gruntowa zabudowana z dn. 12-10-2018 Przetargi 12.10.2018 14:08 Andrzej Lis
10 Zmieniono przetarg :Nysa, ul. Sudecka 8/1u - lokal użytkowy z dn. 12-10-2018 Przetargi 12.10.2018 14:05 Andrzej Lis

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 3714  prawy

Do druku Początek strony