Protokoły, akty, konsultacje społeczne

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: IP.IN.042.4.77.2014, Z dnia: 27.01.2016
Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Godyń dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 29.01.2016 , wersja 1
Numer: IP.IN.042.4.76.2014, Z dnia: 27.01.2016
Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Smyk dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 29.01.2016 , wersja 1
Numer: IP.IN.042.4.74.2014, Z dnia: 26.01.2016
Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.
Załączniki:
obwieszczenie burmistrza nysy strategia transportu ofpn2020.pdf
prognoza os strategia rozwoju transportu nysa 2020.pdf
formularz uwag.pdf
formularz wnoszenia uwag do strategii.pdf
mapy_skrzyzowania_czesc_ii.pdf
obwieszczenie - startegia transportu.pdf
wykres relacji ilosci kursow badanych przewoznikow a punktem pomiarowym.pdf
odp_uzgodnienia_opwis.pdf
okladki_zalacznik_sciezki_rowerowe.pdf
odp_uzgodnienia_rdos.pdf
sciezka_gmina_biala.pdf
opwis_26.01.2016.pdf
sciezka_gmina_prudnik.pdf
prognoza os strategia rozwoju transportu nysa 2020_3_po opinii rdos sanepid_wer ost.pdf
sciezki -tr gory opawskie.pdf
rdos_25.01.2016.pdf
sciezki_powiat_glubczycki.pdf
mapy_badania_czesc_i.pdf
sciezki_powiat_nyski.pdf
mapy_badania_czesc_ii.pdf
sciezki_powiat_prudnicki.pdf
mapy_skrzyzowania_czesc_i.pdf
zalacznik 1a - raport_z_badania_etap_i.pdf
zalacznik 3b - mapa partnerstwa.pdf
zalacznik 1c - tom ii - wyniki badan.pdf
zalacznik 3c - projekt strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego partnerstwo nyskie 2020.pdf
zalacznik 1d - tom iii - wyniki badan ankietowych.pdf
strategia rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego partnerstwo nyskie 2020.pdf
zalacznik 1e - tom iv - promocja i konsultacje spoleczne.pdf
zalacznik 4 - wyciag ze strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego partnerstwo nyskie 2020.pdf
zalacznik 2a - raport_z_badan_etap_ii.pdf
zalacznik 5 - karty projektow.pdf
zalacznik 2b - tom_i_analiza_bezpieczenstwa.pdf
zalacznik 6 - wstep do analizy bepieczenstwa.pdf
zalacznik 2c - tom_ii_studium_komunikacyjne.pdf
zalacznik 7a - mapa_linie_komunikacyjne.jpeg
zalacznik 2d - tom_iii_konsultacje_spoleczne.pdf
zalacznik 7b - mapa_lokalizacja_przystankow_autobusowych.jpeg
zalacznik 2e - tom_iv_promocja.pdf
zalacznik 7c - mapa_lokalizacja_przystankow_autobusowych_nysa.jpeg
zalacznik 3a-karta monitoringu dla strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego partnerstwo nyskie 2020.pdf
zalacznik 7d - mapa_lokalizacja_przedsiebiorstw.jpeg
zalacznik 7e - mapa_wypadki_smiertelne.jpeg
zalacznik 8e - matryca zgodnosci strategii z dokumentami strategicznymi z poziomu regionalnego i lokalnego.pdf
zalacznik 7f - mapa_zageszczenie_ludnosci.jpeg
zalacznik 8f - rangi projektow.pdf
zalacznik 7g - mapa_zezwolenia.jpg
zalacznik 9 - lista projektow.pdf
zalacznik 7h - mapa_zezwolenia_burmistrz.jpg
zalacznik 7i - mapa_zezwolenia_starosta.jpg
zalacznik 7j - mapa_zezwolenia_marszalek.jpg
zalacznik 8a - inwentaryzacja stojakow i wiat na rowery.pdf
zalacznik 8b - inwentaryzacji linii komunikacji zbiorowej.pdf
zalacznik 8c - inwentaryzacji przewozow szkolnych.pdf
zalacznik 8d - macierz zaleznosci dla analizy wielokryterialnej.pdf
zalacznik 1b - tom i - diagnoza strategiczna_czesc_i.pdf
zalacznik 1b - tom i - diagnoza strategiczna_czesc_ii.pdf
zalacznik 1b - tom i - diagnoza strategiczna_czesc_iii.pdf
zalacznik 1b - tom i - diagnoza strategiczna_czesc_iv.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Smyk dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 29.01.2016 , wersja 1
Numer: 557/2016, Z dnia: 05.01.2016
Zarządzenie nr 557/2016 Burmistrza Nysy z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 371/2015 Burmistrza Nysy z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na kadencję 2015 - 2017.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Szynkarczyn dnia 05.01.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 05.01.2016 , wersja 1
Numer: 09.12.2015, Z dnia: 09.12.2015
Zaproszenia dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz mieszkańców gminy Nysa do zgłoszenia kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - II nabór.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Szynkarczyn dnia 09.12.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 09.12.2015 , wersja 1
Numer: 512/2015, Z dnia: 09.12.2015
Zarządzenie nr 512/2015 Burmistrza Nysy z dnia 9 grudnia 2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 371/2015 Burmistrza Nysy z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na kadencję 2015 – 2017
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Szynkarczyn dnia 09.12.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 09.12.2015 , wersja 1
Numer: 30.11.2015, Z dnia: 30.11.2015
Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 30.11.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 30.11.2015 , wersja 1
Numer: 30.11.2015, Z dnia: 30.11.2015
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. PROJEKT CZĘŚCI ANALITYCZNO-DIAGNOSTYCZNEJ DLA STRATEGII TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 NA LATA 2016-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030.
Załączniki:
raport calosc.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 01.12.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 01.12.2015 , wersja 1
Numer: 30.11.2015, Z dnia: 30.11.2015
Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach Strategii Rozwoju OF PN2020
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 30.11.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 30.11.2015 , wersja 1
Numer: 30.11.2015, Z dnia: 30.11.2015
Raport ze spotkania konsultacyjnego w ramach Strategii Rynku Pracy OF PN2020
Załączniki:
nysa_v.1.2.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 30.11.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 30.11.2015 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony