Protokoły, akty, konsultacje społeczne

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 08.02.2017, Z dnia: 08.02.2017
Burmistrz Nysy zaprasza (...) do konsultacji społecznych związanych z zamiarem (...) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 08.02.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 09.02.2017 , wersja 1
Numer: 07.02.2017, Z dnia: 07.02.2017
Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2017.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zdzisław Martyna dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: 30.01.2017, Z dnia: 30.01.2017
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały (...) w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. "Nyska Karta Dużej Rodziny".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 01.02.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 01.02.2017 , wersja 1
Numer: 16.01.2017, Z dnia: 16.01.2017
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2017 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Michał Baziuk dnia 18.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 18.01.2017 , wersja 2
Numer: 12.01.2017, Z dnia: 12.01.2017
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 12.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: 21.12.2016, Z dnia: 21.12.2016
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Nysa na lata 2016–2023.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 21.12.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 21.12.2016 , wersja 1
Numer: 13.12.2016, Z dnia: 13.12.2016
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych na etapie opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Smyk dnia 13.12.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 13.12.2016 , wersja 1
Numer: 09.12.2016, Z dnia: 09.12.2016
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016-2023.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 09.12.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 09.12.2016 , wersja 1
Numer: 08.12.2016, Z dnia: 08.12.2016
INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA przebieg konsultacji społecznych sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Smyk dnia 13.12.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 14.12.2016 , wersja 1
Numer: 22.11.2016, Z dnia: 22.11.2016
Protokół z przeprowadzonego naboru na członków GRDPP w Nysie wraz z wykazem kandydatur Członków organizacji pozarządowych do składu GRDPP w Nysie.
Załączniki:
protokol grdpp.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Szynkarczyn dnia 22.11.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 22.11.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 10  prawy
Początek strony