Protokoły, akty, konsultacje społeczne

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 13.05.2019, Z dnia: 13.05.2019
Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 13.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych, Z dnia: 20.03.2019
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 20.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 20.03.2019 , wersja 1
Numer: 29.01.2019, Z dnia: 29.01.2019
Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2019.
Załączniki:
protokol.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 29.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.01.2019 , wersja 1
Numer: Obwieszczenie Burmistrza Nysy, Z dnia: 16.01.2019
Burmistrz Nysy podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian do w/w projektu uchwały.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 16.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.01.2019 , wersja 1
Numer: Zaproszenie do konsultacji społecznych, Z dnia: 16.01.2019
Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2019.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 16.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.01.2019 , wersja 1
Numer: Obwieszczenie Burmistrza Nysy, Z dnia: 22.11.2018
Burmistrz Nysy zaprasza mieszkańców Nysy oraz Otmuchowa do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nysie oraz Otmuchowie".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 22.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.11.2018 , wersja 1
Numer: Obwieszczenie Burmistrza Nysy, Z dnia: 22.11.2018
Burmistrz Nysy przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn.: "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nysie oraz Otmuchowie".
Załączniki:
obwieszczenia (1).pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 22.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.11.2018 , wersja 2
Numer: Obwieszczenie Burmistrza Nysy, Z dnia: 14.11.2018
Informuje się wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz geotermię na obszarze gminy Nysa". Dokument wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będą wyłożone do publicznego wglądu na okres 21 dni w dniach od 15.11.2018 r. do 05.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. 132 - I piętro oraz będą udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.nysa.eu
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 14.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.11.2018 , wersja 1
Numer: 10.10.2018, Z dnia: 10.10.2018
Burmistrz Nysy, przystąpił do opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermię na obszarze gminy Nysa". Ww. dokument będzie wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni, w dniach od 9.10.2018 r. do 29.10.2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. 132 - I piętro oraz będzie udostępniony na stronie internetowej UM www.nysa.eu
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 10.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 10.10.2018 , wersja 1
Numer: 28.09.2018 , Z dnia: 28.09.2018
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 28.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 28.09.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 13  prawy
Początek strony