Protokoły, akty, konsultacje społeczne

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 03.03.2017, Z dnia: 03.03.2017
Burmistrz Nysy podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia na rok 2017 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian do w/w projektu uchwały.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Olejnik dnia 03.03.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.03.2017 , wersja 1
Numer: 28.02.2017, Z dnia: 28.02.2017
Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Zawadzka dnia 01.03.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.03.2017 , wersja 1
Numer: 08.02.2017, Z dnia: 08.02.2017
Burmistrz Nysy zaprasza (...) do konsultacji społecznych związanych z zamiarem (...) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 08.02.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 09.02.2017 , wersja 1
Numer: 07.02.2017, Z dnia: 07.02.2017
Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2017.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zdzisław Martyna dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: 30.01.2017, Z dnia: 30.01.2017
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały (...) w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. "Nyska Karta Dużej Rodziny".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 01.02.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 01.02.2017 , wersja 1
Numer: 16.01.2017, Z dnia: 16.01.2017
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2017 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Michał Baziuk dnia 18.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 18.01.2017 , wersja 2
Numer: 12.01.2017, Z dnia: 12.01.2017
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 12.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: 21.12.2016, Z dnia: 21.12.2016
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Nysa na lata 2016–2023.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 21.12.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 21.12.2016 , wersja 1
Numer: 13.12.2016, Z dnia: 13.12.2016
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych na etapie opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Smyk dnia 13.12.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 13.12.2016 , wersja 1
Numer: 09.12.2016, Z dnia: 09.12.2016
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016-2023.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 09.12.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 09.12.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 10  prawy
Początek strony