2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 629/2012, Z dnia: 06.02.2012, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 629/2012 BURMISTRZA NYSY z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Weryfikacyjno – Likwidacyjnej sprzętu będącego  w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.02.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.02.2012 , wersja 1
Numer: 623/2012, Z dnia: 02.02.2012, Zmieniana:  
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 623/12 Burmistrza Nysy z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nysie do wydawania zaświadczeń w imieniu Burmistrza Nysy.
Załączniki:
623.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.02.2012 , wersja 1
Numer: 626/2012, Z dnia: 02.02.2012, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 626/12 Burmistrza Nysy z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.02.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.02.2012 , wersja 1
Numer: 618/2012, Z dnia: 02.02.2012, Zmieniana:  
Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  618/2012 Burmistrza  Nysy z  dnia  27 stycznia  2012 roku w sprawie upoważnienia naczelnika i pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej  i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Nysie.  

Załączniki:
618.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.02.2012 , wersja 1
Numer: 622/2012, Z dnia: 02.02.2012, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 622/12  Burmistrza Nysy z dnia 31 stycznia 2012r.  w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Załączniki:
622.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.02.2012 , wersja 1
Numer: 617/2012, Z dnia: 02.02.2012, Zmieniana:  
Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  617/2012 Burmistrza  Nysy z  dnia  27 stycznia  2012 roku w sprawie   upoważnienia naczelnika i pracownika Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Nysie do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń   
Załączniki:
617.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.02.2012 , wersja 1
Numer: 625/2012, Z dnia: 01.02.2012, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 625/2012 BURMISTRZA NYSY z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.02.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.02.2012 , wersja 1
Numer: 615/2012, Z dnia: 31.01.2012, Zmieniana:  
Zarządzenie Burmistrza Nysy Nr 615/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nysa na 2012 rok.
Załączniki:
615.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 31.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 31.01.2012 , wersja 1
Numer: 624/2012, Z dnia: 31.01.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2012 rok w zakresie dotacji celowych.
Załączniki:
624.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.02.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.02.2012 , wersja 1
Numer: 621/2012, Z dnia: 31.01.2012, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 621/2012 Burmistrza Nysy z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie organizacji Konkursu na najlepsze wykonanie utworów z konkursu piosenki o Nysie "Nyskiej Nuty".
Załączniki:
zarzadzenie 621.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 22.06.2012.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 22.06.2012 , wersja 1
 lewy  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
Początek strony