Rejestry i ewidencje

WYKAZ   REJESTRÓW   I    EWIDENCJI

Wykaz rejestrów oraz ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Nysie

 

* Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej pok. 031) pdf

* Rejestr pomników przyrody (Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej pok. 029)

* Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 1990-2012 pdf


* Rejestr instytucji kultury Gminy Nysa doc 
(Wydział Rozwoju Polityki Społecznej pok. 205)

* Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  pdf  
(Gminny Zarząd Oświaty pok. 219)

* Rejestr uchwał Rady Miejskiej  (Wydział Administracyjny pok. 236)

* Rejestr wniosków Komisji Rady Miejskiej (Wydział Administracyjny pok.
236)

* Rejestr protokołów sesji Rady Miejskie
j (Wydział Administracyjny pok. 236)

* Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej (
Wydział Administracyjny pok. 236)

* Rejestr zarządzeń Burmistrza Nysy (Wydział Administracyjny pok. 111)

* Rejestr spraw cywilnych (Wydział Administracyjny pok. 112)

* Rejestr skarg, wniosków i petycji (Wydział Administracyjny pok. 111)

* Rejestr przeprowadzonych kontroli (Wydział Administracyjny pok. 102)


* Rejestr  zamówień publicznych (Biuro Zamówień Publicznych i Partnerstwa PP pok. 216a)

* Dawna ewidencja działalności gospodarczej Burmistrza Nysy  (
Wydział Rozwoju Gospodarczego pok. 037)

* Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Wydział Rozwoju Gospodarczego pok. 037):
   -
w lokalach gastronomicznych xlsx
   - w punktach handlowych xlsx

* Ewidencja udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (Wydział Rozwoju Gospodarczego pok. 037)

* Ewidencja ludności (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 032 i 034)

* Ewidencja podatkowa nieruchomości (Wydział Finansowy pok. 019 i 023)

* Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (Wydział Pozyskiwania Funduszy pok. 133)

* Ewidencja mieszkań komunalnych
(Wydział Rozwoju Polityki Społecznej pok. 202)


* Rejestr decyzji o warunkach zabudowy (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 211)

* Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 211)

* Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 211)

* Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej (Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji pok. 201)
   Wnioski i odpowiedzi 2014 , 2015 , 2016 , 2017

* Rejestr umów od 2016 roku >>   
(do 2015 roku w poszczególnych wydziałach)

* Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego w Nysie (Kancelaria i Archiwum Zakładowe, Kancelaria – parter)Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 05.04.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 05.04.2017. Odsłon 526, Wersja 106drukuj
Wersja : lewy  96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 
Początek strony