Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Zakup samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (mikrobus)
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2018 Utworzono: 07.11.2018
Roboty budowlane etap II realizowane w ramach zadania: „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego
Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I” - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 13.11.2018
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2018 Utworzono: 19.10.2018
Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk farbrycznie nowych autobusów wraz z ładowarkami zajezdniowymi
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2018 Utworzono: 22.10.2018

archiwum... Początek strony