Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów or
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2019 Utworzono: 15.01.2019
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2019 Utworzono: 15.01.2019
Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik – Sucha fosa w N
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2019 Utworzono: 28.12.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego obejmującego nadzór konserwatorski w ramach zadania :
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2019 Utworzono: 10.01.2019

archiwum... Początek strony