Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa pomocy dydaktycznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2019 Utworzono: 21.03.2019
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2019 Utworzono: 21.03.2019
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.
- zaproszenie do złożemia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2019 Utworzono: 20.03.2019
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzychów - etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2019 Utworzono: 20.03.2019
Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk farbrycznie nowych autobusów wraz z ładowarkami zajezdniowymi
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 15.03.2019
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2019-2022
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019

archiwum... Początek strony