Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Oznakowanie poziome -utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Przebudowa boiska sportowego w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2018 Utworzono: 10.05.2018
Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku sportowym w Siestrzechowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2018 Utworzono: 18.05.2018
Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie – dostawa i montaż umeblowania
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Doposażenie placu zabaw w Skorochowie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2018 Utworzono: 15.05.2018
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie – wykonanie izolacji pionowej fundamentów.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2018 Utworzono: 15.05.2018
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2018 Utworzono: 11.05.2018
Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic, Iławy, Morowa i
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2018 Utworzono: 11.05.2018
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu
- PRZETARG NIEOGRANICOZNY
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2018 Utworzono: 09.05.2018
Budowa dróg w mieście– budowa drogi w ulicy Opawskiej i w ulicy Zbaraskiej w Nysie – etapy robót
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony