Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Przebudowa drogi w Siestrzechowicach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2017 Utworzono: 14.02.2017
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (funkcji Inżyniera Projektu) nad zadaniem „Budowa dro
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2017 Utworzono: 24.02.2017
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do złożenia ofrty
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2017 Utworzono: 17.02.2017
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 21.02.2017
Budowa drogi w Wyszkowie Śląskim
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2017 Utworzono: 21.02.2017
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I w Nysie
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.02.2017 Utworzono: 17.02.2017
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu:„Przebudowa drogi w Siestrzechowicach”
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2017 Utworzono: 15.02.2017
Wykonanie w terenie inwentaryzacji dendrologicznej
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2017 Utworzono: 15.02.2017
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań socjalnych ul. Zamojskiego 1/1, ul.
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2017 Utworzono: 10.02.2017

archiwum... Początek strony