Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Urządzenie placu zabaw w Goświnowicach. Siłownia zewnętrzna w Goświnowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Budowa wielofunkcjonalnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Nyskiej - e
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Adaptacja poddasza na urządzenie pracowni lekcyjnych w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Goświnowicach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Wyszkowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 19.07.2017
Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2017 Utworzono: 18.07.2017
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Modernizacja nawierzchni (plac apelowy) przed budynkiem Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2017 Utworzono: 17.07.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2017 Utworzono: 06.07.2017
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony