Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Modernizacja sanitariatów przy Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2017 Utworzono: 20.04.2017
Kompleksowa organizacja V Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin 3+ w dniach 16–18.06.2017r.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2017 Utworzono: 19.04.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia drogi za Białym Domkiem w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2017 Utworzono: 19.04.2017
Dokonywanie napraw urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach zielonych w Nysie, będących własn
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2017 Utworzono: 19.04.2017
Doposażenie placu zabaw na osiedlu Podzamcze sektor „C” w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2017 Utworzono: 18.04.2017
Doposażenie placu zabaw w obrębie ulicy Kossaka w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2017 Utworzono: 18.04.2017
Dostawa i montaż urządzeń dla: „Siłowni zewnętrznej przy ulicy Gałczyńskiego w Nysie"
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2017 Utworzono: 18.04.2017
Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa
- budowa wielofunkcjonalnego boiska sportowego, skoczni w dal i trójskoku sprawnościowego, placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Nyskiej - etap I - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich – II etap – ul. Bursztyno
- PRZETRAG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Ekspert ds. Monitoringu działań ochronnych i efektów ekologicznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2017 Utworzono: 10.04.2017

archiwum... Początek strony