Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2017 Utworzono: 18.07.2017
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2017 Utworzono: 17.08.2017
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
w ramach realizacji projektu „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zapr
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2017 Utworzono: 14.08.2017
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2017 Utworzono: 10.08.2017
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony