Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Sudeckiej w Nysie – budowa boiska treningowego
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2017 Utworzono: 23.11.2017
Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych w roku 2018
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 07.12.2017
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2017 Utworzono: 06.12.2017
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po by
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2017 Utworzono: 04.12.2017
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusocin
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2017 Utworzono: 01.12.2017
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koperniki
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2017 Utworzono: 01.12.2017
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony