Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych

Przetarg nieograniczony

 

Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych


 

 Termin składania ofert upływa w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00


W załączeniu :

-ogłoszenie o zamówieniu BZP

-SIWZ z załącznikami


W załączeniu zestawienie otwartych ofert
plik: "zestawienie 20-2018.pdf"

     Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.


powrót...
Wersja : 1 2 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 29.03.2018
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 06.04.2018. Wygasa 19.04.2018. Odsłon 289, Wersja 2
Początek strony