Przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu,

Dotyczy projektu nr RPOP.03.01.01-16-0009/16 „Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego”, umowa dofinansowania nr RPOP.03.01.01-16-0009/16-00z dnia 30.06.2017 r.

Przetarg nieograniczony

Przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu, realizowana w ramach projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Nysie – przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego.” - nr RPOP.03.01.01-16-0009/16

 
Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2018 r. o godzinie 12:00

W załączeniu :
-ogłoszenie o zamówieniu BZP
-SIWZ z załącznikami

W załączeniu zestawienie otwartych ofert
plik: "zestawienie 39 - 2018.pdf"

     Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.


powrót...
Wersja : 1 2 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 27.06.2018
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 12.07.2018. Wygasa 18.07.2018. Odsłon 790, Wersja 2
Początek strony