Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
Dotyczy projektu "Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa"/ Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik – Nysa, nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0001055.


 

Przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Rusocinie w gminie Nysa

 

Zakup realizowany w ramach projektu „Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik - Nysa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

 

 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00


W załączeniu :

-ogłoszenie o zamówieniu BZP

-SIWZ z załącznikami


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.04.2018
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 06.04.2018. Wygasa 07.05.2018. Odsłon 858, Wersja 1
Początek strony