Budowa dróg w mieście - ul. Morcinka – etap III

Przetarg nieograniczony

 

Budowa dróg w mieście - ul. Morcinka – etap III


 Termin składania ofert upływa w dniu 13 marca 2018 r. o godzinie 10:00


W załączeniu :

-ogłoszenie o zamówieniu BZP

-SIWZ z załącznikami


ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Działając na podstawie art.38  ust.4  ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający - dokonuje zmiany SIWZ polegającej na zmianie terminu składania ofert na dzień 20 marca 2018 r.

 

W związku z powyższym :

1.   termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2018 r.  o godzinie 10:00,

2.   otwarcie ofert nastąpi  dnia 20 marca 2017r. o godzinie 10:30.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia plik pdf.


Zmiana treści SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana załącznika nr 3 do SIWZ –
Przedmiar, nie powoduje istotnej zmiany SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu zmodyfikowany przedmiar robót plik - 7 przedmiar poprawiony.pdf

 

powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 26.02.2018
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 14.03.2018. Wygasa 21.03.2018. Odsłon 799, Wersja 3
Początek strony