Opracowanie analizy przedrealizacyjnej oraz doradztwo prawne, organizacyjne i ekonomiczno - finansow

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia ofert pn.

Opracowanie analizy przedrealizacyjnej oraz doradztwo prawne, organizacyjne
i ekonomiczno - finansowe dla przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP


Termin składania ofert  upływa w dniu  14 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00
W załączeniu pełna treść zaproszenia


ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

 

           Zamawiający zmienia treść zaproszenia do składania ofert dla przedmiotowego postępowania w następujący sposób:

1) w pkt. 5.2) zaproszenia do złożenia oferty:

 

jest:

„Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum dwie kompleksowe usługi doradcze związane z wyborem Partnera Prywatnego (w formule PPP) dla podmiotu publicznego”.

 

     ma być:

„Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum dwie kompleksowe usługi doradcze związane z wyborem Partnera Prywatnego (w formule PPP) dla podmiotu publicznego, zakończone podpisaniem umowy o PPP.”.

 

Przedmiotowa zmiana stanowi integralną część zaproszenia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


 


powrót...
Wersja : 1 2 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 05.06.2018
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 06.06.2018. Wygasa 15.06.2018. Odsłon 385, Wersja 2
Początek strony