Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich – zagospodarowanie

Przetarg nieograniczony
 

Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich – zagospodarowanie Placu Paderewskiego w Nysie
 Termin składania ofert upływa w dniu 13 października 2017 r. o godzinie 10:00

 

W załączeniu :
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.


W przedmiarze robót, poz.16, należy przyjąć 100% obrzeży betonowych do wymiany i zabudowania.

Wycena tej pozycji powinna zawierać równocześnie demontaż istniejących obrzeży betonowych i ich wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 

Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. Zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu pełna treść pisma plik: zmiana.pdf


ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

 

W przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ w pozycji 135 zmienia się zestawienie stali konstrukcyjnej w związku z wprowadzeniem przez projektanta zmiany konstrukcji słupa. Nowy słup jest równoległościenny o średnicy 240 mm i grubości ścianki 16 mm.

 

Nowe zestawienie stanowi załącznik do przedmiotowej zmiany –

 

plik: zestawienie stali konstrukcyjnej pdf.


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2017r.  o godzinie 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi  dnia 16 października 2017r. o godzinie 10:30.


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 28.09.2017
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 11.10.2017. Wygasa 21.10.2017. Odsłon 504, Wersja 3
Początek strony