Budowa Przedszkola w Nysie przy ulicy 11 Listopada – III etap

Przetarg nieograniczony
 

 

Budowa Przedszkola w Nysie przy ulicy 11 Listopada – III etap


 Termin składania ofert upływa w dniu 4 października 2017 r. o godzinie 10:00

 

W załączeniu :
Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami


 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa w dniu 6 października 2017 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

W załączeniu zestawienie otwartych ofert

plik: "zestawienie otwartych ofert 06-10-2017.pdf"

  

 Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 19.09.2017
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 06.10.2017. Wygasa 16.10.2017. Odsłon 880, Wersja 3
Początek strony