Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 14.500.000,00 zł

Przetarg ograniczony
 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 14.500.000,00 zł

 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziąłu w postępowaniu
upływa w dniu 14 września 2017 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :
- ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
-Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie XML i PDF.

powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 29.08.2017
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 05.09.2017. Wygasa 17.09.2017. Odsłon 1266, Wersja 3
Początek strony