Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk farbrycznie nowych autobusów wraz z ładowarkami zajezdniowymi

 

Dotyczy projektu nr RPOP.03.01.01-16-0009/16 „Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego”, umowa dofinansowania nr RPOP.03.01.01-16-0009/16-00z dnia 30.06.2017 r.

Przetarg nieograniczony

Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk farbrycznie nowych autobusów wraz z ładowarkami zajezdniowymi

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2018 r. o godzinie 10:00


W załączeniu :
- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
 
- ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- SIWZ wraz z załacznikami
 

powrót...
Wersja : 1 2 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 22.10.2018
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 22.10.2018. Wygasa 06.12.2018. Odsłon 738, Wersja 1
Początek strony