Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego






PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – Obszar Natura 2000 Forty Nyskie


Termin składania ofert upływa w dniu 08 listopada 2018r. o godzinie 10:00


W załączeniu:

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP

- SIWZ wraz z załącznikami



 

W załączeniu zestawienie otwartych ofert
plik: "zestawienie 64 - 2018 "

 

      Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

 





powrót...
Wersja : 1 2 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 24.10.2018
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 08.11.2018. Wygasa 14.11.2018. Odsłon 377, Wersja 2
Początek strony