Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny Tryton przy ul. Brackiej oraz fonta

Zaproszenie do złożenia oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia ofert pn.


Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny Tryton przy ul. Brackiej oraz fontanny przy ul. Krzywoustego w Nysie


Termin składania ofert  upływa w dniu  18 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia.


 

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

 

             Zamawiający zmienia treść zaproszenia do składania ofert dla przedmiotowego postępowania w następujący sposób:

 

Zapis treści SIWZ punkt 5.2):

„posiadania wiedzy i doświadczenia.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał minimum 6 usług polegających na eksploatacji fontann o wartości minimum 50.000,00 zł. brutto - każda usługa”,

Zamawiający zmienia na:

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał minimum 4 usługi polegające na eksploatacji fontann o wartości minimum 40.000,00 zł. brutto - każda usługa”.

 

 

Przedmiotowe zmiany stanowią integralną część zaproszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


powrót...
Wersja : 1 2 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 29.03.2018
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 16.04.2018. Wygasa 19.04.2018. Odsłon 270, Wersja 2
Początek strony