Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Przełęku

Przetarg nieograniczony

 

Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Przełęku 
Termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego 2018 r. o godzinie 10:00


W załączeniu :

-ogłoszenie o zamówieniu BZP

-SIWZ z załącznikami


 

W załączeniu zestawienie otwartych ofert
plik: "zestawienie 2-2018.pdf"

     Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

powrót...
Wersja : 1 2 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 26.01.2018
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 12.02.2018. Wygasa 18.02.2018. Odsłon 532, Wersja 2
Początek strony