Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD w Nysie

Przetarg nieograniczony
  Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD w Nysie

 

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w ramach: Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka

Działania 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki

Poddziałania 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych 
Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2017 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami

powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 01.09.2017
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 01.09.2017. Wygasa 24.09.2017. Odsłon 1576, Wersja 1
Początek strony