Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Zakup zestawów biesiadnych dla sołectwa Podkamień – zakup namiotu plenerowego oraz stołów z ławkami
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2019 Utworzono: 14.05.2019
Modernizacja elewacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2019 Utworzono: 15.05.2019
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2019 Utworzono: 16.05.2019
Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk farbrycznie nowych autobusów wraz z ładowarkami zajezdniowymi
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2019 Utworzono: 15.03.2019
Przebudowa drogi w ulicy Plebiscytowej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2019 Utworzono: 15.05.2019

archiwum... Początek strony