Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa i jej jednostek organizacyj
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 18.09.2017
Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie – III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 05.10.2017
Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Złotogłowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – Etap II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 18.10.2017
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 10.10.2017
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Chabrów i Niezapominajek – I etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2017 Utworzono: 13.10.2017
Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich – zagospodarowanie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2017 Utworzono: 28.09.2017
Termomodernizacja Żłobka nr 1 w Nysie - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na tereni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.  Zadanie jest dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2017 Utworzono: 29.09.2017
Budowa Przedszkola w Nysie przy ulicy 11 Listopada – III etap
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 12.10.2017
Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Saperskiej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Przebudowa drogi w Kępnicy – II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2017 Utworzono: 06.10.2017
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony