2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1684/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1684/2018 Burmistrza Nysy z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie.
Załączniki:
zarzadzenie_1684.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 18.04.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 18.04.2018 , wersja 1
Numer: 1682/2018, Z dnia: 13.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1682/2018 Burmistrza Nysy z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2018 rok.
Załączniki:
zarzadzenie_1682.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 18.04.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: 1683/2018, Z dnia: 13.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1683/2018 Burmistrza Nysy z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Nysa na 2018 r. w zakresie dotacji celowej.
Załączniki:
zarzadzenie_1683.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 18.04.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: 1680/2018, Z dnia: 12.04.2018, Zmieniana: 1487/2017
Zarządzenie Nr 1680/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1487/2017 Burmistrza Nysy z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Nysy".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wawrzkowicz dnia 12.04.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.04.2018 , wersja 1
Numer: 1679/2018, Z dnia: 12.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1679/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa wodnego na rok 2018
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Nowak dnia 13.04.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 13.04.2018 , wersja 1
Numer: 1681/2018, Z dnia: 12.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1681/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza.
Załączniki:
zarzadzenie_1681.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Izabela Tyczyńska dnia 16.04.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.04.2018 , wersja 1
Numer: 1674/2018, Z dnia: 11.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1674/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goświnowicach.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Banasiak dnia 12.04.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.04.2018 , wersja 1
Numer: 1675/2018, Z dnia: 11.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1675/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kopernikach
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Banasiak dnia 12.04.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.04.2018 , wersja 1
Numer: 1673/2018, Z dnia: 11.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1673/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Banasiak dnia 12.04.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.04.2018 , wersja 1
Numer: 1677/2018, Z dnia: 11.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1677/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa.
Załączniki:
Zarzadzenie_1677.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Skakuj dnia 13.04.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 13.04.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony