2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 30/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Nysy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
zarz 30-2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.12.2018 , wersja 1
Numer: 27/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Nysy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Załączniki:
Zarz 27-2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.12.2018 , wersja 2
Numer: 24/2018, Z dnia: 04.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Nysy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta, Zastępcy Skarbnika Miasta pełniącego funkcję Naczelnika Wydziału Finansowego oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 06.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.12.2018 , wersja 1
Numer: 25/2018, Z dnia: 04.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Nysy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta, Zastępcy Skarbnika Miasta pełniącego funkcję Naczelnika Wydziału Finansowego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansowego pełniącego funkcję kierownika referatu księgowości i płac oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 06.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.12.2018 , wersja 1
Numer: 26/2018, Z dnia: 04.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Nysy z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: 23/2018, Z dnia: 03.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Nysy z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
Załączniki:
zarzadzenie 23_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.12.2018 , wersja 1
Numer: 19/2018, Z dnia: 30.11.2018, Zmieniana: 891/2016
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Nysy z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 891/2016 Burmistrza Nysy z dnia 24 października 2016r. w sprawie ustalenia „Regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nysie”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.12.2018 , wersja 2
Numer: 21/2018, Z dnia: 30.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Nysy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2018 rok.
Załączniki:
21_2018.PDF
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: 20/2018, Z dnia: 30.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Nysy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Nysa na 2018 r. w zakresie dotacji celowych.
Załączniki:
20_2018.PDF
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: 22/2018, Z dnia: 30.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Nysy z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.12.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony