2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1759/2018, Z dnia: 15.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1759/2018 Burmistrza Nysy z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Nysa na 2018r. w zakresie dotacji celowej.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 18.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 18.06.2018 , wersja 1
Numer: 1758/2018, Z dnia: 15.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1758/2018 Burmistrza Nysy z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2018 rok.
Załączniki:
1758.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 18.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 18.06.2018 , wersja 1
Numer: 1755/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1755/2018 Burmistrza Nysy z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2018.
Załączniki:
1755_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Aneta Urbaniak-Szwarc dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 13.06.2018 , wersja 1
Numer: 1753/2018, Z dnia: 11.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1753/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.06.2018 , wersja 1
Numer: 1752/2018, Z dnia: 11.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1752/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.06.2018 , wersja 1
Numer: 1751/2018, Z dnia: 11.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1751/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2018 rok.
Załączniki:
1751_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 13.06.2018 , wersja 1
Numer: 1750/2018, Z dnia: 07.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1750/2018 Burmistrza Nysy z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Załączniki:
1750_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Iwona Copija dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 08.06.2018 , wersja 1
Numer: 1748/2018, Z dnia: 06.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1748/2018 Burmistrza Nysy z dnia 6 czerwca 2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 – półkolonie letnie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 06.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.06.2018 , wersja 2
Numer: 1749/2018, Z dnia: 06.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1749/2018 Burmistrza Nysy z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjno - Likwidacyjnej składników majątkowych będących na stanie sołectw Gminy Nysa.
Załączniki:
1749_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wargocka dnia 06.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: 1745/2018, Z dnia: 04.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1745/2018 Burmistrza Nysy z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Nysie.
Załączniki:
zarzadzenie nr 1745.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 04.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.06.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony