Architektura i Urbanistyka

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej.
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 24.04.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.17.2017
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci energetycznej n/n, planowana do realizacji na działkach nr 197/1, 197/2, 196/1, 524, 526, 582, 590, obręb Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2017 Utworzono: 19.04.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.18.2017
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z zabudową złącza kablowego do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 49/9, 49/11, 49/12, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna N
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2017 Utworzono: 10.04.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.8.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 268/32, 275/31 i 275/37, obręb Kubice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2017 Utworzono: 10.04.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.6.2017
Budowa sieci wodociągowej na potrzeby projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 478, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2017 Utworzono: 10.04.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.19.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 112/3, 112/7 i 136, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2017 Utworzono: 06.04.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.15.2017
Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 152/1, 162, 163, 164, 165, 166, 167 i 357/1, obręb Goświnowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2017 Utworzono: 05.04.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.16.2017
Budowa remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w skład którego wchodzić będzie: budowa drogi dojazdowej, parkingu 20-25 miejsc postojowych, otwartego zbiornika o pojemności do 50 m3 i studni chłonnej na wody opadowe oraz budowa odcinka
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2017 Utworzono: 03.04.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.10.2017
Budowa remizy strażackiej z funkcją świetlicy wiejskiej, budowa drogi dojazdowej, budowa parkingu 20-25 miejsc postojowych, planowana do realizacji na działkach nr 9/9, 10/1, 10/2, obręb Regulice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2017 Utworzono: 30.03.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.14.2017
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynków mieszkalnych, w skład której wchodzić będzie: budowa kanałów grawitacyjnych z rur z PVC o średnicy DN 200, rurociągu tłoczonego z rur z PEHD o średnicy DN 90, przepompowni ściek
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2017 Utworzono: 30.03.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.13.2017
Budowa kanałów grawitacyjnych z rur z PVC o średnicy DN 200, rurociągu tłoczonego z rur z PEHD o średnicy DN 90, przepompowni ścieków, planowana do realizacji na działkach nr 101/5, 111/6, 112/3, 112/7 i 136, obręb Konradowa, jednost
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2017 Utworzono: 30.03.2017
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.9.2017
1)   Odbudowa umocnień istniejących kanałów, planowana do realizacji na działkach nr 6/2 i 7, AM-30, obręb Zamłynie, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 2)   Nad
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2017 Utworzono: 23.03.2017

archiwum... Początek strony