Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.6733.52.2018
Budowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działkach nr 655, 615/1, 615/4, obręb Radoszyn, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Obwieszczenie PP.6733.53.2018
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na terenie działki nr 223, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środ
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koperniki
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Obwieszczenie PP.6733.51.2018
Przebudowa publicznej drogi gminnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, planowana do realizacji na działkach nr 323/3, 390 i 201/1, obręb Radzikowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2018 Utworzono: 30.11.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2018 Utworzono: 30.11.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2018 Utworzono: 30.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.48.2018
Rozbudowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działkach nr 93/7, 136, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2018 Utworzono: 28.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.48.2018
Rozbudowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działkach nr 93/7, 136, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2018 Utworzono: 28.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.48.2018
Rozbudowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działkach nr 93/7, 136, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2018 Utworzono: 28.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.46.2018
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 172/1, 173, 223, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2018 Utworzono: 28.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.46.2018
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 172/1, 173, 223, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2018 Utworzono: 28.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.50.2018
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, planowana do realizacji na działkach nr 337/4 i 358/27, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2018 Utworzono: 26.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.50.2018
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, planowana do realizacji na działkach nr 337/4 i 358/27, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2018 Utworzono: 26.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.44.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 156/11, 156/10, 156/8, 156/6, 156/1, 589, obręb Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.44.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 156/11, 156/10, 156/8, 156/6, 156/1, 589, obręb Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.43.2018
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, planowana do realizacji na działkach nr 810/2 i 809/31, obręb Skorochów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski oraz na działkach nr 665 i 615/1, AM-14, obręb Radoszyn, jednostka ewidency
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.43.2018
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, planowana do realizacji na działkach nr 810/2 i 809/31, obręb Skorochów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski oraz na działkach nr 665 i 615/1, AM-14, obręb Radoszyn, jednostka ewidency
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
Budowa gazociągu wysokiego cisnienia DN200/150MOP 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski-Paczków na odcinku Hanuszów-Otmuchów, realizowanej w ramach projektu "Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski - Paczków na odcinku Hanusz&oa
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2018 Utworzono: 13.11.2018
Obwieszczenie SKO.401259.2018.li
Budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej Ś.N. relacji od słupa nr 95 do stacji transformatowrowej Przełęk-POM" we wsi Przełęk, na działkach nr 143, 144, 145, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 147/2, 148/2, 152/2, 152/3, 239, 334/1
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2018 Utworzono: 09.11.2018
Obwieszczenie SKO.401259.2018.li
Budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej Ś.N. relacji od słupa nr 95 do stacji transformatowrowej Przełęk-POM" we wsi Przełęk, na działkach nr 143, 144, 145, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 147/2, 148/2, 152/2, 152/3, 239, 334/1
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2018 Utworzono: 09.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.41.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, planowana do realizacji na działce nr 337/9, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2018 Utworzono: 08.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.49.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, planowana do realizacji na działkach nr 65/6, 163, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 65/9 i 65/5, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2018 Utworzono: 06.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.39.2018
Rozbudowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz z budową złączy kablowych, planowana do realizacji na działkach nr 153, 86/33, 86/37, 86/38, 86/43 i 86/44, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2018 Utworzono: 05.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.42.2018
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, planowana do realizacji na działkach nr 23/5, 19/1, 22/1, AM-65, obręb Górna Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto, na działkach nr 21, 27/2, AM-64, obręb Górna Wieś, jednostka ewid
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2018 Utworzono: 05.11.2018
Obwieszczenie PP.6733.47.2018
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 MOP 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów, realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – P
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 30.10.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusocin
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2018 Utworzono: 26.10.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A. Brodzińskiego
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2018 Utworzono: 05.10.2018

archiwum... Początek strony