Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.AU.6733.24.2017
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na terenie działek nr 290/7, 291, 780, 781, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2017 Utworzono: 20.06.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.21.2017
Rozbudowa sieci wodociągowej do obsługi budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 316, obręb Kubice, jednostka ewidencyjna Nysa
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2017 Utworzono: 20.06.2017
OGŁOSZENIE BURMISTRZA NYSY
OGŁOSZENIE BURMISTRZA NYSY o podjęciu uchwały w sprawie przygotowania przez Burmistrza Nysy projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic rekla
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.23.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na terenie działek nr 43/14, 43/20, 43/21, 43/24 i 43/40, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa &ndash
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Obwieszczenie PP.AU.6730.4.2017
Budowa wolno stojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (transformatory oraz inwertery), planowana do realizacji na działce nr 497, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2017 Utworzono: 12.06.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.20.2017
Budowa linii kablowej n/n wraz z zabudową złącza kablowego, planowana do realizacji na działce nr 10/55, AM-27, obręb Radoszyn, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2017 Utworzono: 07.06.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.17.2017
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci energetycznej n/n, planowana do realizacji na działkach nr 197/1, 197/2, 196/1, 524, 526, 582, 590, obręb Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa-obszar wiejski
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2017 Utworzono: 07.06.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.15.2017
Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr: 152/1, 162, 163, 164, 165, 166 i 357/1, obręb Goświnowice, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2017 Utworzono: 06.06.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.22.2017
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 505, obręb Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 31.05.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.18.2017
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z zabudową złącza kablowego do zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej, planowana do realizacji na terenie działek nr: 49/8, 49/9, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa &nda
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 30.05.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.16.2017
Budowa remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w skład którego wchodzić będzie: budowa drogi dojazdowej, parkingu na 20-25 miejsc postojowych, otwartego zbiornika o pojemności do 50 m3 i studni chłonnej na wody opadowe oraz budowie odci
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 31.05.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.14.2017
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynków mieszkalnych, w skład której wchodzić będzie: budowa kanałów grawitacyjnych z rur z PVC o średnicy DN 200, rurociągu tłoczonego z rur z PEHD o średnicy DN 90, przepompowni ściek
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 30.05.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2017 Utworzono: 26.05.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2017 Utworzono: 26.05.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.9.2017
1)   Odbudowa umocnień istniejących kanałów, planowana do realizacji na działkach nr 6/2 i 7, AM-30, obręb Zamłynie, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 2)   Nad
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2017 Utworzono: 24.05.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.19.2017
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr: 112/3, 112/7 i 136, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2017 Utworzono: 18.05.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotogłowice
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2017 Utworzono: 19.05.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Słonecznej, Jeziornej, Elizy Orzeszkowej
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 05.05.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 05.05.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej.
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 24.04.2017

archiwum... Początek strony