Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie Burmistrza Nysy
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYS o przystąpieniu do sporządzenia: -      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hajduki Nyskie, -     
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2018 Utworzono: 19.01.2018
Obwieszczenie PP.6733.51.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 459/2, 459/3, 459/5 i 459/4, obręb Złotogłowice, jednostka ewidencyjna N
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2018 Utworzono: 18.01.2018
PP.6733.1.2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działce nr 337/9, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski oraz działce nr 27/2, AM
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2018 Utworzono: 11.01.2018
Obwieszczenie PP.6733.52.2017
Budowa przepustu pod drogą powiatową nr 1628 O w km 5+842, planowana do realizacji na części działki nr 153, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2018 Utworzono: 05.01.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY o przystąpieniu do sporządzenia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej, 2) miejscowego planu zagospodarowani
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 15.12.2017
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 15.12.2017
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 15.12.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.46.2017
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do rzeki Młynówka Niwnińska, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa linii eNN napowietrznej wraz ze zmianą lokalizacji słupów, w ramach przebudowy pasa drogowego
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2017 Utworzono: 11.12.2017
Obwieszczenie PP.6733.51.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 459/2, 459/3, 459/5 i 459/4, obręb Złotogłowice, jednostka ewidencyjna N
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2017 Utworzono: 08.12.2017

archiwum... Początek strony