Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.9.2017
1)   Odbudowa umocnień istniejących kanałów, planowana do realizacji na działkach nr 6/2 i 7, AM-30, obręb Zamłynie, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 2)   Nad
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2017 Utworzono: 23.03.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.11.2017
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 11/10, 13/11, 12/11, 26/2, 13/10, 12/10, 81/1, 699/1, 699/2, 699/3, obręb Głębinów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2017 Utworzono: 09.03.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.12.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n/n wraz z zabudową złącza kablowego do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 478, 40/3, 40/4, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiej
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2017 Utworzono: 09.03.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.5.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n/n wraz z zabudową złącza kablowego do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 478, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2017 Utworzono: 09.03.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.1.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n/n wraz z zabudową złącza kablowego do zasilania lokalu usługowego, planowana do realizacji na działkach nr 257, 374/2, 374/44 i 374/41, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2017 Utworzono: 09.03.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.3.2017
Rozbudowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działce nr 254, obręb Głębinów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2017 Utworzono: 03.03.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.4.2017
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obsługi projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na terenie działek nr 156/1, 163, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2017 Utworzono: 01.03.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.2.2017
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 65/6, 163, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2017 Utworzono: 01.03.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.7.2017
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku mieszkalnego będącego w trakcie realizacji, planowana do realizacji na działkach nr 34 i 35/1, obręb Podkamień, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.więcej...
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 23.02.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.8.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 268/32, 275/31 i 275/37, obręb Kubice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 23.02.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.6.2017
Budowa sieci wodociągowej na potrzeby projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 478, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 22.02.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.5.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n/n wraz z zabudową złącza kablowego do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 478, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2017 Utworzono: 16.02.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Towarowej
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 20.01.2017

archiwum... Początek strony