Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.AU.6733.7.2017
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku mieszkalnego będącego w trakcie realizacji, planowana do realizacji na działkach nr 34 i 35/1, obręb Podkamień, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.więcej...
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 23.02.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.8.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 268/32, 275/31 i 275/37, obręb Kubice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 23.02.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.6.2017
Budowa sieci wodociągowej na potrzeby projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 478, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 22.02.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.5.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n/n wraz z zabudową złącza kablowego do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 478, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2017 Utworzono: 16.02.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.3.2017
Rozbudowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na terenie działki nr 254, obręb Głębinów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2017 Utworzono: 20.01.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodar
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 20.01.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Towarowej
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 20.01.2017

archiwum... Początek strony