Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.AU.6733.37.2017
Budowa linii kablowej 0,4kV do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 43/14, 43/16, 43/18, 43/19, 43/20, 43/21, 43/26, 43/27, 43/28, 43/29, 43/30, 43/31, 43/32, 43/40, 43/39, 43/38, 43/37, 43
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2017 Utworzono: 16.11.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.44.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/9, 337/10, 337/11, obręb Biała Nyska, jedn
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2017 Utworzono: 16.11.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.32.2017
Przebudowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na terenie działek nr 285/1, 284/1, 284/3, 284/4, 489/4, obręb Wierzbięcice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 10.11.2017 Utworzono: 13.11.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.42.2017
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidziana do realizacji na działkach nr 24, 23/6, 23/7, AM-65, obręb Górna Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa- miasto.
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2017 Utworzono: 10.11.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.33.2017
Rozbudowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działce nr 54/2, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2017 Utworzono: 08.11.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.31.2017
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na potrzeby budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działce nr 780, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski oraz na działce nr 15/1, AM- 591, obręb Średnia Wie
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2017 Utworzono: 02.11.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.40.2017
Budowa linii kablowej wraz z budową złącza kablowego do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 291, 290/2, 290/7, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2017 Utworzono: 30.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.46.2017
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do rzeki Młynówka Niwnińska, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa linii eNN napowietrznej wraz ze zmianą lokalizacji słupów, w ramach przebudowy pasa drogowego
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2017 Utworzono: 30.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.47.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i kanalizacji teletechnicznej pomiędzy stacją uzdatniania wody w Siestrzechowicach i ujęciem wody na rzece Biała Głuchołaska, planowana do realizacji na działkach
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2017 Utworzono: 26.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.34.2017
Budowa przepławki dla ryb na jazie w km 4+335 (BLGL-4) rzeki Białej Głuchołaskiej, planowana do realizacji na części działki nr 295, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2017 Utworzono: 26.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.35.2017
Budowa przepławki dla ryb na jazie w km 3+779 (BLGL-03) rzeki Białej Głuchołaskiej, planowana do realizacji na częściach działek nr 73/13 i 295, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2017 Utworzono: 25.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.50.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową złącza kablowego do zasilania budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 89/3, 88, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2017 Utworzono: 20.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.49.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego i usługowego, planowana do realizacji na działce nr 455, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.więcej...
Aktualizacja: 17.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.48.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z budową złącza kablowego do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 174/2 i 174/3, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.<
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 29.09.2017

archiwum... Początek strony