Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.AU.6733.19.2017
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr: 112/3, 112/7 i 136, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2017 Utworzono: 18.05.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotogłowice
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2017 Utworzono: 19.05.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Słonecznej, Jeziornej, Elizy Orzeszkowej
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 05.05.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 05.05.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.7.2017
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku mieszkalnego będącego w trakcie realizacji, planowana do realizacji na terenie działek nr 34, 35/1, obręb Podkamień, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.<
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2017 Utworzono: 28.04.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.11.2017
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 11/10, 13/11, 12/11, 26/2, 13/10, 12/10, 81/1, 699/1, 699/2, 699/3, obręb Głębinów, jednostka ewidencyjna Nysa - obsz
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2017 Utworzono: 28.04.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.12.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n/n wraz z zabudową złącza kablowego do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 478, 40/3, 40/4, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejsk
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2017 Utworzono: 27.04.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2017 Utworzono: 28.04.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.20.2017
Budowa linii kablowej n/n wraz z zabudową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 10/55, AM-27, obręb Radoszyn, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2017 Utworzono: 26.04.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.21.2017
Rozbudowa sieci wodociągowej do obsługi budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na terenie działki nr 316, obręb Kubice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2017 Utworzono: 25.04.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej.
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 24.04.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.17.2017
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci energetycznej n/n, planowana do realizacji na działkach nr 197/1, 197/2, 196/1, 524, 526, 582, 590, obręb Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2017 Utworzono: 19.04.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.8.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 268/32, 275/31 i 275/37, obręb Kubice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2017 Utworzono: 10.04.2017

archiwum... Początek strony