Architektura i Urbanistyka

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Słonecznej, Jeziornej, Elizy Orzeszkowej
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2017 Utworzono: 28.07.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.16.2017
Budowa remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w skład którego wchodzić będzie: budowa drogi dojazdowej, parkingu na 20-25 miejsc postojowych, otwartego zbiornika o pojemności do 50 m3 i studni chłonnej na wody opadowe oraz budowie odci
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 27.07.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.19.2017
 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr: 112/3, 112/7 i 136, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2017 Utworzono: 26.07.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.26.2017
Budowa sieci wodociągowej na potrzeby budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 140, obręb Goświnowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 24.07.2017
Obwieszczenie PP.AU.6730.29.2017
Budowa zakładu napraw blacharskich i lakierowania samochodów, w skład którego wchodzi budynek warsztatowy z częścią biurowo-socjalną, platforma do mycia pojazdów oraz wiata magazynowania odpadów, planowana do realizacji na dzia
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2017 Utworzono: 12.07.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.22.2017
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 505, obręb Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2017 Utworzono: 10.07.2017
Obwieszczenie PP.AU.6730.34.2017
Przebudowa i rozbudowa zakładu przetwórstwa mięsnego w zakresie: budowy chłodni magazynowej na odpady produkcyjne, rozbudowy pomieszczeń peklowni, przebudowy pomieszczeń wędzarni, rozbudowy wiaty magazynowej na drewno, przebudowy i zmiany sposobu u
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2017 Utworzono: 10.07.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2017 Utworzono: 07.07.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasińskiego, Zwycięstwa i Piłs
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2017 Utworzono: 30.06.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.23.2017
Rozbudowa linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku gospodarczego, planowana do realizacji na działce nr 33/5, obręb Goświnowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2017 Utworzono: 29.06.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.24.2017
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na terenie działek nr 290/7, 291, 780, 781, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2017 Utworzono: 20.06.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.21.2017
Rozbudowa sieci wodociągowej do obsługi budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 316, obręb Kubice, jednostka ewidencyjna Nysa
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2017 Utworzono: 20.06.2017
OGŁOSZENIE BURMISTRZA NYSY
OGŁOSZENIE BURMISTRZA NYSY o podjęciu uchwały w sprawie przygotowania przez Burmistrza Nysy projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic rekla
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2017 Utworzono: 26.05.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2017 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony