Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.6733.6.2019
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 136/11, 136/19, 117/4, obręb Wyszków Śląski, jednostka ewidencyjna
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2019 Utworzono: 12.02.2019
Obwieszczenie PP.6733.5.2019
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz z budową stacji transformatorowej, planowana do realizacji na działkach nr 294 i 295, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski więcej...
Aktualizacja: 07.02.2019 Utworzono: 07.02.2019
obwieszczenie SKO.40.103.2018.li
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją nr SKO.40.103.2018.li z 28 stycznia 2019r. uchyliło w całości decyzję Burmistrza Nysy nr 36/17 z dnia 30.11.2017r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ele
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2019 Utworzono: 05.02.2019
Obwieszczenie PP.6733.4.2019
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na działkach nr 156/1, 77/8, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2019 Utworzono: 29.01.2019
Obwieszczenie PP.6733.3.2019
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 153, 86/9, 86/33, 86/37, 86/38, 86/41, 86/42, 86/43 i 86/44, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 24.01.2019
Obwieszczenie PP.6733.1.2019
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 358/8 i 358/11, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 24.01.2019
Obwieszczenie PP.6733.2.2019
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 537/2, 52/2, 51/2, 607, 57/3, 56, 90/2, 62, 61, 85, 609, 50/4, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 24.01.2019
Obwieszczenie PP.6733.50.2018
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, planowanej do realizacji na działkach nr 337/4 i 358/27, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2019 Utworzono: 21.01.2019
Obwieszczenie PP.6733.53.2018
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na terenie działki nr 223, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2019 Utworzono: 14.01.2019
Obwieszczenie PP.6733.52.2018
Budowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działkach nr 665, 615/1, 615/4, AM-14, obręb Radoszyn, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2019 Utworzono: 14.01.2019
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego lokalizację stacji elektroenergetycznej w Hanuszowie
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2019 Utworzono: 11.01.2019
Obwieszczenie PP.6733.49.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, planowana do realizacji na działkach nr 65/6, 163, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 65/9 i 65/5, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2019 Utworzono: 07.01.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.47.2018
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 MOP 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów, realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczk&oac
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2019 Utworzono: 07.01.2019
Obwieszczenie PP.6733.47.2018
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 MOP 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów, realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – P
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
PP.670.1.20.2018
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych przez Burmistrza Nysy, które wygasły z dniem 01.01.2018r. na postawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r.
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środ
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koperniki
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2018 Utworzono: 30.11.2018

archiwum... Początek strony