Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.6733.13.2019
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, planowana do realizacji na działkach nr 61, 35/14, 20/3, 20/2, 35/9, 34/1, 27/5, 26/1 i 26/2, AM-16, obręb Śródmieście, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Obwieszczenie PP.6733.9.2019
Budowa kwater nr 3 i 4 w ramach rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszkowicach, planowana do realizacji na działce nr 266/7, obręb Domas
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2019 Utworzono: 16.04.2019
Obwieszczenie PP.6733.9.2019
Budowa kwater nr 3 i 4 w ramach rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszkowicach, planowana do realizacji na działce nr 266/7, obręb Domas
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2019 Utworzono: 04.04.2019
Obwieszczenie PP.6733.12.2019
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 615/2, 615/6, 615/7, 615/11, obręb Domaszkowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2019 Utworzono: 01.04.2019
Obwieszczenie PP.6733.3.2019
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 153, 86/9, 86/33, 86/37, 86/38, 86/41, 86/42, 86/43 i 86/44, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019
Obwieszczenie PP.6733.11.2019
Budowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na terenie działek nr 279/4, 279/7 i 316, obręb Kubice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 28.03.2019
Obwieszczenie PP.6733.5.2019
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz z budową stacji transformatorowej, planowana do realizacji na działkach nr 294 i 295, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski oraz na działce nr 2
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2019 Utworzono: 25.03.2019
Obwieszczenie PP.6733.10.2019
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 784/1, 784/2, 785, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2019 Utworzono: 25.03.2019
Obwieszczenie PP.6733.9.2019
Budowa kwater nr 3 i 4 w ramach składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszkowicach, planowana do realizacji na działce nr 266/7, obręb Domaszk
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2019 Utworzono: 25.03.2019
Obwieszczenie PP.AU.6733.38.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 152/3, 146/5, 146/4, 146/3, 146/2, 239, 240/4, 187, obręb Przełęk, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2019 Utworzono: 22.03.2019
Obwieszczenie PP.6733.7.2019
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na działce nr 180, 181/1, 181/4, 181/5 i 25/2, obręb Goświnowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2019 Utworzono: 20.03.2019
Obwieszczenie PP.6733.4.2019
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, planowanado realizacji na działkach nr 156/1, 77/8, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Obwieszczenie PP.6733.1.2019
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 358/8 i 358/11, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
Budowa dwóch linii kablowych 110 kV relacji Orlęta-Radzikowice i Radzikowice Cieszanowice wraz z dwoma liniami światłowodowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą,  na działce nr 175/1, obręb 0021 Sękowice, jednostka ewidencyjna Nysa - ob
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Obwieszczenie PP.6733.2.2019
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 537/2, 52/2, 51/2, 607, 57/3, 56, 90/2, 62, 61, 85, 609, 50/4, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2019 Utworzono: 11.03.2019
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110kV GPZ Hajduki-GPZ Tułowice na obszarze gminy Nysa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2019 Utworzono: 01.03.2019
PP.670.1.20.2018
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych przez Burmistrza Nysy, które wygasły z dniem 01.01.2018r. na postawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r.
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018

archiwum... Początek strony