Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.6733.46.2018
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 172/1, 173, 223, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2018 Utworzono: 12.10.2018
Obwieszczenie PP.6733.45.2018
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 102, 103, 136 i 117/3, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2018 Utworzono: 12.10.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A. Brodzińskiego
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2018 Utworzono: 05.10.2018
Owieszczenie PP.6733.44.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 156/11, 156/10, 156/8, 156/6, 156/1, 589, obręb Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obsza
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2018 Utworzono: 01.10.2018
obwieszczenie PP.6733.42.2018
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, planowana do realizacji na działkach nr 23/5, 19/1, 22/1, AM-65, obręb Górna Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto, na działkach nr 21, 27/2, AM-64, obręb Górna Wieś, jednostka ewid
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2018 Utworzono: 26.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.43.2018
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, planowana do realizacji na działkach nr 810/2 i 809/31, obręb Skorochów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski oraz na działkach nr 665 i 615/1, AM-14, obręb Radoszyn, jednostka ewidency
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2018 Utworzono: 26.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.37.2018
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, planowana do realizacji na działkach nr 44/4, 44/9, 156/1, 77/8, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7 i 77/3, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.więcej...
Aktualizacja: 24.09.2018 Utworzono: 24.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.41.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, planowana do realizacji na działce nr 337/9, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2018 Utworzono: 19.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.38.2018
Rozbudowa oświetlenia drogowego, w skład którego wchodzić będzie napowietrzna linia zasilająca oraz dwa słupy oświetlenia drogowego z trzema oprawami oświetleniowymi, planowana do realizacji na działkach nr 389, 85/1, obręb Kępnica, jednost
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2018 Utworzono: 17.09.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.34.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, planowana do realizacji na działkach nr 703/2, 703/3, 703/4, 364/2, 364/4, 364/3, 554, 434, 363 i 591/2, obręb Koperniki, jednostka ewidencyjna Nysa- obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2018 Utworzono: 12.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.33.2018
Budowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działce nr 12, AM-374, obręb Dolna Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto oraz na działce nr 261/2, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2018 Utworzono: 12.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.36.2018
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na działce nr 118/4, obręb Głębinów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2018 Utworzono: 07.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.35.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, planowana do realizacji na działkach nr 148/2, 148/3, 148/5, 148/8, 148/9 i 148/10, obręb Domaszkowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2018 Utworzono: 07.09.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2018 Utworzono: 07.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.40.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 265, 243/4, 263, 316, 149, 176/1, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2018 Utworzono: 05.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.39.2018
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz z budową złączy kablowych, planowana do realizacji na działkach nr 153, 86/33, 86/37, 86/38, 86/43 i 86/44, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2018 Utworzono: 05.09.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2018 Utworzono: 31.08.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018

archiwum... Początek strony