Komunikacja Społeczna i Promocja

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Komórka Komunikacji i Organizacji Pracy:


II piętro, pok. 216A tel. 774080513
a.zlotowska(at)www.nysa.pl

II piętro, pok. 216 tel. 774080522
a.babinski(at)www.nysa.pl
l.bressa(at)www.nysa.pl

II piętro, pok. 216A tel. 774080647
a.papis(at)www.nysa.pl

I piętro, pok. 102 tel. 774080505
i.kusterka(at)www.nysa.pl

I piętro, pok.112 tel. 774080542
r.kluska(at)www.nysa.pl

1. Do podstawowego zakresu działania Komórki Komunikacji i Organizacji Pracy należy:
1) współpraca z Wydziałami w zakresie organizacji imprez stałych i okolicznościowych,
2) współpraca z miastami partnerskimi, koordynacja organizacji obchodów rocznic, wymian mieszkańców,
3) prowadzenie korespondencji okolicznościowej Burmistrza,
4) koordynacja sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego,
5) obsługa Budżetu Obywatelskiego,
6) obsługa sekretariatów Burmistrza i Zastępców,
7) wykonywanie czynności związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza i obsługą delegacji,
8) opracowywanie i prowadzenie polityki oraz strategii informacyjnej Gminy, również w zakresie public relations,
9) pozyskiwanie bieżących informacji dla mieszkańców w sprawach Gminy,
10) prowadzenie oficjalnych profili na portalach społecznościowych,
11) współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu,
12) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie udostępniania danych liczbowych, informacji statystycznych oraz innych materiałów służbowych o charakterze jawnym dotyczącymi działalności Urzędu i Gminy,
13) archiwizowanie zdjęć i materiałów prasowych dotyczących pracy Urzędu, sprostowań, wyjaśnień, komentarzy i innej korespondencji prowadzonej przez Wydział z redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi,
14) aktualizacja strony internetowej Urzędu.

Komórka Promocji:

II piętro, pok. 202
m.waclawczyk(at)www.nysa.pl, tel. 774080633
m.wawrzkowicz(at)www.nysa.pl, tel. 774080530

1. Do podstawowego zakresu działania Komórki Promocji należy:
1) realizacja uchwał stypendialnych o udzielaniu pomocy materialnej w formie stypendium Burmistrza dla studentów,
2) promocja Gminy,
3) planowanie, organizacja i udział w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach promocyjno-targowych,
4) opracowanie strategii promocji Gminy oraz jej aktualizacja i monitoring,
5) opracowywanie i publikacja wydawnictw i materiałów promocyjnych Gminy oraz prezentacja Gminy w wydawnictwach prasowych, biuletynach i katalogach, w tym w zakresie projektów Gminy,
6) współpraca z Wydziałami w zakresie organizacji imprez o zasięgu ponadlokalnym,
7) zamawianie, realizacja, przyjmowanie materiałów promocyjnych, przygotowywanie na wnioski i ich wydawanie, cykliczna kontrola stanu magazynu,
8) ochrona znaków Gminy i nadzór nad ich używaniem,
9) organizacja Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy (SIW), w tym księgi tożsamości wizualnej,
10) realizacja wniosków o objęcie patronatem imprez i wydarzeń przez Burmistrza Nysy.
Zakres działań Komórki Promocji został szczegółowo określony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie §13 ust. 4.

 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Uchwała Nr XXIV/365/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016r.
w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy”
Uchwała wraz z Regulaminem pdf
Wniosek doc

Uchwała Nr XXIV/366/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy”
Uchwała wraz z Regulaminem pdf
Wniosek doc

Uchwały Nr XXIV/367/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka”
Uchwała wraz z Regulaminem pdf
Wniosek docPATRONAT BURMISTRZA NYSY

Zarządzenie jpg wraz z Regulaminem str1 , str2 , str3
Wzór wniosku doc 
Wzór sprawozdania doc  

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 02.10.2017
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 02.10.2017. Odsłon 634, Wersja 37drukuj
Wersja : lewy  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
Początek strony