Ochrona Środowiska

Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.8.9.2018 z dnia 14.06.2018r. informujące o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6220.8.8.2018 z dnia 14.06.2018r. zmieniającej decyzję Nr RW.OŚ.6220.48.7.2018 z dnia 30.01.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach na re
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 15.06.2018
Obwieszcze Burmistrza Nysy
Obwieszczenie Burmistrza Nysy nr RW.OŚ.6220.16.6.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hal produkcyjnych", realizowanego na działce nr 143 k.m. 362 położonej w obrębie ewi
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2018 Utworzono: 06.06.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.87.1.2018 z dnia 5.06.2018 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.87.2018 z dnia 05.06.2018 r. zezwalającej i odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki ewiden
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2018 Utworzono: 06.06.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.62.2018 z dnia 28.05.2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcie 2 szt. drzew z ga
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2018 Utworzono: 29.05.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6220.13.5.2018 z dnia 21.05.2018r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkie
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6220.13.5.2018 z dnia 21.05.2018 r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 40
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.84.1.2018 z dnia 24.05.2018 zawiadamiające strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcie 1 szt. drzewa r
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.87.2018 z dnia 07.05.2018 zawiadamiające strony postępowania o  możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcie drzew rosną
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2018 Utworzono: 07.05.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.1.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. informujące o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2018 Utworzono: 02.05.2018

archiwum... Początek strony