2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1262/2017, Z dnia: 14.07.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1262/2017 Burmistrza Nysy z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2017 rok
Załączniki:
1262.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Beata Brajer dnia 20.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 21.07.2017 , wersja 1
Numer: 1263/2017, Z dnia: 14.07.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1263/2017 Burmistrza Nysy z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Nysa na 2017 r. w zakresie dotacji celowej
Załączniki:
1263.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Beata Brajer dnia 20.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 21.07.2017 , wersja 1
Numer: 1261/2017, Z dnia: 13.07.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1261/2017 Burmistrza Nysy z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na rok 2017
Załączniki:
1261 zarzadzenie.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Nowak dnia 13.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 13.07.2017 , wersja 1
Numer: 1259/2017, Z dnia: 12.07.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1259/2017 Burmistrza Nysy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 12.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 12.07.2017 , wersja 1
Numer: 1260/2017, Z dnia: 12.07.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1260/2017 Burmistrza Nysy z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Załączniki:
zarzadzenie 1260.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kłakowicz dnia 14.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 14.07.2017 , wersja 1
Numer: 1257/2017, Z dnia: 11.07.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1257/2017 Burmistrza Nysy z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
Załączniki:
zarzadzenie nr 1257.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 11.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 11.07.2017 , wersja 1
Numer: 1256/2017, Z dnia: 10.07.2017, Zmieniana: 1418/2014
Zarządzenie Nr 1256/2017 Burmistrza Nysy z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1418/2014 Burmistrza Nysy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej
Załączniki:
1256.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Beata Brajer dnia 14.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 14.07.2017 , wersja 2
Numer: 1254/2017, Z dnia: 07.07.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1254/2017 Burmistrza Nysy z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na rok 2017
Załączniki:
1254 zarzadzenie.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Nowak dnia 10.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 10.07.2017 , wersja 1
Numer: 1255/2017, Z dnia: 07.07.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1255/2017 Burmistrza Nysy z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2017 rok
Załączniki:
1255.PDF
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Beata Brajer dnia 10.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 10.07.2017 , wersja 1
Numer: 1253/2017, Z dnia: 06.07.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1253/2017 Burmistrza Nysy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne ( Wyłączenie jawności w zakresie ochrony danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Izabela Tyczyńska Podinspektor Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska).
Załączniki:
1253_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Izabela Tyczyńska dnia 11.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 12.07.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 29  prawy
Początek strony