2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1177/2017, Z dnia: 25.05.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1177/2017 Burmistrza Nysy z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2017.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Jamrozowicz dnia 26.05.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 26.05.2017 , wersja 1
Numer: 1173/2017, Z dnia: 24.05.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1173/2017 Burmistrza Nysy z dnia 24 maja 2017r. w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zabudowy nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste.
Załączniki:
zarz_1173_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 26.05.2017 , wersja 1
Numer: 1174/2017, Z dnia: 24.05.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1174/2017 Burmistrza Nysy z dnia 24 maja 2017r. w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
Załączniki:
zarz_1174_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 26.05.2017 , wersja 1
Numer: 1172/2017, Z dnia: 24.05.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1172/2017 Burmistrza Nysy z dnia 24 maja 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Agata Czechowska dnia 24.05.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 26.05.2017 , wersja 1
Numer: 1175/2017, Z dnia: 24.05.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1175/2017 Burmistrza Nysy z dnia 24 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
Załączniki:
zarz_1175_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Butor dnia 26.05.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 26.05.2017 , wersja 1
Numer: 1176/2017, Z dnia: 24.05.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1176/2017 Burmistrza Nysy z dnia 24 maja 2017r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
zarz_1176_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Butor dnia 26.05.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 26.05.2017 , wersja 1
Numer: 1171/2017, Z dnia: 23.05.2017, Zmieniana: 371/2015
Zarządzenie nr 1171/2017 Burmistrza Nysy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 371/2015 Burmistrza Nysy z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na kadencję 2015 - 2017.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 26.05.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 26.05.2017 , wersja 1
Numer: 1163/2017, Z dnia: 19.05.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1163/2017 Burmistrza Nysy z dnia 19 maja 2017r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 19.05.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 22.05.2017 , wersja 1
Numer: 1164/2017, Z dnia: 19.05.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1164/2017 Burmistrza Nysy z dnia 19 maja 2017r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 19.05.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 22.05.2017 , wersja 1
Numer: 1165/2017, Z dnia: 19.05.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1165/2017 Burmistrza Nysy z dnia 19 maja 2017r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 19.05.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 22.05.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 20  prawy
Początek strony