Sołectwa

Aktualny wykaz sołtysów >>

Aktualny wykaz Rad Sołeckich >>

 

Biała Nyska  Uchwała 1 i 2 2015 pdf
Uchwały wrzesień 2015 pdf

 

Domaszkowice
Projekt budżetu 2015 str1 , str2
Fundusz Sołecki 2015 pdf , załącznik
Zmiany planu finansowego na 2015 rok pdf

Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 09.02.2015 ws. zatwierdzenia planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf1 , pdf2
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 09.02.2015 ws. zatwierdzenia rozdysponowania środków niewykorzystanych w 2014 rok pdf
Uchwała nr 1 - wrzesień 2015 pdf , załącznik pdf 
Uchwała nr 2 - wrzesień 2015 str1 , str2 
Uchwała nr 3 - wrzesień 2015 pdf

 

Głębinów
Projekt budżetu 2015 pdf
Fundusz Sołecki 2015 pdf , załącznik
Uchwały nr 1, 2 i 3 - luty 2015 pdf
Uchwała nr 1 - wrzesień 2015 pdf , załącznik str1 , str2
Uchwała nr 2 - wrzesień 2015 pdf
Uchwała nr 3 - wrzesień 2015 pdf
Uchwała nr 4 - wrzesień 2015 pdf
Uchwała nr 5 - wrzesień 2015 pdf
Uchwała nr 6 - wrzesień 2015 pdf

 

Goświnowice

Uchwała Rady Sołeckiej z dnia 30.03.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 04.05.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 04.05.2014 ws. użyczenia działki pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 04.05.2014 ws. użyczenia działki pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 04.05.2014 ws. użyczenia działki pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 04.05.2014 ws. użyczenia działki pdf
Projekt budżetu 2015 pdf1 , pdf2
Fundusz Sołecki 2015 pdf , załącznik
Uchwały 1, 2, 3 i 4 2015 pdf
Uchwała wrzesień 1 str1 , str2
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała listopad pdf

 

Hajduki Nyskie
Uchwały 1 i 2 2015 pdf 
Sołtys pdf
Rada Sołecka pdf
Zmiany planu finansowego na 2015 rok pdf
Uchwała wrzesień 1 str1 , str2
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf
Uchwała listopad pdf

 

Hanuszów

Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 31.05.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 12.09.2014 ws. oświetlenia na placu zabaw i boisku pdf
Projekt budżetu 2015 pdf
Fundusz Sołecki 2015 pdf , załącznik
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 7.02.2015 ws. zatwierdzenia planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 7.02.2015 ws. przeznaczenia środków niewydatkowanych w 2014 roku pdf
Sołtys pdf
Rada Sołecka pdf
Uchwała wrzesień 3 pdf
Uchwała wrzesień 4 pdf
Uchwała wrzesień 5 pdf , zal
Uchwala październik 6 pdf

 

Iława
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 19.05.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na 2014 rok pdf
Projekt budżetu na 2015 rok pdf
Fundusz Sołecki na 2015 rok pdf , załącznik
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 13.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 13.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za rok 2014 pdf
Sołtys pdf
Rada Sołecka pdf
Uchwała wrzesień 1 str1 
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf

 

Jędrzychów
Projekt budżetu 2015 pdf1 , pdf2  
Fundusz Sołecki 2015 pdf , załącznik
Uchwała 1 i 2 2015 pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf , zal
Uchwała wrzesień 2 pdf 

 

Konradowa
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 10.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 10.02.2015 ws. sprawozdania za 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 10.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za rok 2014 pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 10.02.2015 ws. zmian w planie finansowym na 2015 rok pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf

 

Koperniki
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 02.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 02.02.2015 ws. zmian w planie finansowym na 2015 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 02.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za rok 2014 pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf
Uchwała wrzesień 4 pdf

 

Kępnica
Uchwała 1 i 2 2015 pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf , zal
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf

 

Kubice
Uchwała Rady Sołeckiej z dnia 16.05.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na 2014 rok pdf
Uchwała 1, 2 i 3 2015 pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf , zal
Uchwała wrzesień 2 pdf 
 

Lipowa
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 13.06.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 12.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 12.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za rok 2014 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf

 

Morów
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. sprawozdania za 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za rok 2014 pdf
Sołtys 2015 pdf
Rada Sołecka 2015 pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf

 

Niwnica
Uchwała Rady Sołeckiej z dnia 09.04.2014 ws. wydatkowania środków finansowych Rady Sołeckiej na rok 2014 pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 30.01.2015 ws.budowa świetlicy wiejskiej w roku 2015 pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 30.01.2015 ws.projektu i budowy drogi za przyst. PKS w roku 2015 pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 30.01.2015 ws.projektu i budowy drogi za bazą SUR w roku 2015 pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 30.01.2015 ws. budowy boiska ORLIK w roku 2015 pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 30.01.2015 ws. projektu i budowy drogi na cmentarz w roku 2015 pdf
Uchwała 1, 2, 3 i 4 2015 pdf
Uchwały wrzesień pdf
Uchwała październik pdf
Uchwały listopad pdf

 

Podkamień
Uchwała Rady Sołeckiej nr 01/05/2014 z dnia 26.05.2014r ws. zmian w środkach finansowych na 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 06.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 06.02.2015 ws. planu niewykorzystanych środków finansowych na 2014 rok pdf
Sołtys 2015 pdf
Rada Sołecka 2015 pdf

Uchwała wrzesień 1 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf

 

Przełęk
Uchwała 1, 2 i 3 2015 pdf
Rada Sołecka pdf
Uchwały wrzesień pdf

 

Radzikowice
Uchwała wrzesień 1 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf

 

Regulice
Uchwała 1 i 2 2015 pdf
Sołtys pdf
Rada Sołecka pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf , zal
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal

 

Rusocin
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. sprawozdania za 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. planu niewykorzystanych środków finansowych na 2014 rok pdf
Uchwała wrzesień pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf , zal

 

Sękowice
Uchwała wrzesień 1 pdf 


Siestrzechowice

Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 17.06.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na rok 2014 pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 12.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 12.02.2015 ws. planu niewykorzystanych środków finansowych na 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 12.02.2015 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na 2015 rok pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf , zal
Uchwała wrzesień 2 pdf

 

Skorochów
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 08.07.2014 ws. uchwalenia wniosku o przekazanie na potrzeby Sołectwa terenu pdf  
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 08.07.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na rok 2014 pdf
Uchwała 1, 2 i 3 2015 pdf
Uchwała wrzesień 4 pdf
Uchwała wrzesień 5 pdf
Uchwała październik 6 pdf

 

Wierzbięcice
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 13.02.2015 ws. projektu planu finansowego sołectwa na rok 2015 pdf  
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 13.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za 2014 rok pdf 
Zwrot do budżetu niewydatkowanych kwot pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf , zal
Uchwała wrzesień 2 pdf

 

Wyszków Śląski
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym str1 , str2
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za 2014 rok pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 str1 , str2

 

Złotogłowice
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 12.05.2014 ws. przystąpienia do realizacji programu rewitalizacji wsi Złotogłowice w ramach "Najpiękniejsza Wieś Polski" pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 05.02.2015 ws. zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 05.02.2015 ws. zatwierdzenia planu finansowego na 2015 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 05.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 05.02.2015 ws. przekazania zaplecza kuchennego pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 05.02.2015 ws. zatwierdzenia zmian w planie finansowym na 2015 rok pdf
Uchwała wrzesień 8 pdf , zal
Uchwała wrzesień 9 str1 , str2
Uchwała wrzesień 10 pdf
Uchwała wrzesień 11 pdf

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Iwona Kopcisz dnia 21.09.2016
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 23.09.2016. Odsłon 749, Wersja 79drukuj
Wersja : lewy  69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
Początek strony