Zamówienia publiczne - wyniki postępowań

Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Przebudowa chodnika wraz z zatoką parkingową w Nysie przy ulicy Mariackiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Wykonanie robót budowlanych: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – budowa zjazdu z DK 46 w G
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Chabrów i Niezapominajek – I etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kusocińskiego w Nysie w ramach programu „Zielone podwórka” prz
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa Przedszkola nr w Nysie przy ulicy 11 Listopada –
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Wykonanie robót budowlanych: „Budowa dróg na obszarach wiejskich – Sękowice, dz. nr 179
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego - wymiana centrali telefonicznej, modernizacja i p
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2017 Utworzono: 21.11.2017

archiwum... Początek strony