Zamówienia publiczne - wyniki postępowań

Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Przełęku – utwardzenie terenu, wykonanie ścieżek oraz nasadzen
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2019 Utworzono: 22.03.2019
Doposażenie placu zabaw w Jędrzychowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2019 Utworzono: 22.03.2019
Dostawa i montaż 12 szt. ławek
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2019 Utworzono: 22.03.2019
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa drogi w Niwnicy – droga za przysta
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2019 Utworzono: 22.03.2019
Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2019 Utworzono: 18.03.2019
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów or
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2019 Utworzono: 18.03.2019
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2019 Utworzono: 13.03.2019

archiwum... Początek strony