Zamówienia publiczne - wyniki postępowań

Świadczenie ciągłe całodobowo (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) usługi ochrony fizycznej mienia
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie - budowa oświetlenia przy placu rekreacyjnym w Konradowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Opracowanie graficzne, skład, korekta, wydruk oraz kolportaż kwartalnika pt. „TAK! Biuletyn Informac
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie-rozbudowa oświetlenia drogi przy wiacie grillowej w Przełęku
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie-rozbudowa oświetlenia drogi przy posesji 62b w Kopernikach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Budowa drogi w Wyszkowie Śląskim
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Hajduki Nyskie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie - budowa oświetlenia drogi do posesji 81 w Domaszkowicach
- zaporoszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Budowa drogi w Konradowej – III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 22.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie - budowa oświetlenia podwórka przy ul. Wita Stwosza 16-20 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 08.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie - budowa oświetlenia podwórka przy Pl. Staromiejskim w Nysie
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 08.03.2017

archiwum... Początek strony