Zamówienia publiczne - wyniki postępowań

Roboty budowlane etap II realizowane w ramach zadania: „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego
Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I   - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 16.01.2019 Utworzono: 16.01.2019

archiwum... Początek strony