ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY P14 (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SEKCJA I: Zamawiający

1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego
Gminny Zarząd Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie, do kontaktów: Tomasz Lis, tel. (077) 4080596, 4080594, fax (077) 4333856, e-mail: gzonysa@op.onet.pl,
www.nysa.pl.


SEKCJA II: Tryb i przedmiot zamówienia

1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, z dnia: 21/08/2006 r.
3) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

Wymiana stolarki w budynku Przedszkola nr 14 przy ulicy Grodkowskiej w Nysie

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa i adres wykonawcy :
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ALSECCO” Zając G., Zając M., Koelner S. Spółka Jawna

Adres: ul. Podolska 2 A, 48-303 Nysa
telefon: 077 4332148 faks: 077 4355233

Wpłynęła jedna oferta.


SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
1)Liczba otrzymanych ofert: 1
2)Liczba ofert ważnych : 1
3)Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: : -----------------
4)Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni : ------------

Data wysłania zawiadomienia: 24/08/2006 r.

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Tomasz Lis dnia 24.08.2006
Opublikowana przez Tomasz Lis dnia 24.08.2006. Wygasa 14.09.2006. Odsłon 989
Początek strony