2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLIII/624/17, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/624/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 26.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/625/17, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/625/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2041
Załączniki:
XLIII_625_17 wpf.PDF
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 26.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/626/17, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/626/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nysa do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn."Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Piegza dnia 26.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/627/17, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/627/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hajduki Nyskie
Załączniki:
XLIII_627_17 Hajduki.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 26.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/628/17, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/628/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 26.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/629/17, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/629/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusocin
Załączniki:
XLIII_629_17 Rusocin.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 26.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/630/17, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/630/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwnica
Załączniki:
XLIII_630_17 Niwnica.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 26.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/631/17, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/631/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koperniki
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 26.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/632/17, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/632/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 26.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/633/17, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/633/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 26.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 03.10.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 17  prawy
Początek strony