2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLIV/658/17, Z dnia: 07.11.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIV/658/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elwira Ślimak dnia 07.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 13.11.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/637/17, Z dnia: 07.11.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIV/637/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyznawania w 2017 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie "Odnowa Wsi w województwie opolskim".
Załączniki:
XLIV_637_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 07.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 16.11.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/638/17, Z dnia: 07.11.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIV/638/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/182/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Nyskiego programu GWARANCJE PRACY DLA MŁODZIEŻY" w ramach "Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców",
Załączniki:
XLIV_638_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 07.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 16.11.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/639/17, Z dnia: 07.11.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIV/639/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie.
Załączniki:
XLIV_639_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 07.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 16.11.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/640/17, Z dnia: 07.11.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIV/640/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nawiązania współpracy Gminy Nysa z samorządem i społecznością lokalną miasta Syhot Marmaroski (Sighetu Marmatiei) w Rumunii.
Załączniki:
XLIV_640_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 07.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 16.11.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/641/17, Z dnia: 07.11.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIV/641/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu pt. "Włączenie społeczne w Gminie Nysa - Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załączniki:
XLIV_641_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 07.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 16.11.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/642/17, Z dnia: 07.11.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIV/642/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu pt. "Rozwijanie umiejętności i potencjału uczestników poprzez reintegrację społeczną i zawodową w CIS w Nysie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załączniki:
XLIV_642_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 07.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 16.11.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/643/17, Z dnia: 07.11.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIV/643/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Załączniki:
XLIV_643_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 07.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 16.11.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/644/17, Z dnia: 07.11.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa.
Załączniki:
XLIV_644_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 07.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/645/17, Z dnia: 07.11.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIV/645/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
Załączniki:
XLIV_645_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 07.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 22.11.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 19  prawy
Początek strony