2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XL/605/17, Z dnia: 21.07.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/605/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok.
Załączniki:
XL_605_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 21.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 24.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/600/17, Z dnia: 18.07.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/600/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nysa.
Załączniki:
UCHWALA_XXXIX_600_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 18.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 20.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/601/17, Z dnia: 18.07.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/601/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok.
Załączniki:
UCHWALA_XXXIX_601_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 18.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 20.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/602/17, Z dnia: 18.07.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/602/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych.
Załączniki:
UCHWALA_XXXIX_602_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 18.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 20.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/603/17, Z dnia: 18.07.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/603/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nysa do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.
Załączniki:
UCHWALA_XXXIX_603_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Piegza dnia 18.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 20.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/604/17, Z dnia: 18.07.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/604/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.
Załączniki:
UCHWALA_XXXIX_604_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 18.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 20.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/582/17, Z dnia: 03.07.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVIII/582/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego"
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elwira Ślimak dnia 03.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 12.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/583/17, Z dnia: 03.07.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVIII/583/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 03.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 12.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/584/17, Z dnia: 03.07.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVIII/584/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 03.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 12.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/585/17, Z dnia: 03.07.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVIII/585/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 03.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 12.07.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony