2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLVI/675/17, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/675/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Nysa".
Załączniki:
XLVI_675_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 09.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/676/17, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/676/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Załączniki:
XLVI_676_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Roman Jabłoński dnia 09.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/677/17, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/677/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Załączniki:
XLVI_677_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 09.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/678/17, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/678/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Jeziornej, Słonecznej i Elizy Orzeszkowej.
Załączniki:
XLVI_678_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 09.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/679/17, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/679/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy.
Załączniki:
XLVI_679_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 09.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/680/17, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/680/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osoby fizycznej, prawa własności nieruchomości położonej w Domaszkowicach.
Załączniki:
XLVI_680_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 09.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/681/17, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/681/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargów (Otmuchowska).
Załączniki:
XLVI_681_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 09.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/682/17, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/682/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własności Skarbu Państwa w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa.
Załączniki:
XLVI_682_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 09.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/683/17, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/683/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (Zamłynie).
Załączniki:
XLVI_683_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 09.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/684/17, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/684/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych (Śródmieście).
Załączniki:
XLVI_684_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 09.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.01.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony