2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXVI/551/17, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/551/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę (…) na uchwałę Nr XXXIII/527/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi (…)na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elwira Ślimak dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 19.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/552/17, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/552/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę (…) na uchwałę Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 19.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/550/17, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/550/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (…) na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie,
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elwira Ślimak dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 19.06.2017 , wersja 3
Numer: XXXVI/553/17, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/553/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie.
Załączniki:
UCHWALA_XXXVI_553_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elwira Ślimak dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 19.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/554/17, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/554/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Ziemi Nyskiej".
Załączniki:
UCHWALA_XXXVI_554_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Czepil dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 19.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/555/17, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/555/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna – Akcja 2: Partnerstwa strategiczne.
Załączniki:
UCHWALA_XXXVI_555_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 19.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/557/17, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/557/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/420/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 maja 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Załączniki:
UCHWALA_XXXVI_557_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Roman Mnich dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 19.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/558/17, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/558/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Załączniki:
UCHWALA_XXXVI_558_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 19.06.2017 , wersja 2
Numer: XXXVI/556/17, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana: XXVIII/445/16
Uchwała Nr XXXVI/556/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Załączniki:
UCHWALA_XXXVI_556_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Roman Mnich dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 19.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/559/17, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana: XVII/241/16
Uchwała Nr XXXVI/559/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/241/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Nysa.
Załączniki:
UCHWALA_XXXVI_559_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 19.06.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 11  prawy
Początek strony