Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1607/2018, Z dnia: 26.02.2018
Zarządzenie nr 1607/2018 Burmistrza Nysy z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego wraz z formularzem oferty.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 27.02.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 28.02.2018 , wersja 1
Numer: 1516/2018, Z dnia: 11.01.2018
Zarządzenie nr 1516/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – II nabór.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.01.2018 , wersja 1
Numer: 1513/2018, Z dnia: 09.01.2018
Zarządzenie Nr 1513/2018 Burmistrza Nysy z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.01.2018 , wersja 1
Numer: 1481/2017, Z dnia: 21.12.2017
Zarządzenie Nr 1481/2017 Burmistrza Nysy z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017.
Załączniki:
1481_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Nowak dnia 22.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 22.12.2017 , wersja 1
Numer: 1475/2017, Z dnia: 19.12.2017
Zarządzenie Nr 1475/2017 Burmistrza Nysy z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie w 2018 roku zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 20.12.2017 , wersja 1
Numer: 1476/2017, Z dnia: 19.12.2017
Zarządzenie Nr 1476/2017 Burmistrza Nysy z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) – działania wspierająco – pielęgnacyjne dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną na lata 2018 – 2020.
Załączniki:
1476_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 22.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 22.12.2017 , wersja 1
Numer: 1473/2017, Z dnia: 15.12.2017
Zarządzenie Nr 1473/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 - półkolonie zimowe (z załącznikami).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 18.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 18.12.2017 , wersja 1
Numer: 1463/2017, Z dnia: 12.12.2017
Zarządzenie nr 1463/2017 Burmistrza Nysy z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Załączniki:
1463_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: 1464/2017, Z dnia: 12.12.2017
Zarządzenie Nr 1464/2017 Burmistrza Nysy z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie w 2018 roku zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 15.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 15.12.2017 , wersja 1
Numer: 1465/2017, Z dnia: 12.12.2017
Zarządzenie Nr 1465/2017 Burmistrza Nysy z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) – działania wspierająco – pielęgnacyjne dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną na lata 2018 – 2020.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 15.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 15.12.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 26  prawy
Początek strony