Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi

Klub Radnych PO wniosek w sprawie przedstawienia przez Burmistrza Nysy informacji związanych z finan
Klub Radnych PO wniosek w sprawie przedstawienia przez Burmistrza Nysy informacji związanych z finansami z lat 2014-2018.
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Radna J.Trytko-Warczak interpelacja w sprawie inwestycji "Przebudowa Śródmieścia - Kolejowa, Wrocław
Radna J.Trytko-Warczak interpelacja w sprawie inwestycji "Przebudowa Śródmieścia - Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna".
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Radna C.Lichnowska wniosek w sprawie wykonania w Jędrzychowie na ul. Witkiewicza, nawierzchni bitumi
Radna C.Lichnowska wniosek w sprawie wykonania w Jędrzychowie na ul. Witkiewicza, nawierzchni bitumicznej (bez krawężników) na drodze dojazdowej do tzw. Dolnej Bramy osiedla, a w kolejnym etapie prac - o utwardzenie nawierzchni na drodze dojazdowej
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2019 Utworzono: 06.02.2019
Radna D.Pasieka wniosek w sprawie przystąpienia do wybudowania drogi w ul. Batalionów Chłopskich.
Radna D.Pasieka wniosek w sprawie przystąpienia do wybudowania drogi w ul. Batalionów Chłopskich.
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2019 Utworzono: 06.02.2019
Radna D.Pasieka wniosek w sprawie ustanowienia zakazu wyprowadzania dzieci i młodzieży z placówek oś
Radna D.Pasieka wniosek w sprawie ustanowienia zakazu wyprowadzania dzieci i młodzieży z placówek oświatowo-wychowawczych podległych Burmistrzowi w dni, w których powietrze nie spełnia normatywnych wymagań.
więcej...
Aktualizacja: 04.02.2019 Utworzono: 04.02.2019
Radna J.Trytko-Warczak wniosek w sprawie zabezpieczenia przez gminę służb odpowiedzialnych za odśnie
Radna J.Trytko-Warczak wniosek w sprawie zabezpieczenia przez gminę służb odpowiedzialnych za odśnieżanie i utrzymanie dróg.
więcej...
Aktualizacja: 04.02.2019 Utworzono: 04.02.2019
Radna J.Trytko-Warczak interpelacja w sprawie odpowiedzi czy prawdą jest, że gmina będzie korzystać
Radna J.Trytko-Warczak interpelacja w sprawie odpowiedzi czy prawdą jest, że gmina będzie korzystać z usług doradczych celem oszacowania czy przedszkole przy ulicy Tkackiej wpisuje się w koncepcję zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
więcej...
Aktualizacja: 04.02.2019 Utworzono: 04.02.2019
Radny S.Jankowicz wniosek w sprawie zinwentaryzowania obiektów gminnych znajdujących się na terenach
Radny S.Jankowicz wniosek w sprawie zinwentaryzowania obiektów gminnych znajdujących się na terenach sołectw Gminy Nysa.
więcej...
Aktualizacja: 28.01.2019 Utworzono: 28.01.2019
Radny Ł.Bogdanowski wniosek w sprawie zamontowania urządzeń typu siłownia zewnętrzna na terenie przy
Radny Ł.Bogdanowski wniosek w sprawie zamontowania urządzeń typu siłownia zewnętrzna na terenie przy Hali Nysa.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 24.01.2019
Radny Ł.Bogdanowski wniosek w sprawie zamontowania na terenie Gminy Nysa w miejscach strategicznych,
Radny Ł.Bogdanowski wniosek w sprawie zamontowania na terenie Gminy Nysa w miejscach strategicznych, turystycznych i historycznych "Trytonków nyskich" na wzór "Krasnali wrocławskich".Wniosek 2 - w sprawie stworzenia "Muzeum Nyskiej Mot
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 24.01.2019
Radny M.Krzysik wniosek w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej w Nysie.
Radny M.Krzysik wniosek w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 24.01.2019
Radny M.Krzysik wniosek w sprawie wykonania ogrodzenia i oświetlenia nowego placu zabaw przy ul. Wan
Radny M.Krzysik wniosek w sprawie wykonania ogrodzenia i oświetlenia nowego placu zabaw przy ul. Wandy Pawlik (Osiedle Słowiańska) oraz oczyszczenie okolicy ze śmieci i krzaków.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 24.01.2019
Radna D.Pasieka wniosek w sprawie przyłączenia do sieci NEC lokali komunalnych znajdujących się w bu
Radna D.Pasieka wniosek w sprawie przyłączenia do sieci NEC lokali komunalnych znajdujących się w budynkach z węzłem cieplnym.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 24.01.2019
Radny S.Jankowicz wniosek w sprawie rozważenia możwliości wprowadzenia ulg podatkowych dla mieszkańc
Radny S.Jankowicz wniosek w sprawie rozważenia możwliości wprowadzenia ulg podatkowych dla mieszkańców Gminy Nysa posiadających w swoim zasobie majątkowym zagospodarowania gospodarcze (po byłych gospodarstwach), które już na dzień dzisiejszy
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 21.01.2019
Wniosek radnego M.Krzysika w sprawie zakupu do tworzonego na terenie kąpieliska miejskiego klubu sen
Wniosek radnego M.Krzysika w sprawie zakupu do tworzonego na terenie kąpieliska miejskiego klubu seniora stołu do tenisa stołowego i stołu bilardowego.
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2019 Utworzono: 15.01.2019
Radna D.Pasieka wniosek w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w G
Radna D.Pasieka wniosek w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Gminie Nysa poprzez udział w projektach dofinansowywanych z Funduszy Europejskich w ramach działania 5.5 RPO WO 2014-2020: Ochrona powietrza.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2019 Utworzono: 11.01.2019
Radna D.Pasieka wniosek w sprawie rozpoczęcia rozmów ze Starostą Nyskim na temat organizacji roku sz
Radna D.Pasieka wniosek w sprawie rozpoczęcia rozmów ze Starostą Nyskim na temat organizacji roku szkolnego 2019/2020.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2019 Utworzono: 11.01.2019
Radny Ł.Bogdanowski wniosek w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy GZO, a jednostkami będącymi pod n
Radny Ł.Bogdanowski wniosek w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy GZO, a jednostkami będącymi pod nadzorem Burmistrza Nysy z Centrum Integracji Społecznej.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2019 Utworzono: 11.01.2019
Radny M.Święs interpelacja w sprawie podjęcia wszelkich dostępnych form działania, które będą skutko
Radny M.Święs interpelacja w sprawie podjęcia wszelkich dostępnych form działania, które będą skutkować modernizacją linii kolejowej na odcinku Nysa-Wrocław.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2019 Utworzono: 11.01.2019
Radna D.Pasieka wniosek w sprawie rozpoczęcia reailzacji zadania "remont podwórka przy ulicach Maria
Radna D.Pasieka wniosek w sprawie rozpoczęcia reailzacji zadania "remont podwórka przy ulicach Mariacka, Zjednoczenia, Moniuszki, Prudnicka".
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2019 Utworzono: 08.01.2019
Radna C.Lichnowska wniosek w sprawie naprawy nawierzchni drogi od ul. Saperskiej, przycinkę gałęzi i
Radna C.Lichnowska wniosek w sprawie naprawy nawierzchni drogi od ul. Saperskiej, przycinkę gałęzi i drzew w kierunku ul. Berberysowej, Bukszpanowej i Azaliowej.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2019 Utworzono: 02.01.2019
Radna J.Trytko-Warczak wniosek w sprawie nie przekładania inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu dr
Radna J.Trytko-Warczak wniosek w sprawie nie przekładania inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Nysa-Podkamień - opracowanie dokumentacji projektowej".
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
Radna J.Bosak wniosek w imieniu mieszkańców Kubic w sprawie ujęcia w budżecie gminy na 2019 rok wyko
Radna J.Bosak wniosek w imieniu mieszkańców Kubic w sprawie ujęcia w budżecie gminy na 2019 rok wykonania projektu budowy drogi gminnej w Kubicach dz. 275/52.
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
Radna J.Bosak wniosek w imieniu mieszkańców Wyszkowa Śląśkiego w sprawie ujęcia w budżecie na rok 20
Radna J.Bosak wniosek w imieniu mieszkańców Wyszkowa Śląśkiego w sprawie ujęcia w budżecie na rok 2019 wykonania projektu budowy dróg gminnych w Wyszkowie Śląskim dz. 183 i 57/2.
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
Radna E.Szewczuk interpelacja w sprawie ujęcia w planach budżetu na 2019 rok remontu ulicy Marii Cur
Radna E.Szewczuk interpelacja w sprawie ujęcia w planach budżetu na 2019 rok remontu ulicy Marii Curie Skłodowskiej.
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
Radna C.Lichnowska wniosek w imieniu mieszkańców osiedla na Skarpie w sprawie wykonania pasa zjazdow
Radna C.Lichnowska wniosek w imieniu mieszkańców osiedla na Skarpie w sprawie wykonania pasa zjazdowego od ul. Otmuchowskiej do osiedla.
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
Piotr Smoter (Radny VII kadencji w latach 2014-2018) wnioski z LIX sesji Rady Miejskiej w Nysie z dn
Piotr Smoter (Radny VII kadencji w latach 2014-2018) wnioski z LIX sesji Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 listopada 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 03.01.2019 Utworzono: 03.01.2019
Radna J.Trytko-Warczak interpelacja w sprawie potwierdzenia przekazania kwoty 50 tyś. zł na wykonani
Radna J.Trytko-Warczak interpelacja w sprawie potwierdzenia przekazania kwoty 50 tyś. zł na wykonanie dokumentacji modernizacji DW nr 411 Nysa-Podkamień obejmującej również budowę ścieżki pieszo-rowerowej.
więcej...
Aktualizacja: 03.01.2019 Utworzono: 03.01.2019
Radna J.Trytko-Warczak interpelacja w sprawie informacji o etapie przebudowy drogi Brodzińskiego/Kac
Radna J.Trytko-Warczak interpelacja w sprawie informacji o etapie przebudowy drogi Brodzińskiego/Kaczkowskiego.
więcej...
Aktualizacja: 03.01.2019 Utworzono: 03.01.2019
Radny Z.Konik interpelacja w sprawie budowy oświetlenia ulicznego ul. 17 września.
Radny Z.Konik interpelacja w sprawie budowy oświetlenia ulicznego ul. 17 września.
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2019 Utworzono: 02.01.2019
Radna J.Trytko-Warczak interpelacja w sprawie wykreślenia z Gminnej Ewidencji Zabytków willi z 1910
Radna J.Trytko-Warczak interpelacja w sprawie wykreślenia z Gminnej Ewidencji Zabytków willi z 1910 roku mieszczącej się na terenie po byłym FSD.
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2019 Utworzono: 02.01.2019
Radna Danuta Pasieka - w sprawie terenów wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej
Radna Danuta Pasieka - w sprawie terenów wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 27.04.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie opracowania i wprowadzenia procedur
Radna Danuta Pasieka -  w sprawie opracowania i wprowadzenia procedur
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2018 Utworzono: 16.01.2018
Radny Piotr Smoter - w sprawie usunięcia z fontanny Trytona plastikowych ozdób świątecznych i wisząc
Radny Piotr Smoter - w sprawie usunięcia z fontanny Trytona plastikowych ozdób świątecznych i wiszących kabli
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2018 Utworzono: 16.01.2018
Radny Piotr Smoter - w sprawie pilnego wykonania instalacji elektrycznej, zamontowania umywalki, zle
Radny Piotr Smoter - w sprawie pilnego wykonania instalacji elektrycznej, zamontowania umywalki, zlewu i toalety w mieszkaniu komunalnym
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2018 Utworzono: 16.01.2018
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie zlikwidowania wyrwy w jezdni na ul.Boh.Warszawy (obok Szkoły Pod
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie zlikwidowania wyrwy w jezdni na ul.Boh.Warszawy (obok Szkoły Podstawowej Nr 1)
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2017 Utworzono: 20.11.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie osiedla Rochus i Podzamcze
Radny Adam Zelent -  w sprawie osiedla Rochus i Podzamcze
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2017 Utworzono: 20.11.2017
Radny Dariusz Pięch - w sprawie usunięcia trzech pojazdów samochodowych
Radny Dariusz Pięch - w sprawie usunięcia trzech pojazdów samochodowych
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 18.10.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie zakupu odkurzacza miejskiego do utrzymywania czystości
Radny Piotr Smoter -  w sprawie zakupu odkurzacza miejskiego do utrzymywania czystości
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie swastyk malowanych sprayem na murach w Nysie
Radny Piotr Smoter -  w sprawie swastyk malowanych sprayem na murach w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie dofinansowania ogólnopolskiego zjazdu diabetyków
Radny Piotr Smoter -  w sprawie dofinansowania ogólnopolskiego zjazdu diabetyków
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radny Dariusz Pięch - w sprawie podcięcia koron drzew przy altanie Eichendorffa
Radny Dariusz Pięch -  w sprawie podcięcia koron drzew przy altanie Eichendorffa
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radna Danuta Pasieka - zapytanie o pozyskanie dofinansowania na zadanie "Remont drogi w Przełęku"
Radna Danuta Pasieka -  zapytanie o pozyskanie dofinansowania na zadanie "Remont drogi w Przełęku"
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie uchwał uchylonych
Radny Piotr Smoter -  w sprawie uchwał uchylonych
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 25.09.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie zmienionej przez Urząd Miejski organizacji ruchu u zbiegu ul. Mariac
Radny Piotr Smoter -  w sprawie zmienionej przez Urząd Miejski organizacji ruchu u zbiegu ul. Mariackiej i Sucharskiego
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 25.09.2017
Radny Dariusz Bednarz - w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul.Pomorskiej
Radny Dariusz Bednarz - w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul.Pomorskiej
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Radna Celina Lichnowska - w sprawie zabezpieczenia komina w lokalu
Radna Celina Lichnowska - w sprawie zabezpieczenia komina w lokalu (Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej; jawność wyłączyła S.Paściak pracownik Wyd
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie przedstawienia zestawienia łącznych nakładów
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie przedstawienia zestawienia łącznych nakładów poniesionych na Klub Siatkarski AZS PWSZ Stal Nysa i Spółki Gminne
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie wystąpienia do Wojewody Opolskiego
Radny Piotr Smoter -  w sprawie wystąpienia do Wojewody Opolskiego
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie naprawy uszczerbku w drodze
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie naprawy uszczerbku w drodze
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie rozdzielenia zarządzania cmentarzami i przedsiebiorstwa pogrzebowego
Radny Piotr Smoter -  w sprawie rozdzielenia zarządzania cmentarzami i przedsiebiorstwa pogrzebowego
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie winiety dla osób odprowadzających dzieci do szkoł
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny -  w sprawie winiety dla osób odprowadzających dzieci do szkoły i przedszkola
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie odkomarzania
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie odkomarzania
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie gminnej strony internetowej
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie gminnej strony internetowej
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie uprzątnięcia placu przy ulicy Krzywoustego.
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie uprzątnięcia placu przy ulicy Krzywoustego.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Radna Danuta Wąsowicz- Hołota - w sprawie braku toalet w w centrum miasta oraz na dworcu autobusowym
Radna Danuta Wąsowicz- Hołota - w sprawie braku toalet w w centrum miasta oraz na dworcu autobusowym.
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 19.07.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie budowy przedszkola Nr 10 w Nysie.
Radny Piotr Smoter - w sprawie budowy przedszkola Nr 10 w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 19.07.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmiany regulaminu przetargów.
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmiany regulaminu przetargów.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 18.07.2017
Radna Danuta Wąsowicz- Hołota - w sprawie budynku po byłej rzeźni.
Radna Danuta Wąsowicz- Hołota - w sprawie budynku po byłej rzeźni.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 18.07.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie dokonania naprawy drogi przy ulicy Prusa.
Radny Piotr Smoter - w sprawie dokonania naprawy drogi przy ulicy Prusa.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie budowy zbiornika infiltracyjnego przy ul. Kaczkowskiego.
Radny Adam Zelent - w sprawie budowy zbiornika infiltracyjnego przy ul. Kaczkowskiego.
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie budynku po byłej WKU.
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie budynku po byłej WKU.
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie uzbrojenia terenów po byłym FSO w Nysie
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie uzbrojenia terenów po byłym FSO w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2017 Utworzono: 12.07.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmniejszenia stawki za zajęcie pasa drogowego
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmniejszenia stawki za zajęcie pasa drogowego
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2017 Utworzono: 10.07.2017
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie powołania ciała doradczego dla osób niepełnosprawnych
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie powołania ciała doradczego dla osób niepełnosprawnych
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie ulicy Wiosennej w Nysie
Radny Piotr Smoter - w sprawie ulicy Wiosennej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 30.06.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie odpowiedzi dot. montażu przystanków rowerowych
Radny Piotr Smoter - w sprawie odpowiedzi dot. montażu przystanków rowerowych
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 30.06.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie przeprowadzenia odkomarzania na terenie Gminy Nysa
Radny Adam Zelent - w sprawie przeprowadzenia odkomarzania na terenie Gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 30.06.2017
Radny Piotr Smoter i radna Danuta Pasieka- w sprawie przywrócenie miejsc parkingowych przy ulicy Suc
Radny Piotr Smoter i radna Danuta Pasieka- w sprawie przywrócenie miejsc parkingowych przy ulicy Sucharskiego i Mariackiej
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 30.06.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie wybrukowania dziedzińca Bastionu św. Jadwigi
Radny Piotr Smoter -  w sprawie wybrukowania dziedzińca Bastionu św. Jadwigi
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2017 Utworzono: 29.06.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie remontu ulicy Mazowieckiej
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota -  w sprawie remontu ulicy Mazowieckiej
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 27.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie przyznawania corocznych drobnych nagród dla młodych,nyskich artystó
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie przyznawania corocznych drobnych nagród dla młodych,nyskich artystów
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie budynku po byłej rzeźni w Nysie
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie budynku po byłej rzeźni w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
Radny Marcin Wajda - w sprawie budynku po byłej rzeźni w Nysie
Radny Marcin Wajda -  w sprawie budynku po byłej rzeźni w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie terenów przyległych do byłego Transbudu
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie terenów przyległych do byłego Transbudu
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie dogłębnego zbadania sprawy rekrutacji w przedszkolu nr 14
Radny Adam Zelent -  w sprawie dogłębnego zbadania sprawy rekrutacji w przedszkolu nr 14
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.06.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie ciągów pieszo rowerowych w technologi asfaltowej
Radny Adam Zelent -  w sprawie ciągów pieszo rowerowych w technologi asfaltowej
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.06.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie planów zagospodarowania podwórka przy ulicy Celnej 22-26.
Radny Piotr Smoter - w sprawie planów zagospodarowania podwórka przy ulicy Celnej 22-26.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 21.06.2017
Radna Danuta Pasieka w w sprawie modernizacji podwórka.
Radna Danuta Pasieka w w sprawie modernizacji podwórka.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 20.06.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie regulaminu
Radna Danuta Pasieka - w sprawie regulaminu "ZIelone Podwórka".
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 20.06.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zakupu wyłącznie zamykanych piaskownic
Radna Danuta Pasieka -  w sprawie zakupu wyłącznie zamykanych piaskownic
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2017 Utworzono: 14.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego urzędu
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego urzędu
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2017 Utworzono: 14.06.2017
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie udzielenia informacji na temat planów trenera AZS Stal Nysa
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie udzielenia informacji na temat planów trenera AZS Stal Nysa
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zakazu używania na terenie Śródmieścia dmuchaw oraz montaż ławek na
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zakazu używania na terenie Śródmieścia dmuchaw oraz montaż ławek na ul. Lompy i zamontowanie w tych okolicach toalet w formie konternerów
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radna Celina Lichnowska - w sprawie uporzadkowania terenu przy ul.Ogrodowej
Radna Celina Lichnowska - w sprawie uporzadkowania terenu przy ul.Ogrodowej
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie wizytacji terenów inwestycyjnych
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie wizytacji terenów inwestycyjnych
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie Strefy Płatnego Parkowania
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie Strefy Płatnego Parkowania
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie ogłoszenia przetargu na organizację Zjazdu Dużych Rodzin
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie ogłoszenia przetargu na organizację Zjazdu Dużych Rodzin
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 06.06.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie podjęcia wspólnych działań z Powiatem w celu remontu ulicy
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie podjęcia wspólnych działań z Powiatem w celu remontu ulicy Mazowieckiej
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 06.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie oceny pracy komisji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publlicznego
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie oceny pracy komisji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publlicznego
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
Radna Danuta Pasieka - uporządkowanie podwórka Mariacka - Prudnicka - Żwirki i Wigury
Radna Danuta Pasieka - uporządkowanie podwórka Mariacka - Prudnicka - Żwirki i Wigury
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie kostki brukowej przy ulicy Saperskiej
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie kostki brukowej przy ulicy Saperskiej
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 02.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie montażu przystanków dla rowerzystów
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie montażu przystanków dla rowerzystów
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 02.06.2017
Radny D.Bednarz - w sprawie wycięcia suchych konarów
Radny D.Bednarz - w sprawie wycięcia suchych konarów
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2017 Utworzono: 01.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zbrojenia terenów inwestycyjnych
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zbrojenia terenów inwestycyjnych
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2017 Utworzono: 01.06.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie zadłużonych najemców na terenie FSO
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie zadłużonych najemców na terenie FSO
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2017 Utworzono: 12.05.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie przejmowania NOR sp. z o.o. przez NZN sp. z o.o. - ARN sp. z o.o.
Radny Piotr Smoter - w sprawie przejmowania NOR sp. z o.o. przez NZN sp. z o.o. - ARN sp. z o.o.
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2017 Utworzono: 11.05.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie kładki przy elektrowni wodnej
Radny Piotr Smoter - w sprawie kładki przy elektrowni wodnej
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2017 Utworzono: 08.05.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie opóźnień w wykonaniu dokumentacji projektowych
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie opóźnień w wykonaniu dokumentacji projektowych
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 18.04.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie wznowienia prac nad geotermią
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie wznowienia prac nad geotermią
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 19.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie konsultacji z Radnymi planu zagospodarowania przestrzennego (Dekada)
Radny Piotr Smoter - w sprawie konsultacji z Radnymi planu zagospodarowania przestrzennego (Dekada)
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 18.04.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie dopłat do ogrzewania
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie dopłat do ogrzewania
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 18.04.2017
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie funkcjonowania klubu siatkarskiego
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie funkcjonowania klubu siatkarskiego
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 24.04.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie posprzątania terenów dzielnicy Rochus
Radny Adam Zelent - w sprawie posprzątania terenów dzielnicy Rochus
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 18.04.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie utrzymania Placu Paderewskiego
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie utrzymania Placu Paderewskiego
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie posprzątania pasa zieleni przy ul. Chełmońskiego
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie posprzątania pasa zieleni przy ul. Chełmońskiego
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 07.04.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie kosztów utrzymania hali widowiskowo-sportowej
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie kosztów utrzymania hali widowiskowo-sportowej
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie licytowanej działki w Goświnowicach
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie licytowanej działki w Goświnowicach
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie posprzątania wokół placu Fortu Wodnego
Radny Piotr Smoter - w sprawie posprzątania wokół placu Fortu Wodnego
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 07.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie kosztów budowy przedszkola przy ul. 11 Listopada
Radny Piotr Smoter - w sprawie kosztów budowy przedszkola przy ul. 11 Listopada
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie środków wydanych na program wsparcia rodzin wielodzietnych
Radny Piotr Smoter - w sprawie środków wydanych na program wsparcia rodzin wielodzietnych
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie wód termalnych
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie wód termalnych
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 11.04.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie schematu organizacyjnego Urzędu, który miał wejść w życie z 2017 ro
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie schematu organizacyjnego Urzędu, który miał wejść w życie z 2017 rokiem
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radna Celina Lichnowska - w sprawie remontu ul. Głowackiego oraz chodnika ul. Kościuszki
Radna Celina Lichnowska - w sprawie remontu ul. Głowackiego oraz chodnika ul. Kościuszki
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radny Dariusz Pięch - w sprawie wynajmu lokalu Pani Edycie Marczuk
Radny Dariusz Pięch - w sprawie wynajmu lokalu Pani Edycie Marczuk
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radny Janusz Chabiński - w sprawie aplikacji eSesja
Radny Janusz Chabiński - w sprawie aplikacji eSesja
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmian organizacji ruchu w Rynku
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmian organizacji ruchu w Rynku
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie zmiany Programu "bon wychowawczy"
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie zmiany Programu "bon wychowawczy"
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie śmieci na podwórku ul. Krzywoustego - Armii Krajowej oraz uporz
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie śmieci na podwórku ul. Krzywoustego - Armii Krajowej oraz uporządkowania zieleni, znaków drogowych i nierównych chodników w podwórku ul. Wałowa - Biskupa Jarosława
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2017 Utworzono: 06.04.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie ogłoszenia naboru do programu Zielone Podwórka
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie ogłoszenia naboru do programu Zielone Podwórka
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2017 Utworzono: 06.04.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulicy Kaczkowskiego
Radny Adam Zelent - w sprawie zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulicy Kaczkowskiego
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2017 Utworzono: 04.04.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie posprzątania ulicy Mazowieckiej
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie posprzątania ulicy Mazowieckiej
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2017 Utworzono: 03.04.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie terenów przylegających do ARN sp. z o.o. na Jezior
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie terenów przylegających do ARN sp. z o.o. na Jeziorem Nyskim
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2017 Utworzono: 04.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie swastyk i znaków wymalowanych w mieście
Radny Piotr Smoter - w sprawie swastyk i znaków wymalowanych w mieście(Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdale
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2017 Utworzono: 30.03.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie piasku zalegającego na Alei Józefa Lompy
Radny Piotr Smoter - w sprawie piasku zalegającego na Alei Józefa Lompy
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2017 Utworzono: 22.03.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie utrzymania chodnika ul. Sucharskiego
Radny Piotr Smoter - w sprawie utrzymania chodnika ul. Sucharskiego
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie zeszłorocznego zobowiązania dotyczącego kompleksowego remontu budynków
Radny Adam Zelent - w sprawie zeszłorocznego zobowiązania dotyczącego kompleksowego remontu budynków komunalnych "powodzianek"
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2017 Utworzono: 22.03.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawienawierzchni drogi bocznej do ul. Morcinka
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawienawierzchni drogi bocznej do ul. Morcinka
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie zamontowania lustra na skrzyżowaniu
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie zamontowania lustra na skrzyżowaniu
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie bazy turystycznej nad Jeziorem Nyskim, bonu wychowawczego, menadżer
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie bazy turystycznej nad Jeziorem Nyskim, bonu wychowawczego, menadżera hali sportowej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie budowy drogi w Alei Wojska Polskiego
Radny Adam Zelent - w sprawie budowy drogi w Alei Wojska Polskiego
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 22.03.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie podwyższenia kapitałów zakładowych spółek gminnych i zmian składów
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie podwyższenia kapitałów zakładowych spółek gminnych i zmian składów osobowych w spółkach
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie chodnika przy pl. Staromiejskim
Radna Danuta Pasieka - w sprawie chodnika przy pl. Staromiejskim
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie budowy drogi w ulicy Batalionów Chłopskich
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie budowy drogi w ulicy Batalionów Chłopskich
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie kosztów zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrze
Radny Piotr Smoter - w sprawie kosztów zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dekady
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 17.03.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie terminów i kosztów budowy Przedszkola Nr 5
Radny Piotr Smoter - w sprawie terminów i kosztów budowy Przedszkola Nr 5
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radna Lilla Cwajna - w sprawie środków budżetowych na przeglądy w sołectwach
Radna Lilla Cwajna - w sprawie środków budżetowych na przeglądy w sołectwach
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 14.02.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie budownictwa mieszkaniowego i budowy drogi
Radny Piotr Smoter - w sprawie budownictwa mieszkaniowego i budowy drogi
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2017 Utworzono: 27.01.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie przesłania protokołu do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publi
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie przesłania protokołu do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 25.01.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie oznakowania i opłat Strefa Płatnego Parkowania
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie oznakowania i opłat Strefa Płatnego Parkowania
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 23.01.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmiany nazw ulic
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmiany nazw ulic
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 19.01.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie zmiany nazw ulic
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie zmiany nazw ulic
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 19.01.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie procesu połączenia spółek NZN i NOR
Radny Piotr Smoter - w sprawie procesu połączenia spółek NZN i NOR
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 03.01.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie ławek w podwórku ul. Sucharskiego
Radny Piotr Smoter - w sprawie ławek w podwórku ul. Sucharskiego
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 26.01.2017
Radny Janusz Chabiński - w sprawie taryf i rozliczeń AKWA
Radny Janusz Chabiński - w sprawie taryf i rozliczeń AKWA
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 26.01.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie ścieżki rowerowej
Radna Danuta Pasieka - w sprawie ścieżki rowerowej
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 10.01.2017
Radny Paweł Szyra - w sprawie elektronicznego systemu informacji turystycznej (samodzielne zwiedzani
Radny Paweł Szyra - w sprawie elektronicznego systemu informacji turystycznej (samodzielne zwiedzanie)
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 17.01.2017
Radna Celina Lichnowska - w sprawie chodników oraz kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej
Radna Celina Lichnowska - w sprawie chodników oraz kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 16.01.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie rewitalizacji Rynku
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie rewitalizacji Rynku
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 17.01.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie oświetlenia placu przed dworcem kolejowym
Radna Danuta Pasieka - w sprawie oświetlenia placu przed dworcem kolejowym
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 07.12.2016
Radna Danuta Pasieka - w sprawie przeglądu chodników
Radna Danuta Pasieka - w sprawie przeglądu chodników
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 22.11.2016
Radna Maria Żukowska - w sprawie remontu chodnika ul. Franciszkańska
Radna Maria Żukowska - w sprawie remontu chodnika ul. Franciszkańska
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 22.11.2016
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie zamontowania lustra na skrzyżowaniu
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie zamontowania lustra na skrzyżowaniu
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 22.11.2016
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie naprawy nawierzchni ul. Wiejskiej
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie naprawy nawierzchni ul. Wiejskiej
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 21.11.2016
Radny Paweł Szyra - w sprawie zwiększenia zatrudnienia w Dziennym Domu Pobytu
Radny Paweł Szyra - w sprawie zwiększenia zatrudnienia w Dziennym Domu Pobytu
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 02.11.2016
Radny Piotr Smoter - w sprawie spalania odpadów
Radny Piotr Smoter - w sprawie spalania odpadów
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 23.11.2016
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie organizacji "Dni Nysy"
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie organizacji "Dni Nysy"
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 26.10.2016
Radny Dariusz Pięch - w sprawie budowy dróg, remotów nawierzch i chodników
Radny Dariusz Pięch - w sprawie budowy dróg, remotów nawierzch i chodników
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 09.11.2016
Radny Piotr Smoter - w sprawie projektu budżetu na 2017 rok
Radny Piotr Smoter - w sprawie projektu budżetu na 2017 rok
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 10.01.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie inwentaryzacji Cmentarza Jerozolimskiego
Radny Piotr Smoter - w sprawie inwentaryzacji Cmentarza Jerozolimskiego
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 16.06.2016
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie budowy nawierzchni ul. Mazowieckiej
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie budowy nawierzchni ul. Mazowieckiej
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 05.12.2016
Radny Romuald Kamuda - w sprawie wywozu nieczystości Skorochów
Radny Romuald Kamuda - w sprawie wywozu nieczystości Skorochów
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 25.10.2016
Radny Piotr Smoter - w sprawie rozbudowy placu zabaw przy Al. Lompy
Radny Piotr Smoter - w sprawie rozbudowy placu zabaw przy Al. Lompy
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 10.01.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie sprzedaży "z chodnika" przez działkowców
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie sprzedaży "z chodnika" przez działkowców
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 25.10.2016
Radny Łukasz Bogdanowski - w sprawie zakupu zabawek do Przedszkola Nr 5
Radny Łukasz Bogdanowski - w sprawie zakupu zabawek do Przedszkola Nr 5
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 13.10.2016
Radny Adam Zelent - w sprawie sięgacza przy Al. Wojska Polskiego i ul. Gen. Sosnkowskiego
Radny Adam Zelent - w sprawie sięgacza przy Al. Wojska Polskiego i ul. Gen. Sosnkowskiego
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 23.11.2016
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zatoki przy SP1
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zatoki przy SP1
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 11.10.2016
Radny Piotr Smoter - w sprawie składowiska opon
Radny Piotr Smoter - w sprawie składowiska opon
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 19.10.2016
Radny Romuald Kamuda - wniosek w sprawie stacji paliw prowadzonej przez MZK
Radny Romuald Kamuda - wniosek w sprawie stacji paliw prowadzonej przez MZK
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 21.09.2016
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - wniosek w sprawie rozkładu jazdy autobusów MZK i biletów cza
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - wniosek w sprawie rozkładu jazdy autobusów MZK i biletów czasowych
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 12.10.2016
Radna Celina Lichnowska - wniosek w sprawie rozkładu jazdy autobusów MZK
Radna Celina Lichnowska - wniosek w sprawie rozkładu jazdy autobusów MZK
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 12.10.2016
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie rozkładu jazdy autobusów MZK
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie rozkładu jazdy autobusów MZK
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 12.10.2016
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie infrastruktury drogowej Podzamcze i Rochów
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie infrastruktury drogowej Podzamcze i Rochów
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 23.09.2016
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie bilbordu na A4
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie bilbordu na A4
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 08.09.2016
Rada Miejska w Nysie - wniosek do Zarządu Województwa Opolskiego
Rada Miejska w Nysie - wniosek do Zarządu Województwa Opolskiego
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 31.08.2016
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie sprawozdania w zakresie nadzoru właścicielskiego
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie sprawozdania w zakresie nadzoru właścicielskiego
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 22.07.2016
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie wyników finansowych spółek
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie wyników finansowych spółek
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 14.07.2016
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - wniosek w sprawie koncepcji działań MZK
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - wniosek w sprawie koncepcji działań MZK
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 12.07.2016
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie koncepcji działań MZK
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie koncepcji działań MZK
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 07.07.2016
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie osiedla Nysa Południe
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie osiedla Nysa Południe
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 12.07.2016
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie paliwa z odpadów komunalnych
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie paliwa z odpadów komunalnych
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 07.07.2016
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie zniszczeń wzdłuż rzeki
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie zniszczeń wzdłuż rzeki
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 08.08.2016
Radna Danuta Pasieka - wniosek w sprawie terenów zielonych w Parku Miejskim
Radna Danuta Pasieka - wniosek w sprawie terenów zielonych w Parku Miejskim
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 07.07.2016
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie publikacji rejestru umów od początku 2015 roku
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie publikacji rejestru umów od początku 2015 roku
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 13.09.2016
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie IWZ
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie IWZ
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 13.07.2016
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie gałęzi Altana Eichendorffa
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie gałęzi Altana Eichendorffa
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 08.07.2016
Radny Paweł Szyra - wniosek w sprawie przebudowy parkingu przy ul. B. Prusa
Radny Paweł Szyra - wniosek w sprawie przebudowy parkingu przy ul. B. Prusa
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 28.06.2016
Radny Marcin Wajda - wniosek w sprawie przystanków autobusowych
Radny Marcin Wajda - wniosek w sprawie przystanków autobusowych
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 17.08.2016
Radna Danuta Pasieka - wniosek w sprawie dokumentacji projektowej Żwirki i Wigury
Radna Danuta Pasieka - wniosek w sprawie dokumentacji projektowej Żwirki i Wigury
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 28.06.2016
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie krawężników ul. Teatralna i Kramarska
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie krawężników ul. Teatralna i Kramarska
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 24.06.2016
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie kopert na ul. M. Skłodowskiej-Curie
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie kopert na ul. M. Skłodowskiej-Curie
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 11.07.2016
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie parkingu przy cmentarzu Niwnica
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie parkingu przy cmentarzu Niwnica
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 28.06.2016
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie oczyszczenie rowów w Domaszkowicach
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie oczyszczenie rowów w Domaszkowicach
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 05.07.2016
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie naprawy nawierzchni drogi
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie naprawy nawierzchni drogi
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 20.07.2016
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie kanalizacji w Domaszkowicach
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie kanalizacji w Domaszkowicach
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 28.06.2016
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie remontu domków komunalnych "powodzianek"
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie remontu domków komunalnych "powodzianek"
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 13.07.2016
Radny Romuald Kamuda - wniosek w sprawie pustostanu przy ul. Słowiańskiej
Radny Romuald Kamuda - wniosek w sprawie pustostanu przy ul. Słowiańskiej
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 20.06.2016
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota oraz Jolanta Trytko-Warczak
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota oraz Jolanta Trytko-Warczak
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 04.07.2016
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie przedłużenia ul. Kozielskiej
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie przedłużenia ul. Kozielskiej
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 23.05.2016
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie remontu chodników przy ul. M. Konopnickiej
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie remontu chodników przy ul. M. Konopnickiej
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 19.05.2016
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie remontu domków komunalnych "powodzianek"
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie remontu domków komunalnych "powodzianek"
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 25.05.2016
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie koszy na śmieci Al. Wojska Polskiego
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie koszy na śmieci Al. Wojska Polskiego
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 23.05.2016
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie oświetlenia w związku z przedłużeniem ul. B. Prusa
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie oświetlenia w związku z przedłużeniem ul. B. Prusa
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 18.05.2016
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie wjazdu w podwórko ul. Ligonia
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie wjazdu w podwórko ul. Ligonia
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 31.05.2016
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie strefy płatnego parkowania na Rynku Solnym
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie strefy płatnego parkowania na Rynku Solnym
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 19.05.2016
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie bonu wychowawczego
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie bonu wychowawczego
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 24.05.2016
Radny Łukasz Bogdanowski - wniosek w sprawie chodnika ul. Podolska
Radny Łukasz Bogdanowski - wniosek w sprawie chodnika ul. Podolska
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 18.05.2016
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie chodnika Niwnica-Wyszków
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie chodnika Niwnica-Wyszków
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 11.05.2016
Radna Lilla Cwajna - wniosek w sprawie monitorowanie usterek
Radna Lilla Cwajna - wniosek w sprawie monitorowanie usterek
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 06.07.2016
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie rejestru umów
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie rejestru umów
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 23.05.2016
Wniosek
Radna Maria Żukowska- dotyczy utwardzenia drogi na osiedlu domów przy ul. Orląt Lwowskich
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2015 Utworzono: 19.05.2015
Wniosek
Radny Piotr Smoter - dotyczy zagospodarowania alei przy ul.Bielawskiej
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2015 Utworzono: 19.05.2015
Wniosek
Radny Piotr Wojtasik - dotyczy naprawy nawierzchni drogi gminnej
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Piotr Smoter - dotyczy rozwoju Targowiska Miejskiego
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Dariusz Bednarz - dotyczy montażu wiaty przystankowej przy ul.Kochanowskiego
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Interpelacja
Radna Celina Lichnowska - dotyczy zatrudnienia nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Krzysztof Toruński - dotyczy wyeliminowania podtopień w Rusocinie
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Dariusz Bednarz - dotyczy nielegalnego wysypiska śmieci
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Interpelacja
Radny Łukasz Bogdanowski - dotyczy wykupu przez mieszkańców terenów przy ul.Jansena
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Interpelacja
Radny Marcin Wajda - dotyczy rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Dariusz Pięch - dotyczy oświetlenia boiska do koszykówki przy ul. Alei Lompy
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Dariusz Bednarz - dotyczy kontroli dróg gminnych pod kątem gwarancji
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radna Maria Żukowska - dotyczy remontu chodnika wzdłuż ul. Franciszkańskiej
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Interpelacja
Radny Piotr Wojtasik - dotyczy postawienia masztu telefonii komórkowej
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Piotr Wojtasik - dotyczy organizowania pikników patriotycznych
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Paweł Szyra - dotyczy budowy parkingu przy ul.Kusocińskiego i Zwycięstwa w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Interpelacja
Radny Paweł Nakonieczny - dotyczy rozkładu jazdy autobusów MZK
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014
Interpelacja
Radny Piotr Smoter - dotyczy funkcjonowania Straży Miejskiej i monitoringu miejskiego
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014
Interpelacja
Radny Janusz Litwin - dotyczy parkowania przy drodze gminnej w Kubicach
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014
Interpelacja
Radny Paweł Nakonieczny - dotyczy zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014
Interpelacja
Radny Paweł Nakonieczny - dotyczy wyprawek szkolnych dla dzieci
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014
Interpelacja
Radny Jan Kanonowicz - dotyczy stanu technicznego świetlicy w Morowie
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014
Interpelacja
Radny Piotr Smoter - dotyczy wznowienia prac nad kartą dużych rodzin 3+
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014

archiwum... Początek strony