Stan załatwienia sprawy


Informacji o stanie Państwa spraw złożonych w Urzędzie Miejskim w Nysie udzielają:
w podanych adresach poczty elektronicznej (at) należy zastąpić znakiem @

w zakresie:

Komunikacji Społecznej i Promocji
Magdalena Zioło
pod numerem telefonu 77 40 80 513
e-mail: m.ziolo(at)www.nysa.pl

Pozyskiwania Funduszy
Anatol Bukała
pod numerem telefonu 77 40 80 589
e-mail: a.bukala(at)www.nysa.pl

Audytu Wewnętrznego
Patrycja Szulin
pod numerem telefonu 77 40 80 528
e-mail: p.szulin(at)www.nysa.pl

Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczych Straży Pożarnych
Danuta Naciasta
pod numerem telefonu 77 40 8 526
e-mail: niejawne2(at)www.nysa.pl

BHP
Bogdan Fil
pod numerem telefonu 77 40 80 519
e-mail: bhp(at)www.nysa.pl

Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Stanisław Janik
pod numerem telefonu 77 40 80 525
e-mail: niejawne(at)www.nysa.pl

Straży Miejskiej
Grzegorz Smoleń
pod numerem telefonu 77 40 80 585
e-mail: komendant_strazy(at)www.nysa.pl

Rozwoju Gospodarczego
Agata Czechowska
pod numerem telefonu 77 40 80 603
e-mail: a.czechowska(at)www.nysa.pl

Planowania Przestrzennego
Sławomir Piwowarczyk
pod numerem telefonu 77 40 80 594
e-mail: s.piwowarczyk(at)www.nysa.pl

Architekta Miejskiego
Roman Jabłoński
pod numerem telefonu 77 40 80 640
e-mail: r.jablonski(at)www.nysa.pl

Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej
Robert Giblak
pod numerem telefonu 77 40 80 562
e-mail: r.giblak(at)www.nysa.pl

Rozwoju Polityki Społecznej
Elwira Ślimak
pod numerem telefonu 77 40 80 558
e-mail: e.slimak(at)www.nysa.pl

Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa
Roman Mnich
pod numerem telefonu 77 40 80 567
e-mail: naczelnik_ir(at)www.nysa.pl

Zamówień Publicznych i Partnerstwa PP
Jacek Krzywoń
pod numerem telefonu 77 40 80 553
e-mail: zp_nysa(at)op.onet.pl

Administracyjnym
Maria Czepil
pod numerem telefonu 77 40 80 509
e-mail: m.czepil(at)www.nysa.pl

Spraw Obywatelskich
Małgorzata Cymbalista
pod numerem telefonu 77 40 80 527
e-mail: ewidencjaludnosci(at)www.nysa.pl

Kancelaryjnych i Archiwum Zakładowego
Mirosław Gruchacz
pod numerem telefonu 77 40 80 607
e-mail: m.gruchacz(at)www.nysa.pl

Informatyki
Marcin Zynczewski
pod numerem telefonu 77 40 80 621
e-mail: m.zynczewski(at)www.nysa.pl

Urzędu Stanu Cywilnego
Joanna Dygas-Wandzel
pod numerem telefonu 77 40 80 626
e-mail: kierownik_usc(at)www.nysa.pl

Finansowym
Joanna Zagórska-Kwaśniak
pod numerem telefonu 77 40 80 534
e-mail: naczelnik_fn(at)www.nysa.pl

Informacji publicznej w trybie wnioskowym
Magdalena Wacławczyk
pod numerem telefonu 77 40 80 633
e-mail: m.waclawczyk(at)www.nysa.pl

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 05.05.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 05.05.2017. Odsłon 803, Wersja 26drukuj
Wersja : lewy  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony