Informacja publiczna

INFORMACJA PUBLICZNA

Pełnomocnik Burmistrza Nysy do spraw informacji publicznej:
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 40 80 633
m.waclawczyk(at)www.nysa.pl

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1764) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. >>

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

- ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Zapraszamy do korzystania z internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.
Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej jest ważnym prawem warunkującym świadomy udział obywateli w życiu publicznym.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
doc


Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej (Pełnomocnik Burmistrza Nysy do spraw informacji publicznej, pok. 201)

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie nr 1443/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Nysy do spraw informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Nysie pdf
Zarządzenie nr 1442/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji udostępniania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie informacji publicznych na wniosek, zamieszczania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego” zarządzenie , zarządzenie instrukcja , instrukcja załącznik 1 , instrukcja załącznik 2

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 18.05.2017
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 25.05.2017. Odsłon 1544, Wersja 27drukuj
Wersja : lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Początek strony