2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: LIV/825/18, Z dnia: 16.07.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LIV/825/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2041.
Załączniki:
LIV_825_18 wpf.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 19.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 19.07.2018 , wersja 1
Numer: LIV/824/18, Z dnia: 16.07.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LIV/824/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 19.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 19.07.2018 , wersja 1
Numer: LIII/801/18, Z dnia: 05.07.2018, Zmieniana: XXVIII/445/16
Uchwała Nr LIII/801/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 16.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.07.2018 , wersja 1
Numer: LIII/802/18, Z dnia: 05.07.2018, Zmieniana: XLI/618/13
Uchwała Nr LIII/802/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/618/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 17.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 17.07.2018 , wersja 1
Numer: LIII/797/18, Z dnia: 05.07.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LIII/797/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 17.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 17.07.2018 , wersja 1
Numer: LIII/806/18, Z dnia: 05.07.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LIII/806/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programów Stypendialnego "Stypendium Burmistrza Nysy".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 16.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.07.2018 , wersja 1
Numer: LIII/808/18, Z dnia: 05.07.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LIII/808/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 16.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.07.2018 , wersja 1
Numer: LIII/821/18, Z dnia: 05.07.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LIII/821/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 16.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.07.2018 , wersja 1
Numer: LIII/819/18, Z dnia: 05.07.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LIII/819/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargów (rej.Kordeckiego).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 16.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.07.2018 , wersja 2
Numer: LIII/813/18, Z dnia: 05.07.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LIII/813/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 34).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 16.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.07.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 13  prawy
Początek strony