2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: LI/763/18, Z dnia: 18.05.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/763/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu, pt. „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, Osi VIII Integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załączniki:
LI_763_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/764/18, Z dnia: 18.05.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/764/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie.
Załączniki:
LI_764_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/775/18, Z dnia: 18.05.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/775/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej.
Załączniki:
LI_775_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/767/18, Z dnia: 18.05.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/767/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa.
Załączniki:
LI_767_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/759/18, Z dnia: 18.05.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/759/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Jędrzychowa zarejestrowanej pod sygnaturą numer AO.OR.1510.5.2018 na działalność Burmistrza Nysy.
Załączniki:
LI_759_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/769/18, Z dnia: 18.05.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/769/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej.
Załączniki:
LI_769_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/776/18, Z dnia: 18.05.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/776/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości, położonych w Nysie, obręb ewidencyjny Średnia Wieś.
Załączniki:
LI_776_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/772/18, Z dnia: 18.05.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/772/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej.
Załączniki:
LI_772_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/758/18, Z dnia: 18.05.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/758/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr XLIII/636/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego". (Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Sokołowska Podinspektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego).
Załączniki:
LI_758_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.05.2018 , wersja 3
Numer: LI/778/18, Z dnia: 18.05.2018, Zmieniana: XLIV/650/17
Uchwała Nr LI/778/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/650/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa oraz na nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa, a stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Załączniki:
LI_778_18.PDF
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.05.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony