2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: II/20/18, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr ll/20/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
II_20_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 30.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.11.2018 , wersja 2
Numer: II/19/18, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
II_19_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 30.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.11.2018 , wersja 1
Numer: II/18/18, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nysa do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego" w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Załączniki:
II_18_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Piegza dnia 30.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.11.2018 , wersja 1
Numer: I/5/18, Z dnia: 19.11.2018, Zmieniana:  
Uchwała nr I/5/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
I_5_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: I/12/18, Z dnia: 19.11.2018, Zmieniana:  
Uchwała nr I/12/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
I_12_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: I/8/18, Z dnia: 19.11.2018, Zmieniana:  
Uchwała nr I/8/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
I_8_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: I/11/18, Z dnia: 19.11.2018, Zmieniana:  
Uchwała nr I/11I18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
I_11_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: I/7/18, Z dnia: 19.11.2018, Zmieniana:  
Uchwała nr I/7/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
I_7_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: I/17/18, Z dnia: 19.11.2018, Zmieniana:  
Uchwała nr l/17/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nysy.
Załączniki:
I_17_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.11.2018 , wersja 3
Numer: I/2/18, Z dnia: 19.11.2018, Zmieniana:  
Uchwała nr I/2/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru pierwszego z trzech Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
I_2_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.11.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 22  prawy
Początek strony