Prezesów spółek

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz 1591 ze zmianami) art. 24 h do złożenia oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym , zwanego „oświadczeniem majątkowym” obowiązani są: radny, burmistrz, zastępcy burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.


Prezesi spółek:Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp.z o.o.

Piotr Janczar
Oświadczenie grudzień 2016 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf

Marek Szczepanik

Oświadczenie kwiecień 2016 roku pdf
Oświadczenie listopad 2016 roku pdf

Anna, Barbara Pyka-Dobija 2011
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie 2016 rok pdf


Aleksander Patoła oświadczenie z roku: 2010 ,
Oświadczenie 2010 rok pdf,
Oświadczenie 2010 rok pdf

Zbysław Wróbel oświadczenie nr 1 (
1, 2 , 3, 4), oświadczenie nr 2 (1-4), oświadczenie nr 3 , oświadczenie nr 4 oświadczenie współmałżonki nr 1 (1-2)

Krzysztof Głowacki  oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3 (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ),oświadczenie nr 4 (1,2,3,4)
oświadczenie współmałżonki jpg jpg

Aleksander Patoła oświadczenie z roku: 2009

oświadczenie współmałżonki z roku: 2009


Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o. o.


Jacek Chwalenia
Oświadczenie wrzesień 2015 pdf
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf

Zdzisław Rizler oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 oświadczenie jpg jpg , oświadczenie nr 5 (1-4) oświadczenie z roku: 2009 , 2010 , oświadczenie współmałżonki (1 ,2) , oświadzczenie nr 2 (1-2) oświadczenie z roku: 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf

Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie sierpień 2015 pdfPrezes Nyskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.


Czesław Foks
oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4), oświadczenie nr 6 oświadczenie z roku: 2009 , 2010 , oświadczenie współmałżonki jpg jpg , oswiadczenie nr 2 (1-2) oświadczenie z roku: 2009
Ośwaidczenie 2010 rok pdf

Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf

Oświadczenie za 2016 rok pdf

Prezes Wodociągów i Kanalizacji "Akwa" Sp. z o.o.


Zdzisław Konik
oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4) oświadczenie nr 6 oświadczenie z roku: 2009 , 2010 , oświadczenie współmałżonki jpg jpg , oświadczenie nr 2 (1-2)oświadczenie z roku: 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf

Oświadczenie 2011 rok pdf

Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok
pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie marzec 2017 pdf

Edyta Peikert
Oświadczenie kwiecień 2017 pdf


Prezes Nyskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o.

Bogdan Wyczałkowski
Oświadczenie 2015 pdf
Oświadczenie kwiecień 2016 p
df
Oświadczenie za 2016 rok pdf

Ryszard Turkiewicz oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4) oświadczenie nr 6 oświadczenie z roku: 2009 , 2010 , oświadczenie współmałżonki jpg jpg , oświadczenie nr 2 (1-2) oświadczenie z roku: 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf

Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie październik 2015 pdf

 
Prezes Nyskiego Ośrodka Rekreacji sp. z o.o.

Mirosław Aranowicz
Oświadczenie kwiecień 2016 pdf

Prezes Nyskiego Ośrodka Rekreacji sp. z o.o./Dyrektor Agencja Rozwoju Nysy sp. z o.o.
Mirosław Aranowicz
Oświadczenie za 2016 rok pdf


Zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) opublikowana została jawna część oświadczeń majątkowych (A) zaś wyłączona z publikacji została część niejawna (B). Oświadczenia majątkowe są do wglądu w pokoju 106 Urzędu Miejskiego w Nysie.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 26.05.2017 14:04
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 26.05.2017 14:04. Odsłon 1777, Wersja 63