Prezesów spółek

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz 1591 ze zmianami) art. 24 h do złożenia oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym , zwanego „oświadczeniem majątkowym” obowiązani są: radny, burmistrz, zastępcy burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.


Prezesi spółek:Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp.z o.o.

Piotr Janczar
Oświadczenie za 2016 rok pdf

Marek Szczepanik

Oświadczenie kwiecień 2016 roku pdf
Oświadczenie listopad 2016 roku pdf

Anna, Barbara Pyka-Dobija 2011
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie 2016 rok pdf


Aleksander Patoła oświadczenie z roku: 2010 ,
Oświadczenie 2010 rok pdf,
Oświadczenie 2010 rok pdf

Zbysław Wróbel oświadczenie nr 1 (
1, 2 , 3, 4), oświadczenie nr 2 (1-4), oświadczenie nr 3 , oświadczenie nr 4 oświadczenie współmałżonki nr 1 (1-2)

Krzysztof Głowacki  oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3 (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ),oświadczenie nr 4 (1,2,3,4)
oświadczenie współmałżonki jpg jpg

Aleksander Patoła oświadczenie z roku: 2009

oświadczenie współmałżonki z roku: 2009


Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o. o.


Jacek Chwalenia
Oświadczenie wrzesień 2015 pdf
Oświadczenie za 2015 rok pdf

Zdzisław Rizler oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 oświadczenie jpg jpg , oświadczenie nr 5 (1-4) oświadczenie z roku: 2009 , 2010 , oświadczenie współmałżonki (1 ,2) , oświadzczenie nr 2 (1-2) oświadczenie z roku: 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf

Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie sierpień 2015 pdfPrezes Nyskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.


Czesław Foks
oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4), oświadczenie nr 6 oświadczenie z roku: 2009 , 2010 , oświadczenie współmałżonki jpg jpg , oswiadczenie nr 2 (1-2) oświadczenie z roku: 2009
Ośwaidczenie 2010 rok pdf

Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdfPrezes Wodociągów i Kanalizacji "Akwa" Sp. z o.o.


Zdzisław Konik
oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4) oświadczenie nr 6 oświadczenie z roku: 2009 , 2010 , oświadczenie współmałżonki jpg jpg , oświadczenie nr 2 (1-2)oświadczenie z roku: 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf

Oświadczenie 2011 rok pdf

Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok
pdf

Prezes Nyskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o.

Bogdan Wyczałkowski
Oświadczenie 2015 pdf
Oświadczenie 2016 rok p
df

Ryszard Turkiewicz oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4) oświadczenie nr 6 oświadczenie z roku: 2009 , 2010 , oświadczenie współmałżonki jpg jpg , oświadczenie nr 2 (1-2) oświadczenie z roku: 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf

Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie październik 2015 pdf

 
Prezes Nyskiego Ośrodka Rekreacji sp. z o.o.

Mirosław Aranowicz
Oświadczenie 2016 rok pdfZgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) opublikowana została jawna część oświadczeń majątkowych (A) zaś wyłączona z publikacji została część niejawna (B). Oświadczenia majątkowe są do wglądu w pokoju 101 Urzędu Miejskiego w Nysie.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 20.01.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 20.01.2017. Odsłon 684, Wersja 62drukuj
Wersja : lewy  52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 
Początek strony