Nysa, ul.Lazurowa,ul.Zawiszy Czarnego; Domaszkowice-oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat

 BURMISTRZ NYSY


ogłasza I przetargi ustne ograniczone do podmiotów spełniających warunki określone w „Regulaminie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nysa”

– na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat - niezabudowanych nieruchomości gruntowych,
położonych w Nysie i w Domaszkowicach.
 

W załączeniu :

- pełna treść ogłoszenia o przetargu,

- "Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nysa”,

- mapy określające położenie

- klauzula RODO
 

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 10.09.2018
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 11.09.2018. Wygasa 24.10.2018. Odsłon 2020, Wersja 2
Początek strony