Budżet

 

Uchwała Nr 626/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2017r. pdf.

 

Uchwała Nr 569/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa pdf.

 

Uchwała Nr 627/2016 Składu Orzekającego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2017 r. pdf.

 

Projekt budżetu Gminy Nysa na 2017 rok pdf
Spis treści pdf
Strona tytułowa pdf
Uzasadnienie do projektu budżetu pdf

Załącznik Nr 1 - dochody pdf
Załącznik Nr 2 - wydatki  pdf
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody pdf

Załącznik Nr 4 - inwestycje pdf
Załącznik Nr 5 - dotacje pdf

Załącznik Nr 6 - zakłady budżetowe i instytucje kultury pdf
Załącznik Nr 7 -  Fundusz Sołecki pdf

 

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2029 - projekt pdf

 

Uchwała Nr 363/2016 z dnia 16 września 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2016 rok pdf.

 

Uchwała Nr 273_2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Nysa pdf.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2016 rok
Strona tytułowa pdf.
Spis treści pdf.
Część opisowa pdf.
Załącznik Nr 1 - Dochody pdf.
Załącznik Nr 2 - Wydatki pdf.

Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 1 i 2 pdf.
Załącznik Nr 3 - Dotacje pdf.
Załącznik Nr 4 - Inwestycje pdf.
Załącznik Nr 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Solecki pdf.
Załącznik Nr 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf.
Załącznik Nr 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf.
Załącznik Nr 8 - Nyski Dom Kultury pdf.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2016r. pdf.

 

INFORMACJA za 2015 r. pdf.

INFORMACJA za III kwartał 2016 r. pdf.

INFORMACJA za II kwartał 2016 r. pdf.

INFORMACJA za I kwartał 2016 r. pdf.

 

Uchwała Nr 226/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. - absolutorium pdf.

 

Wykonanie budżetu Gminy Nysa za 2015 rok:

Spis treści pdf  
Strona tytułowa pdf
Część opisowa do informacji pdf
Załącznik 1 - Dochody pdf
Załącznik 2 - Wydatki pdf
Informacja uzupełniająca do zal. 1 i 2 pdf
Załącznik 3 - Dotacje pdf
Załącznik 4 - Inwestycje pdf
Załącznik 4/1 - Wydatki  niewygasające pdf

Załącznik 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Sołecki pdf
Załącznik 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf
Załącznik 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf
Załącznik 8 - Nyski Dom Kultury pdf
Załącznik 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego pdf 

 

Uchwała Nr 163/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015 rok pdf.

 

Uchwała Nr 642/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2016r. pdf.

 

Uchwała Nr 643/2015 Składu Orzekającego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2016 r. pdf.

 

Uchwała Nr 611/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa pdf.

 

Projekt budżetu Gminy Nysa na 2016 rok pdf
Spis treści pdf
Strona tytułowa pdf
Uzasadnienie do projektu budżetu pdf

Załącznik Nr 1 - dochody pdf
Załącznik Nr 2 - wydatki  pdf
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody pdf

Załącznik Nr 4 - inwestycje pdf
Załącznik Nr 5 - dotacje pdf

Załącznik Nr 6 - zakłady budżetowe i instytucje kultury pdf
Załącznik Nr 7 -  Fundusz Sołecki pdf

 

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 - projekt pdf

 

Uchwała Nr 410_2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Nysa pdf.

Uchwała Nr 391/2015 z dnia 21 września 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2015 roku pdf.


Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2015 rok
Strona tytułowa pdf.
Spis treści pdf.
Część opisowa pdf.
Załącznik Nr 1 - Dochody pdf.
Załącznik Nr 2 - Wydatki pdf.

Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 1 i 2 pdf.
Załącznik Nr 3 - Dotacje pdf.
Załącznik Nr 4 - Inwestycje pdf.
Załącznik Nr 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Solecki pdf.
Załącznik Nr 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf.
Załącznik Nr 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf.
Załącznik Nr 8 - Nyski Dom Kultury pdf.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2015r. pdf.

 

INFORMACJA za III kwartał 2015 r. pdf.

INFORMACJA za II kwartał 2015 r. pdf.

INFORMACJA za 2014 r. pdf

INFORMACJA za I kwartał 2015 r. pdf.

 

Uchwała Nr 223/2015 z dnia 21 maja 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014r. pdf.

 

Uchwała Nr 91/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Nysa na 2015r. pdf.

 

Uchwała Nr 83/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nysa pdf.

 

Uchwała Nr 180/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2014 rok pdf.

 

Wykonanie budżetu Gminy Nysa za 2014 rok:

Spis treści pdf  
Strona tytułowa pdf
Część opisowa do informacji pdf
Załącznik 1 - Dochody pdf
Załącznik 2 - Wydatki pdf
Informacja uzupełniająca do zal. 1 i 2 pdf
Załącznik 3 - Dotacje pdf
Załącznik 4/1 - Wydatki  niewygasające pdf

Załącznik 4/2 - Wydatki  niewygasające pdf
Załącznik 4 - Inwestycje pdf
Załącznik 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Sołecki pdf
Załącznik 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf
Załącznik 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf
Załącznik 8 - Nyski Dom Kultury pdf
Załącznik 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego pdf  

 

Projekt budżetu Gminy Nysa na 2015 rok pdf.
Spis treści pdf.
Strona tytułowa pdf .
Uzasadnienie do projektu budżetu pdf.

Załącznik Nr 1 - dochody pdf.
Załącznik Nr 2 - wydatki  pdf.
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody pdf.

Załącznik Nr 4 - inwestycje pdf.
Załącznik Nr 5 - dotacje pdf.

Załącznik Nr 6 - zakłady budżetowe i instytucje kultury pdf.
Załącznik Nr 7 -  Fundusz Sołecki pdf.

 

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 - 2023 - projekt pdf

 

Uchwała Nr 623/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2015r. pdf.

 

Uchwała Nr 624/2014 Składu Orzekającego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2015 r. pdf.

 

Uchwała Nr 616/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa pdf.

 

Uchwała Nr 407_2014 z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Nysa pdf.

 

Uchwała Nr 378/2014 z dnia 29 września 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2014 roku pdf.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2014 rok
Strona tytułowa pdf.
Spis treści pdf.
Część opisowa pdf.
Załącznik Nr 1 - Dochody pdf.
Załącznik Nr 2 - Wydatki pdf.

Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 1 i 2 pdf.
Załącznik Nr 3 - Dotacje pdf.
Załącznik Nr 4 - Inwestycje pdf.
Załącznik Nr 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Solecki pdf.
Załącznik Nr 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf.
Załącznik Nr 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf.
Załącznik Nr 8 - Nyski Dom Kultury pdf.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2014r. pdf.

 

INFORMACJA za III kwartał 2014 r. pdf.

INFORMACJA za II kwartał 2014 r. pdf.

INFORMACJA za 2013 r. pdf

INFORMACJA za I kwartał 2014 r. pdf

 

Uchwała Nr 155/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2013 rok pdf

 

Wykonanie budżetu Gminy Nysa za 2013 rok:

Spis treści pdf  
Strona tytułowa pdf
Część opisowa do informacji pdf
Załącznik 1 - Dochody pdf
Załącznik 2 - Wydatki pdf
Informacja uzupełniająca do zal. 1 i 2 pdf
Załącznik 3 - Dotacje pdf
Załącznik 4/1 - Wydatki  niewygasające pdf
Załącznik 4 - Inwestycje pdf
Załącznik 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Sołecki pdf
Załącznik 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf
Załącznik 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf
Załącznik 8 - Nyski Dom Kultury pdf
Załącznik 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego pdf 

Uchwała Nr 47/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nysa pdf.

 

Uchwała Nr 46/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Nysa na 2014r. pdf.

 

Uchwała Nr 643/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2014r. pdf.

 

Uchwała Nr 644/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2014 r. pdf.

 

Uchwała Nr 645/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa pdf.

 

Projekt budżetu Gminy Nysa na 2014 rok pdf
Spis treści pdf
Strona tytułowa pdf
Uzasadnienie do projektu budżetu pdf

Załącznik Nr 1 - dochody pdf
Załącznik Nr 2 - wydatki  pdf
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody pdf

Załącznik Nr 4 - inwestycje pdf
Załącznik Nr 5 - dotacje pdf

Załącznik Nr 6 - zakłady budżetowe i instytucje kultury pdf
Załącznik Nr 7 -  Fundusz Sołecki pdf

 

Uchwała Nr 430/2013 z dnia 6 listopada 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu pdf.

 

 Uchwała Nr 401/2013 z dnia 13 września 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2013 roku pdf.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2013 rok
Strona tytułowa pdf.
Spis treści pdf.
Część opisowa pdf.
Załącznik Nr 1 - Dochody pdf.
Załącznik Nr 2 - Wydatki pdf.

Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 1 i 2 pdf.
Załącznik Nr 3 - Dotacje pdf.
Załącznik Nr 4 - Inwestycje pdf.
Załącznik Nr 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Solecki pdf.
Załącznik Nr 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf.
Załącznik Nr 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf.
Załącznik Nr 8 - Nyski Dom Kultury pdf.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2013r. pdf.

INFORMACJA  za III kwartał 2013r. pdf.

INFORMACJA  za II kwartał 2013r. PDF

INFORMACJA za I kwartał 2013 r.  pdf  
 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w uchwale budżetowej Gminy Nysa na 2013 rok. pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nysa. pdf  

 

Projekt budżetu Gminy Nysa na 2013 rok pdf
Spis treści pdf
Strona tytułowa pdf
Uzasadnienie do projektu budżetu  pdf

Załącznik Nr 1 - dochody pdf
Załącznik Nr 2 - wydatki  pdf
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody pdf

Załącznik Nr 4 - inwestycje pdf
Załącznik Nr 5 - dotacje pdf

Załącznik Nr 6 - zakłady budżetowe i instytucje kultury pdf
Załącznik Nr 7 -  Fundusz Sołecki pdf

Uchwała Nr 697/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2013r. pdf.

Uchwała Nr 698/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa pdf.

Uchwała Nr 699/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2013r. pdf .

----------------------------------------------------------- 
INFORMACJA za 2012 r. pdf

Uchwała Nr 175/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2012 rok pdf

Wykonanie budżetu Gminy Nysa za 2012 rok:

Spis treści pdf  
Strona tytułowa pdf
Część opisowa do informacji pdf
Załącznik 1 - Dochody pdf
Załącznik 2 - Wydatki pdf
Informacja uzupełniająca do zal. 1 i 2 pdf
Załącznik 3 - Dotacje pdf
Załącznik 4/1 - Wydatki majątkowe niewygasające pdf
Załącznik 4/2 - Wydatki bieżące niewygasające pdf
Załącznik 4 - Inwestycje pdf
Załącznik 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Sołecki pdf
Załącznik 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf
Załącznik 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf
Załącznik 8 - Nyski Dom Kultury pdf
Załącznik 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego pdf  

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 września 2012 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nysa na I półrocze 2012 roku pdf


Informacja o realizacji budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2012 rok

Strona tytułowa pdf
Spis treści pdf
Część opisowa pdf
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2012r. pdf
Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 1 i 2 pdf
Załącznik Nr 1 - Dochody pdf
Załącznik Nr 2 - Wydatki pdf
Załącznik Nr 3 - Dotacje pdf
Załącznik Nr 4 - Inwestycje pdf
Załącznik Nr 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Solecki pdf
Załącznik Nr 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf
Załącznik Nr 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf
Załącznik Nr 8 - Nyski Dom Kultury pdf
 

INFORMACJA za III kwartał 2012 r. pdf

INFORMACJA za II kwartał 2012 r. doc

INFORMACJA za I kwartał 2012 r. doc  

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2011 rok pdf  

Informacja o wykonaniu budzetu Gminy Nysa za 2011 rok pdf 

Wykonanie budżetu Gminy Nysa za 2011 rok:

Spis treści pdf
Część opisowa do informacji pdf
Załącznik 1 - Dochody pdf
Załącznik 2 - Wydatki pdf
Informacja uzupełniająca do zal. 1 i 2 pdf
Załącznik 3 - Dotacje pdf
Załącznik 4/1 - Wydatki majątkowe niewygasające pdf
Załącznik 4/2 - Wydatki bieżące niewygasające pdf
Załącznik 4 - Inwestycje pdf
Załącznik 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Sołecki pdf
Załącznik 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf
Załącznik 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf
Załącznik 8 - Nyski Dom Kultury pdf
Załącznik 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego pdf

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nysa pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w uchwale budżetowej Gminy Nysa na 2012 rok pdf


Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2012 rok pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie  finansowej Gminy Nysa pdf

Projekt budżetu Gminy Nysa 2012 pdf
Spis treści pdf
Strona tytułowa pdf
Uzasadnienie do projektu budżetu  pdf

Wieloletnia prognoza finansowa pdf 
Załącznik Nr 1 - dochody pdf
Załącznik Nr 2 - wydatki  pdf
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody pdf

Załącznik Nr 4 - inwestycje pdf
Załącznik Nr 5 - dotacje pdf

Załącznik Nr 6 - zakłady budżetowe pdf
Załącznik Nr 7 -  Fundusz Sołecki pdf

 

----------------------------------------------------------- 

Informacja za III kwartał 2011 roku doc


Uchwała Nr 498/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku pdf


Wykonanie budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2011 roku:
Strona tytułowa pdf
Spis treści pdf
Część opisowa pdf

Załącznik Nr 1 pdf
Załącznik Nr 2 pdf
Załącznik Nr 3 pdf

Załącznik Nr 4 pdf
Załącznik Nr 5 pdf
Załącznik Nr 6 pdf
Załącznik Nr 7 pdf
Załącznik Nr 8 pdf

Informacja uzupełniająca do załącznika 1 i 2 pdf

 

Informacja o ksztaltowaniu się wielotetniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2011 roku pdf

Informacja za II kwartał 2011 roku doc

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010 rok pdf

Informacja za I kwartał 2011 roku pdf  

Informacja o wykonaniu budzetu Gminy Nysa za 2010 rok pdf

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Nysa za 2010 rok

Spis treści doc
Część opisowa doc
Informacja z wykonania budżetu doc
Fundusz Sołecki xls
Środki do dyspozycji sołectw xls
Informacja uzupełniająca do załącznika 1 i 2 doc
Wydatki niewygasające  doc
Dochody xls
Wydatki  xls
Dotacje xls
Inwestycje xls
Środki do dyspozycji sołectw xls
Zakłady budżetowe doc
Biblioteka Miejska doc
Nyski Dom Kultury doc
Nyski Dom Kultury doc
Nyski Dom Kultury doc
Informacja o stanie mienia doc


Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2011r. pdf
Uchwala w sprawie opinii o przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej Gminy Nysa na 2011r. pdf
Uchwala w sprawie opinii o przedlozonym projekcie uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa pdf

Projekt Budżetu Gminy Nysa 2011 roku

Projekt uchwały budżetowej doc
Spis treści doc
Strona tytułowa doc
Załącznik Nr 1 - Dochody xls
Załącznik Nr 2 - Wydatki xls
Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody doc
Załącznik Nr 4 - Inwestycje xls
Załącznik Nr 5 - Wieloletni program inwestycyjny xls
Załącznik Nr 6 - Dotacje xls
Załącznik Nr 7 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych i instytucji kultury doc
Załącznik Nr 8 - Fundusz Sołecki xls
Uzasadnienie projektu budżetu na 2011 rok doc

 

----------------------------------------------------------- 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii spłaty kredytu przez Gminę Nysaz dnia 18 listopada 2010  pdf

INFORMACJA za III kwartał 2010 r. doc

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

Spis treści doc
Część opisowa doc
Dochody xlsInformacja uzupełniająca doc
Wydatki xls
Dotacje xls
Inwestycje xls
Środki do dyspozycji sołectw xls, xls
Informacja o realizacji planu dochodów i wydatków zakladów budżetowych doc
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2010 r. doc

Biblioteka Miejska doc
Nyski Dom Kultury doc


Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2010r. doc

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Oplu w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Nysa 2010 r. pdf
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetu Gminy Nysa na 2010 rok pdf
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o prognozie kwoty długu Gminy Nysa pdf


Uchwała budżetowa na 2010 rok doc
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Nysa 2010 doc

Załączniki:
Dochody xls
Wydatki xls
Przychody i rozchody doc
Inwestycje xls
Wieloletni program inwestycyjny xls
Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej xls
Dotacje xls
Przychody i wydatki zakładów budżetowych doc
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej xls
Fundusz sołecki xls


Projekt Budżetu Gminy Nysa 2010 roku

Spis treści doc

Objaśnienia do projektu budżetu doc
Projekt uchwały budżetowej doc
Informacja o stanie mienia doc

Udział gminy w spółkach doc
Prognoza kwoty długu (.jpg) str1 str2
Załącznik nr 1 - Dochody doc

Załącznik nr 2 - Wydatki doc
Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody doc
Załącznik nr 4 - Inwestycje doc
Załącznik nr 5 - Wieloletni program inwestycyjny doc
Załącznik nr 5a - Wydatki na programy doc
Załącznik nr 6 - Dotacje doc
Załącznik nr 7 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych doc
Załącznik nr 8 - Gminny Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej doc
Załącznik nr 9 - Fundusz sołecki doc

 

----------------------------------------------------------- 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2009r. pdf

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2009r. pdf
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nysa za 2009 rok doc


Informacja o realizacji budżetu Gminy Nysa za 2009 rok
Spis treści doc
Część opisowa doc
Dochody xls
Wydatki xls
Informacja uzupełniająca do Dochodów i Wydatków doc
Inwestycje xls
Inwestycje zał.1 doc
Inwestycje zał.2 doc
Dotacje xls
środki do dyspozycji sołectw xls
Zakłady budżetowe doc
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej xls
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna doc
Nyski Dom Kultury doc
Realizacja środków do dyspozycji sołectw doc


Informacja za III kwartał 2009 roku doc
Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2009 roku
Spis treści doc
Część opisowa doc
Dochody xls
Wydatki xls
Informacja uzupełniająca doc
Dotacje xls
Inwestycje xls
Środki sołectw xls
Zakłady budżetowe doc
GFOŚiGW xls
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna doc
Nyski Dom Kultury doc

Informacja za II kwartał 2009 roku doc


Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 321/2009 z dnia 22.09.2009r. - opinia o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku pdf
Informacja za I kwartał 2009 roku doc

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nysa za 2008 rok doc

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2008 rok

Spis treści doc
Część opisowa doc
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2008 rok - strona tytułowa doc
Dochody xls
Wydatki xls
Wydatki niewygasające doc
Informacja uzupełniająca doc
Dotacje xls
Inwestycje xls
Środki sołectw xls
Środki do dyspozycji sołectw - zbiorówka xls
Zakłady budżetowe doc
GFOŚiGW xls
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna doc
Nyski Dom Kultury doc

Budżet Gminy Nysa na 2009 rok

Uchwała budżetowa doc
Dochody xls
Przychody i rozchody doc
Wydatki xls
Dotacje xls
Inwestycje xls
Plan wieloletni xls
Zakłady budżetowe doc
Gminny Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej xls
Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej xls


Projekt Budżetu Gminy Nysa na 2009 rok
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 443/2009 z dnia 12.12.2008 roku - opinia o projekcie budżetu na 2009 rok pdf

Projekt uchwały budżetowej doc
Spis treści doc
Część opisowa doc
Informacja o stanie mienia komunalnego doc
Dochody xls
Przychody i rozchody doc
Wydatki xls
Dotacje xls
Inwestycje xls
Plan wieloletni xls
Zakłady budżetowe doc
Gminny Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej xls
Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej xls

 

Informacja za III kwartał 2008 roku doc

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2008 roku
Spis treści doc
Część opisowa doc
Dochody xls
Wydatki xls
Informacja uzupełniająca doc
Dotacje xls
Inwestycje xls
Środki sołectw xls
Zakłady budżetowe doc
GFOŚiGW xls
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna doc
Nyski Dom Kultury doc

Informacja za II kwartał 2008 roku doc

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej doc

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - rozłożenie na raty doc

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - odroczenia doc

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - umorzenie doc

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nysa za 2007 rok doc

Informacja za I kwartał 2008 roku doc

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 347/2008 z dnia 19.09.2008 roku - opina przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku pdf

Budżet Gminy Nysa na 2008 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2008 rok jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 , jpg6
Uchwała budżetowa doc
Dochody xls
Wydatki xls
Przychody i rozchody doc
Inwestycje xls
Plan wieloletni xls
Dotacje xls
Zakłady budżetowe doc
Gminny Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej xls


Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 48/2009 z dnia 20.04.2009 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Nysa za 2008 rok pdf
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 73/2008 z dnia 14.04.2008 roku w sprawie opinii z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2007 rok pdf
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 464/2005 z dnia 15.12.2005 r. w sprawie opinii projektu budżetu na 2006 rok pdf
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 89/2005 z dnia 17.04.2007 roku w sprawie opinii wykonania budżetu Gminy Nysa za 2006 rok pdf
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 383/2006 z dnia 18.09.2006 o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 pdf
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 350/2007 z dnia 26.09.2007r. o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku pdf

Wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz z dnia 05.01.2017
Opublikowana przez Marcin Długosz dnia 05.01.2017. Odsłon 746, Wersja 306drukuj
Wersja : lewy  295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 
Początek strony